0Dni0UR0MINUT0Sekund

NOTRANJA REVIZIJA 4.0.: ČLOVEK, STROJ IN NOTRANJA REVIZIJA

Dve leti virtualnih konferenc je bilo dovolj, zato je čas, da se vidimo tudi osebno. Tako vas vabimo na hibridno 11. mednarodno konferenco IIA Slovenija, ki bo potekala na Bledu, in sicer v Grand Hotel Toplice, Bled (kot tudi virtualno preko ZOOM), 26. in 27. maja 2022.

COVID-19 je zadnji dve leti zaznamoval naša življenja, sedaj pa vojna v Ukrajini vnaša še dodatno negotovost. Notranja revizija kot močan steber notranjega upravljanja seveda ni imuna na te dogodke, vendar s svojim poslanstvom pomaga organizacijam, da se bolje odloča v teh razmerah.

Mogoče je tudi zaradi tega letošnja tema malo drugačna. V upravnem odboru smo se odločili, da letošnjo temo konference poimenujemo: Notranja revizija 4.0.: človek, stroj in notranja revizija.

Pomen robotizacije, avtomatizacije in ITja je v notranji reviziji postal stalnica, vendar vse to ne more in ne sme zamenjati tudi strokovne presoje notranjih revizorjev. In tega se moramo notranji revizorji zavedati: naša največja prednost je naše široko znanje o organizaciji.

Teme konference bodo različne: od robotizacije do delovnih navad Slovencev, od korupcije do “deep fake”, od družbenih omrežij do agilnosti, od možganov do etičnega hekanja.

Vse to pa nam bodo predstavili najboljši predavatelji iz tujine in Slovenije. Tako imamo letos kar tri glavne govornike, in sicer:

  • prof. dr. Marc Eulerich, profesor in eden najbolj citiranih raziskovalcev na svetu o notranjih reviziji
  • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
  • Charles T. Wright, predsednik odbora IIA Global, 2021-22.

Seveda pa nismo pozabili na druženje, saj se zadnji dve leti nismo mogli. Tako bomo za vse udeležence organizirali brezplačno večerjo na prvi dan konference, ki bo potekala v hotelu.

Kot vsako leto bodo tudi letos vsi predavatelji na konferenci sodelovali voluntersko, saj IIA deluje pod motom »Progress Through Sharing«.

Lahko pa konferenco podprete v vaših organizacijah s sponzorskim prispevkom! Več o sponzorstvu si preberite TUKAJ.

Veselimo se vaše udeležbe in upamo, da se vidimo v čim večjem številu.

Upravni odbor

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

PROGRAM

 Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na delavnici uveljavljajo 12 CPE točk, od tega 2 CPE za etiko.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na konferenci uveljavijo 12 ur z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Dogodek bo izveden ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi ter navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.

Nastanitev v času konference

Sava Hotels & Resorts razpolaga s sobami v 6 hotelih na Bledu. So maksimalno 5 minut hoje oddaljeni eden od drugega. V hotelih  GRAND HOTEL TOPLICE *****, RIKLI BALANCE HOTEL ****sup,

HOTEL PARK **** in HOTEL SAVICA **** je možna rezervacija po posebni ceni za naše udeležence.

CENA KONFERENCE

 

CENE KONFERENCE na udeleženca

(cena ne vključuje DDV, nismo DDV zavezanci)

Prijave in plačila do 20.5.2022
Za C in D člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut) brezplačno
Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut)      100,00 €
Za člane tujih IIA      180,00 €
Za člane partnerskih organizacij (s povabilom partnerske organizacije)      200,00 €
Redna cena konference       250,00 €

Prijave so odprte do 20. maja 2022. Za udeležence, ki se bodo konference udeležili na Bledu je v ceno vključena slavnostna večerja.  Kosilo ni vključeno v ceno konference.

Udeležnino se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite KONFERENCA IIA 2022, ime in priimek najkasneje pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 2605-22.

Na konferenco se lahko prijavite na povezavi TUKAJ. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na gumb REGISTER (navodila najdete TUKAJ).

Postopek za registracijo udeležencev, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[1].

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti najkasneje do 20.5.2022, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.  Za odpovedi do 20. maja se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi po 20. maju pa se obračuna polna udeležnina.

Pri kasnejši odjavi, neudeležbi konference iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, se zaračuna celotna kotizacija. Neudeležba na konferenci NE pomeni avtomatske odjave od dogodka. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave od dogodka. Prijavljenim v zadnjem tednu pred konferenco in v tednu, ko bo potekala konferenca, bomo poslali samo račun po opravljeni storitvi, torej po konferenci.

Udeleženci, ki se boste udeležili konference na Bledu seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki. Vstopnica je imenska in ni prenosljiva.

Vse, ki prihajate iz tujine, prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@iia.si.

Dogodek se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni na straneh Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut.

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si .

[1] Postopek za udeležence, ki mu bo ud eležnino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1.  Vsak član izpolni spletno prijavnico, pri izpolnjevanju vnesite podatke proračunskega uporabnika
2.  Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo udeležnine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal udeležnino in vrsto udeležnine za vsakega udeležeca posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3.  Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).