Entries by IIA

USTANOVLJENO ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

Z željo po neodvisni organiziranosti in še aktivnejšem delovanju smo člani IIA – Slovenskega inštituta 1. oktobra 2018 sprejeli sklep, da se IIA – Slovenski inštitut ustanovi kot samostojen subjekt. Željo članov smo uresničili  in na ustanovnem zboru v sredo 28. novembra 2018 ustanovili Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, ki deluje kot društvo in […]

Novo poročilo IIA: Agility and Innovation

IIA je izdala novo poročilo v seriji Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation Notranjerevizijski standardi med drugim zahtevajo, da notranji revizorji pri svojem delu izhajamo iz strateških tveganj, s katerimi se organizacija sooča. Dejansko pa se organizacije poleg strateških, soočajo tudi z večjim številom tveganj, ki izhajajo iz hitro se spreminjajočega in nepredvidljivega okolja. […]

Novi stališči IIA (Position Papers)

IIA je objavila dvoje novih stališč: Why Conformance Matters: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil. Internal Auditing’s Role in Corporate Governance: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega […]

Vodje notranjih revizij so prepoznali 5 glavnih tveganj v letu 2018

Global Perspectives and Insights 2018 Global Risk Report: Top Risks Faced by Chief Audit Executives Vse večje zahteve organizacij notranji reviziji k dodajanju vrednosti in nudenju strateški podpore  zahteva od notranjih revizorjev, da zagotovijo povezanost svojega dela z vsemi pomembni tveganji, posebej strateškimi in operativnimi. Ker se tveganja spreminjajo, morajo biti tudi najbolje pripravljeni notranjerevizijski načrti […]

Posebna ugodnost pri prijavi na izpit CIA v mesecu maju 2018

Z namenom vzpodbujanja strokovnega razvoja svojih članov IIA Global vsako leto omogoča posebne ugodnosti pri prijavi na izpit CIA. V mesecu maju, ko so aktivnosti IIA posvečene osveščanju o pomenu notranjega revidiranja, lahko kandidati za pridobitev naziva CIA pri vpisu prihranijo do 230 USD.   Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Vsi vemo, da je korporativno upravljanje v vsaki organizaciji najpomembnejše! In vemo, da je ključen “glas z vrha”: pomembno je, da je na vrhu organizacije oseba, ki ima vizijo, karizmo, vodstvene sposobnosti, zna delati z ljudmi, je etična, ciljno usmerjena, kompetentna idr. Notranja revizija je eden od štirih stebrov dobrega korporativnega upravljanja. Pomembno je, da […]

ECIIA objavlja najboljše prakse za Evropske banke

5 stališč, ki jih je razvila bančna komisija ECIIA: Internal audit’s role in good governance (Vloga notranje revizije v dobrem upravljanju) Internal audit within a Group (Notranja revizija znotraj skupine) Follow-up Monitoring (Nadziranje nad izvajanjem priporočil) Audit Planning Approach (Pristop k načrtovanju notranje revizije) Internal audit oversight of external outsourcing (Nadzor nad zunanjim izvajanjem)