Konferenca

3. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta Ljubljana, 22. in 23. maj 2014

Uspešno smo izpeljali 3. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta

160 udeležencev, mednarodni predavatelji, novosti in zanimivosti …
Hvala še enkrat vsem prisotnim in vse pozitivne odzive na konferenco.
Hvala tudi vsem, ki ste že izpolnili anketo; če pa vam je zmanjkalo časa, lahko svoje odgovore oddate tukaj.
Z geslom konference lahko dostopate tudi do fotogalerije.
Vseh vaših predlogov za naslednjo konferenco in možne dogodke, ki bi jih lahko organizirali tudi za uprave in nadzorne svete nam lahko posredujete na naš elektronski naslov.
Gradivo konference (dostopno z geslom konference)


Program

22. 5. 2014
8:00-8:30 Registracija udeležencev
8:30-8:45 Pozdravni nagovor
Polona Pergar Guzaj, IIA – Slovenski inštitut
8:45-9:30 Strateška tveganja
Mag. Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
9:30-10:15 Aktualna problematika in sodobni trendi na področju upravljanja tveganja1
Edwin V. Meyer, General Manager Risk and Insurance, ArcerolMittal SA and member of FERMA board of directors
10:15-10:45 Odmor
10:45-11:45 Obvladovanje operativnih tveganj in sodelovanje z notranjo revizijo1
Kay Rahardjo, Chief Operational Risk Officer and Carin Salonia, Assistant Vice President, Internal Audit, Hartford USA
11:45-13:14 Odmor
13:15-14:00 Kako upravljati s cenovnim tveganjem?
prof. dr. Aleš Skok Berk
14:00-14:45 Poslovna tveganja v notranji reviziji1
Christopher Schneck, CAE Telekom Austria
14:45-15:15 Odmor
15:15-16:00 Organizacijska kultura in preprečevanje prevar
Nina Potisek, direktorica Pravne pisarne in Boštjan Trstenjak, vodja oddelka Nadzor poslovanja in preiskav, Petrol d.d.
16:00-16:45 Primerjava tveganj dirkalnega pilota s tveganji managerja
Peter Podlunšek, akrobatski pilot in manager, prvi slovenski udeleženec svetovnega prvenstva Red Bull Air Race
16:45-17:00 Zaključek prvega dne konference
23. 5. 2014
8:30-8:45 Uvod v delavnice-upravljanje tveganj
Mag. Maja Šušteršič, predsednica SI.RISK
8:45-10:15 Delavnica: kako reagirati, ko pride do prevare? – praktični primer, delo v skupinah
Polona Pergar Guzaj, 4E in Maruša Hauptman, BDO Revizija d.o.o.
10:15-10:45 Odmor
10:45-11:30 Vrste tveganj, Ogrodje upravljanja s tveganji (cilji, politika, strategija, taktika), ERM/SRM
Mag. Klemen Potisek, HSE
11:30-13:00 Delavnica: upravljanje s tveganjem spremembe cen (blago, obresti in tečaji)
Uroš Kalan, Atlantic Grupa
13:00-14:30 Odmor
14:30-15:15 Delavnica: upravljanje s kreditnimi tveganji
Mag. Klemen Potisek, HSE
15:15-15:30 Zaključek delavnic
Mag. Maja Šušteršič, predsednica SI.RISK
in Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta

1 Predavanje bo v angleškem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato vam svetujemo, da se prijavite čim prej.

Za udeležnino na 3. Mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na delavnico veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Prosimo, da se prijavite čim prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udeležbe ne bomo mogli več zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 3911-14.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokličite na 01/568 56 36

Predavatelji

Mag. Vida Ogorelec

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Vida Ogorelec
Po diplomi na ljubljanski Fakluteti za akrhitekturo je pridobila magistrsko diplomo MFA za temo Vpliv oblikovanja na okolje, Academy of Art College v San Franciscu, ZDA. V letih od 1989 do 1993 je delala kot samostojna oblikovalka/urednica, nato je bila dve leti svetovalka ministra za stike z javnostmi na Ministrstvu za okolje in prostor. Od leta 1995 deluje kot ustanoviteljica in direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, kjer je vodila vrsto nacionalnih in mednarodnih projektov. Načrtovala in moderirala je vrsto delavnic na temo sodelovanja javnosti in skupinskega dela in leta 2002 pridobila mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator. Leta 2006 je na usposabljanju v Nashvillu, ZDA pridobila licenco za izvajanje multimedijskega predavanja Ala Gora o podnebnih spremembah, Neprijetna resnica. Od leta 2007 je pobudnica vrste akcij Umanotere in mreže Plan B za zeleni razvojni preboj Slovenije.

