Aktualni dogodki in obvestila

Načrtovani mesečni sestanki

DATUM 
13.4. in 18.4. 2023Izdelava preglednice zagotovil (angl. Assurance mapping), James Paterson
18. in 19.5 202312. Mednardna konferenca IIA – Slovenski inštitut
07.06.2023144. mesečni sestanek: Novi standardi: kaj lahko pričakujemo?
30.08.2023145. mesečni sestanek: Delavnica: Priprave na Certifikat - Certified Internal Auditor® (CIA®)
13.09.2023Konferenca javnega sektorja
12.10.2023Celodnevna delavnica: prevod novega Strokovni okvira delovanja pri notranjem revidiranju in standardov: The IIA’s International Professional Practices Framework (IPPF) and International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)
18.10.2023146. mesečni sestanek: Izvajanje tržne dejavnosti v javnih zavodih po novem, mag. Špela KRAMBERGER, Vodja skupne notranje revizijske službe Skupne občinske uprave Maribor
15.11.2023147. mesečni sestanek: Webinar v okviru ’Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2023’ - International Fraud Awareness Week, Let's Talk About Fraud
06.12.2023148. mesečni sestanek: Novosti iz mednarodnih konferenc

Nagrade za promocijo stroke