Aktualni dogodki in obvestila

Načrtovani mesečni sestanki

DATUM 
13.09.2023 (17:00-18:30)Delavnica: Delovni postopki skladnosti in kontrol / Compliance and controls workflows
20.09.2023 (09:00-16:30)3. KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV JAVNEGA SEKTORJA
26.09.2023 (09:00-10:30)Delavnica: Analitika podatkov v reviziji / Data Analytics in auditing
12.10.2023 (08:45-17:15)Delavnica: Pregled novosti novih Globalnih standardov notranjega revidiranja
18.10.2023146. mesečni sestanek: Webinar: Opravljanje tržne dejavnosti v javnem zavodu PO NOVEM
15.11.2023 (17:00-18:30)147. mesečni sestanek: Webinar v okviru ’Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2023’ - International Fraud Awareness The Red Flags of Fraud: Are They Waving in Your Organisation?
29.11.2023 (12:00-16:00)Delavnica: Pravilno pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku
06.12.2023 (09:00-13:00)Webinar delavnice: Creative communication for internal auditors
13.12.2023148. mesečni sestanek: Novosti iz mednarodnih konferenc

Nagrade za promocijo stroke