Edwin V. Meyer

Vodja za področje upravljanja tveganj in zavarovanje skupine ArcelorMittal

Edwin V. Meyer
Skupina ArcelorMittal je globalno vodilna družba na področju proizvodnje jekla in rudarstva z letno proizvodno zmogljivostjo 119 milijonov ton in 245.000 zaposlenimi v 60 državah. Gospod Edwin V. Meyer je odgovoren za razvoj strategije upravljanja tveganj in zavarovanj in njeno globalno uvajanje v skupini ArcelorMittal. Čeprav je po osnovni izobrazbi inženir, že vrsto let dela na področju zavarovanj industrijskih tveganj in je delal tako v industriji kot tudi v zavarovalništvu, pri čemer je sodeloval s podjetji iz ZDA, Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Gospod Edwin V. Meyer trenutno vodi hčerinsko zavarovalno družbo skupine ArcelorMittal poleg tega pa je predsednik zavarovalnega komiteja Wirtschaftsvereinigung Stahl v Nemčiji in predsednik zavarovalnega komiteja Združenja proizvajalcev Nemčije.

Kay Rahardjo in Carin Salonia

Kay Rahardjo
Višja podpredsednica in vodja upravljanja z operativnim tveganjem in pomočnica podpredsednice za svetovanje poslovodstvu in notranjo revizijo v skupini Hartford Financial Services Group, Inc.

Skupina Hartford Financial Services Inc. je ena izmed največjih družb na področju zavarovalništva in vzajemnih skladov v ZDA z 19.000 zaposlenimi in številnimi neodvisnimi posredniki in zastopniki. V letu 2013 je imela družba za 26,3 milijard USD prihodkov. Gospa Kay Rahardjo je podpredsednica in vodja upravljanja z operativnim tveganjem v skupini Hartford.
Carin Salonia
Preden je začela delati na področju upravljanja tvegaj, si je izkušnje nabirala na področju aktuarstva. Na področju upravljanja operativnega tveganja je vzpostavila okvir upravljanja in nadzora nad organizacijskimi tveganji in uvedla standarde za poročanje. Sodeluje s poslovnimi partnerji in odgovornimi za nadzor tveganj: revizijo, preprečevanjem prevar, zagotavljanjem skladnosti in drugimi področji. Gospa Carin Salonia je pomočnica podpredsednice za svetovanje in notranjo revizijo v skupini Hartford. Sodelovala je pri številnih projektih in programih na področju informacijske tehnologije in financ, pa tudi poslovanja na področju korporativnega upravljanja in operativne zrelosti. Trenutno dela v notranji reviziji, kjer se ukvarja z načrtovanjem na osnovi tveganj in izvajanjem notranjih revizij. Sodeluje tudi s področji obvladovanja tveganj in zagotavljanja skladnosti na področju ocenjevanja zasnov kontrol v strategijah za obvladovanje tveganj.

Prof. dr. Aleš Skok Berk

Prof. Aleš Skok Berk
Profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovitelj ter direktor podjetja ALPHA FINANCE d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij, strukturiranja poslovnih modelov in celovitega obvladovanja finančnih tveganj; in družbe ALPHA CREDO d.o.o., zavarovalno posredništvo, ki je osredotočena na zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj in zavarovanj produktne odgovornosti, ter obvladovanja kreditnega tveganja. Je član domačih in tujih strokovnih in akademskih združenj (EFMA, EFA, GARP, CAIA, ZPFS). Dr. Berk Skok ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Dr. Berk Skok je izvedenec Računskega sodišča RS.
V predavanju se bomo dotaknili potreb obvladovanja finančnih tveganj v nefinančnih podjetjih, in sicer na vseh treh ključnih segmentih, t.j. tveganju spremembe cen surovin, tveganju spremembe deviznih tečajev in tveganju spremembe obrestnih mer. Na posameznih primerih bodo tudi predstavljene bodo konkretne rešitve za obvladovanje tovrstnih tveganj, ki v poslovanje nefinančnih podjetij prinašajo stabilnost.

