Entries by IIA

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19 Vsi smo se znašli pred izzivom, ki ga nismo pričakovali in nanj nismo bili pripravljeni. Vsak dan smo izpostavljeni novim okoliščinami tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Izzivi, ki jih prinaša koronavirus (COVID-19), z vsakim dnem rastejo in se razvijajo, kar velja tudi za notranjo revizijo. V Združenju […]

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut izvajalec izobraževanj za dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako […]

Vabljeni k včlanitvi v Združenje IIA – Slovenski inštitut

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani v letu 2020 tudi v mednarodnem inštitutu The Institute of Internal Auditors Global ! Včlanite se z izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč  >>>KONTAKT<<<. V Združenju IIA – […]

Nadomestni predsednik, zakladnik in člani upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Ljubljana, 4. december 2019 Na rednem Zboru članov dne 4. 12. 2019 so člani, na predlog Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni predsednik in prvi zastopnik Združenja IIA – Slovenski inštitut mag. Drašček Matej z naslednjo utemeljitvijo: Mag. Matej Drašček je bil na ustanovnem zboru imenovan kot član […]

Novo poročilo Global Perspectives and Insights

November, 2019 Izšla je nova izdaja poročila Global Perspectives and Insights na temo optimizacije upravljanja s človeškimi viri v spreminjajočem se revizijskem okolju (Optimizing Talent Management in an Evolving Audit Landscape). Poročilo naslavlja naslednje ključne dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje in ohranjanje najboljših kadrov v notranji reviziji: Nova področja revidiranja Tehnološki napredek Tveganja, ki izvirajo […]

ODGOVOR FURS NA VPRAŠANJE BONITETE ZA ČLANSTVO

Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut November, 2019 Ker ste nas člani spraševali glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2., smo na FURS postavili vprašanje ali se lahko plačilo delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu z 2. tč. tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 obravnava kot izjemo in ne kot ugodnost […]

Notranja revizija v javnem sektorju: posnetek stanja in izzivi za prihodnost

september 2019 Na 110. rednem mesečnem sestanku Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut na temo Notranja revizija v javnem sektorju,  spregovorili s predstavniki Urada za nadzor proračuna in Računskega sodišča RS o dobrih praksah sodelovanja in izzivih, ki jih lahko skupaj premagamo. Pri nadzoru javnih financ je namreč pomembno, da uspešno in učinkovito delujejo […]

Novi stališči IIA: Notranjerevizijska listina in Odnosi temelječi na zaupanju

IIA je objavil dve novi stališči: The Internal Audit Charter: A Blueprint to Assurance Success (Notranjerevizijska listina: Načrt za uspešno dajanje zagotovil) in Relationships of Trust — Building Better Connections Between the Audit Committee and Internal Audit (Odnosi temelječi na zaupanju: Do boljše povezanosti med revizijsko komisijo in notranjo revizijo). Stališče Notranjerevizijska listina: Načrt za […]

6 mitov etike

Oktober, 2019 V oktoberski reviji IA si lahko preberete drugi članek slovenskega avtorja, ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je objavil članek z naslovom 6 mitov etike (6 Myths of Business Ethics). Zaupanje v podjetja kot tudi ostale organizacije […]