Entries by IIA

Notranja revizija v javnem sektorju: posnetek stanja in izzivi za prihodnost

september 2019 Na 110. rednem mesečnem sestanku Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut na temo Notranja revizija v javnem sektorju,  spregovorili s predstavniki Urada za nadzor proračuna in Računskega sodišča RS o dobrih praksah sodelovanja in izzivih, ki jih lahko skupaj premagamo. Pri nadzoru javnih financ je namreč pomembno, da uspešno in učinkovito delujejo […]

Novi stališči IIA: Notranjerevizijska listina in Odnosi temelječi na zaupanju

IIA je objavil dve novi stališči: The Internal Audit Charter: A Blueprint to Assurance Success (Notranjerevizijska listina: Načrt za uspešno dajanje zagotovil) in Relationships of Trust — Building Better Connections Between the Audit Committee and Internal Audit (Odnosi temelječi na zaupanju: Do boljše povezanosti med revizijsko komisijo in notranjo revizijo). Stališče Notranjerevizijska listina: Načrt za […]

6 mitov etike

Oktober, 2019 V oktoberski reviji IA si lahko preberete drugi članek slovenskega avtorja, ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je objavil članek z naslovom 6 mitov etike (6 Myths of Business Ethics). Zaupanje v podjetja kot tudi ostale organizacije […]

CPE poročanje

IIA obvešča svoje člane, da je od 4.9. 2019 v portalu CCMS odprta možnost poročanja CPE za leto 2019. Vsi nosilci certifikata CIA imamo obvezo doseganja CPE (Continuing Professional Education) in poročanja o doseganju te zahteve vsako leto do 31.12. IIA dodatno opominja nosilce certifikatov CIA, da se morata vsaj dve kreditni točki nanašati na področje etike. […]

Spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA

The Institute of Internal Auditors s septembrom uvaja nov  Certification Candidate Management System (CCMS). Glavne spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA bodo : Sprememba časovnega okvirja za pridobitev naziva CIA: Zaradi prehoda na 3-delni izpitni kurikulum za pridobitev naziva CIA se skrajšuje tudi časovni okvir v katerem kandidati lahko opravijo izpitne obveznosti in sicer iz 4 […]

Sodobna ureditev sistema nadzora: Tri obrambne linije – pregled in anketa

Model sodobne ureditve sistema nadzora, ki temelji na treh tako imenovanih obrambnih linijah, je že dobrih dvajset let pomemben del vodenja, upravljanja tveganj in izvajanja nadzora v podjetjih najrazličnejših panog. Prednosti sedanjega modela so v njegovi preprostosti ter enostavni predstavitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov v organizaciji na področju vodenja, upravljanja tveganj in nadzora, hkrati […]

Prihodnost notranjega revidiranja – kako smo začeli in kako naprej

Ljubljana, 30. in 31. maj 2019 Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Prenos brošure 8 konference Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta, ki združuje slovenske člane mednarodne organizacije The Institute of Internal Auditors, je v Ljubljani od 30. do 31.5.2019 organiziralo že 8. mednarodno konferenco. Letošnja konferenca, ki je organizirana na prostovoljni osnovi, je bila […]

Objavljen prevod Smernic za izvajanje Kodeksa etike

(originalno Code of Ethics Implementation Guides International Professional Practices Framework) Slovenski prevod Smernic za izvajanje Kodeksa etike je peti po vrsti, ki je preveden iz angleškega v tuji jezik. Prevod je objavljen TUKAJ. Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of […]