Christopher Schneck

Direktor skupne notranje revizije skupine Telekom Austria

Vida Ogorelec
Skupina Telekom Austria je vodilni ponudnik telekomunikacijskih storitev v Avstriji, ki poleg tega deluje še v osmih drugih evropskih državah in ima skupaj okoli 23 milijonov strank. V podjetjih skupine Telekom Austria dela približno 16.000 ljudi v letu 2013 pa je imela skupina okoli 4,2 milijarde evrov prihodkov Gospod Christopher Schneck se je Telekom Austria pridružil leta 1998 kot projektni vodja v oddelku za načrtovanje poslovnih procesov. Leta 1999 je dobil nalogo vzpostavitve notranje-revizijske funkcije, kjer je prevzel naloge vodje notranje revizije za mobilni segment. V 2006 je napredoval v vodjo skupne notranje revizije skupine Telekom Austria, s čimer je prevzel odgovornost za vse družbe v skupini Telekom Austria.
Preden se je pridružil skupini Telekom Austria je Christopher delal kot višji revizor na področju operacij v mednarodnem podjetju za proizvodnjo brezalkoholnih pijač in kot višji revizor v mednarodnem revizijskem podjetju.
Gospod Christopher Schneck ima mednarodno licenco preizkušenega notranjega revizorja (CIA) in aktivno sodeluje v Avstrijskem inštitutu notranjih revizorjev.

Nina Potisek* in Boštjan Trstenjak**

*direktorica Pravne pisarne
** vodja oddelka Nadzor poslovanja in preiskav, Petrol d.d.

Nina Potisek je univerzitetna diplomirana pravnica in direktorica Pravne pisarne in Procesne podpore v Petrolu. V Petrolu je zaposlena 17 let in ima izkušnje na področju prava, kadrov, kakovosti in varnosti. Je predsednica Sekcije za trgovino pri Združenju delodajalcev Slovenije.

Vida Ogorelec
Boštjan Trstenjak je vodja Oddelka nadzor poslovanja in preiskave. V Petrolu d.d., Ljubljana zaposlen že 24 leto, o tega zadnjih 14 let aktivno na področju nadzora. Trenutno vodi Oddelek nadzor poslovanja in preiskave, ki je neposredno odgovoren predsedniku uprave družbe.

Peter Podlunšek

Akrobatski pilot in manager, prvi slovenski udeleženec svetovnega prvenstva Red Bull Air Race

Peter Podlunšek
Je eden izmed najboljših slovenskih akrobatskih pilotov. Pilotira že od svojega 16. leta. Nastopil je že na več kot 250 akrobatskih nastopih po Evropi, Kitajskem in Libiji. Pilotira dve letali, Extra 300 L in Extra 330 SC. V zadnjih 17ih letih je kar osemkrat osvojil naslov državnega prvaka. Osvojil je tudi prvo mesto na mednarodnih tekmovanjih, v Sloveniji in na Češkem. Preletel je že več kot 1.000 letalskih ur, 45% teh je akrobatskih.
Peter se v letu 2014 kot prvi Slovenec uvrstil na svetovno znano tekmovanje najboljših pilotov na svetu Red Bull Air Race. V razvrstitvi Challenger Cupa v sklopu dirke Red Bull Air Race na svojem debitantskem nastopu v Rovinju je zasedel tretje mesto. Zdaj se pripravlja na drugo dirko, v Putrajayi, dirka bo na sporedu ravno vikend pred našo konferenco.
Peter je tudi Izvršni direktor in glavni tehnološki svetovalec v podjetju Medicop. Medicop je mednarodno uveljavljena blagovna znamka za medicinsko opremo in reševalna vozila. V Sloveniji in širom po svetu je prepoznan kot eden najkakovostnejših in zaupanja vrednih proizvajalcev izdelkov, ki so življenjskega pomena za bolnike in ponesrečence. Moč podjetja je v znanju in ustvarjalnem duhu, s čimer lahko razvijajo izvirne in inovativne tehnološke rešitve za najzahtevnejše stranke v skladu z visokim mednarodnimi standardi. Lasten razvojni center jim omogoča neodvisen razvoj tehničnih izboljšav in novosti, s katerimi se lahko kar najbolj prilagodijo specifičnim potrebam svojih kupcev. Ves čas svojega obstoja se zavedajo, da mora biti tehnologija v službi človeka. Zato se še posebej posvečajo kakovosti in zanesljivosti njihovih izdelkov, ki morajo biti vrhunski, da lahko rešujejo življenja ljudi. Le najboljše je dovolj dobro za reševanje človeških življenj. Poleg tega jih odlikujejo tudi kratki dobavni roki, nizki stroški vzdrževanja in optimalna funkcionalnost.

Polona Pergar Guzaj

4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o.

Polona Pergar Guzaj
Polona je preizkušena notranja revizorka. Ima tudi pridobljene mednarodne nazive, tako na področju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA), kot tudi na področju preiskovanja prevar (CFE). Je predsednica IIA – Slovenskega inštituta.
Polona se ukvarja z notranjo revizijo že več kot 12 let. Je članica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve dalje in članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar, ACFE. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem, kot tudi finančnem sektorju. Od februarja je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Izvaja tudi zunanje ocene kakovosti notranje revizije, cosourcing aktivnosti ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije v organizacijo. V zadnjem letu se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je članica revizijske komisije zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in družbe Žito d.d.

Maruša Hauptman

BDO Revizija d.o.o.

Maruša Hauptman
Maruša je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij, v zadnjih letih pa je sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb, ki so bile opravljene po sklepu skupščine in pri vrsti forenzičnih pregledov v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih. Izvajala je posebne revizije družb Pivovarna Laško d.d., Imos Holding d.d., Talum d.d., Perutnina Ptuj d.d., Cetis d.d.. Prav tako je sodelovala pri vrsti finančnih skrbnih pregledov družb s področja zavarovalništva, trgovine in industrije, tako v Sloveniji kot v tujini.
Je članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE, kjer je pridobila licenco CFE. Ima certifikat IFRS pri ACCA in občasno predava na seminarjih s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Mag. Klemen Potisek

Holding slovenskih elektrarn d.d.

Klemen Potisek
Skupina Holding Slovenske elektrarne je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji, ki združuje hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik. Skupino sestavlja devet družb v Sloveniji, v tujini šest družb, tri podružnice in eno predstavništvo. Holding Slovenske elektrarne je s svojo trgovalno dejavnostjo prisoten na področju zahodne, centralne in pretežnem delu vzhodne Evrope. Leto 2012 je Skupina zaključila z 1,8 milijardami čistih prihodkov o prodaje in 86 milijoni EUR čistega poslovnega izida. Skupina 61% prodaje ustvari na tujih trgih.
Klemen Potisek je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je strokovno izobraževanje nadaljeval na rezidenčnem podiplomskem študiju, ki ga je sklenil z magistrskim delom Inkrementalna analiza investicije v posodobitev rafinerije Nafta Lendava. Z upravljanjem s finančnimi tveganji se ukvarja od začetka poklicne poti leta 1997 v Petrolu, Sektorju za mednarodne finance, kjer je bil med drugim odgovoren za upravljanje s tveganjem spremembe cen, v povezavi s tveganjem spremembe tečajev. V tem času je izdelal ogrodje za upravljanje s finančnimi tveganji ter postavil zasnovo modela oblikovanja cen naftnih derivatov. Za potrebe upravljanja tveganj je izdelal študijo smiselnosti ustanovitve samozavarovalnice (»captive insurance«). Kasneje je več let vodil in celovito prestrukturiral hčerinsko družbo v hrvaški skupini Adris Grupa d.d.. Zadnja leta vodi upravljanje s kreditnimi tveganji v Holdingu Slovenske elektrarne ter se posveča pogodbenim razmerjem, z vidika upravljanja s tveganji ter povezani domači in tuji regulativi. Sodeloval je pri vzpostavitvi D&O zavarovanja in informacijski prenovi družbe. Od leta 2012 predseduje Odboru Kapitalskega Vzajemnega pokojninskega sklada Modre zavarovalnice. Na delavnici bo predstavil izhodišča upravljanja s tveganji s poudarkom na kreditnih tveganjih.

Uroš Kalan

Direktor zakladništva za Slovenijo, Bosno in Rusijo ter direktor upravljanja s kreditnimi tveganji za skupino Atlantic Grupa
Droga Kolinska, članica skupine Atlantic Grupa

Uroš Kalan
Skupina Atlantic Grupa je regionalna multinacionalka iz področja prehrambne industrije s sedežem v Zagrebu. Po prevzemu Droge Kolinske v letu 2010 je nastalo eno največjih živilskih podjetij na področju bivše Jugoslavije z letnim prihodkom okrog 700 milijonov evrov. Skupina Atlantic je lastnik znanih regionalnih blagovnih znamk kot so Barcaffe, Argeta, Cockta, Donat, Smoki, Cedevita, Grand Kafa in Multipower, obenem pa se na slovenskem in hrvaškem trgu ukvarja tudi z distribucijo izdelkov proizvajalcev Ferrero in Unilever. Skupina je s proizvodnjo prisotna v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji, Makedoniji in Nemčiji. Svoje izdelke prodaja v omenjenih državah, kakor tudi po celotni Evropski uniji ter državah bivše Sovjetske zveze.
Uroš Kalan je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, z uravnavanji finančnih tveganj pa se ukvarja že ves čas svoje kariere. Svojo poklicno pot je začel kot borzni posrednik, nato pa v NLB kot član tima zakladništva, ki je v bančno ponudbo uvedla valutne terminske posle (kar je bilo pred dobrimi 15 leti pionirsko delo). Po opravljenem magisteriju iz bančništva je prevzel vodenje zakladništva v takratni Slovenski izvozni družbi, kjer je najprej sodeloval pri ustanavljanju hčerinske kreditne zavarovalnice SID-PKZ, nato pa tudi vodil projekt pretvorbe bivše Slovenske izvozne družbe v SID banko. Leta 2008 se je pridružil ekipi Droge Kolinske kot direktor zakladništva skupine. Po vstopu Droge Kolinske v skupino Atlantic Grupa vodi zakladništvo za Slovenijo, Bosno in Rusijo pokriva pa tudi upravljanje s kreditnimi tveganji za celotno skupino Atlantic Grupa. Pri svojem delu se trenutno največ ukvarja ravno s kreditnimi, valutnimi in obrestnimi tveganji ter tveganji cen surovin. Na delavnici bo predstavil dobre prakse na področju upravljanja s tveganji ter nekaj praktičnih primerov uravnavanja le-teh.

Mag. Maja Šušteršič

Vida Ogorelec
vodja oddelka, pravno področje , oddelek zavarovanje, Petrol d.d.

Mag. Maja Šušteršič je vodja zavarovanj v Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljani in predsednica Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK.
Po diploma na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologije, Univerze v Ljubljani je začela delati kot analitik v Petrolovem kontrolnem laboratorij in leta 2001 postala vodja kakovosti. Naslednje leto je zaključila magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani.
Leta 2006 je Maja prevzela funkcijo vodje zavarovanj v Petrolu. Od takrat je odgovorna za zavarovanja skupine Petrol tako za korporativni kot lokalni zavarovalni program. Poleg tega je članica Odbora za tveganja v Petrolu in vodi Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK, ki je bil ustanovljen skupaj s strokovnjaki večjih slovenskih podjetij.
Skupaj z prof. dr. Mramorjem in prof. dr. Zupanom je leta 2008 objavila članek o napovedovanju kreditnega tveganja fizičnih oseb z omejenimi podatki v reviji Expert systems with Applications.
Njena področja dela in zanimanja zajemajo še: neprekinjeno načrtovanje, izboljšave v smislu zmanjšanja tveganj in ocena tveganj.

IIA – Slovenski inštitut