Vabljeni k včlanitvi v Združenje IIA – Slovenski inštitut

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani v letu 2021 tudi v mednarodnem inštitutu The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se z izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč  >>>KONTAKT<<<.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo, v letu 2021, poleg rednih aktivnosti, kot je organizacija že 10. mednarodne konference notranjih revizorjev in mesečnih strokovnih sestankov, objavili tudi več prevodov, smernic in stališč IIA Global ter nadaljevali h krepitvi stroke notranje revizije.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Dostopi zaprtega dela do stališč IIA , smernic in strokovnih revij, so imenski in so nujni del razvoja vsakega notranjega revizorja, zato je za strokovno delo notranje revizije organizacije pomembno, da ste člani vsi,  ki opravljate delo notranje revizije.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenje IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

 • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
 • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe), dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
 • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije Internal Auditor® , ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA).
 • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
 • Dostop do globalnih trendov, stališč in publikacij Tone at the TopGlobal Perspective and Insightster publikacij in stališč Evropskega združenja ECIIA.
 • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja.
 • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev.
 • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2020ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika.

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, po pojasnilu Finančne Uprave Republike Slovenije, ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA ali ne. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Veselimo se našega povezovanja v letu 2021 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
mag. Matej Drašček, predsednik in
člani upravnega in nadzornega odbora

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Za članstvo se izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračunski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko. Člani, ki podaljšujete članstvo pošljete naročilnico najkasneje do 31.12.2020 za članarino 2021.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020 ponovno pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta PahorjaOBJAVLJEN PREVOD PRAKTIČNEGA VODNIKA: OCENJEVANJE POSTOPKA OBVLADOVANJA TVEGANJ

Prizadevanja organizacije za obvladovanje tveganj so pogosto skupno imenovana Program obvladovanja tveganj. Vendar pa je izraz »program« mogoče videti kot omejen ali končen. Ta praktični vodnik obravnava obvladovanje tveganj kot postopek, ne kot program, ter s tem sporoča, da je to nenehno prizadevanje in trajno delovanje.

Te smernice vsebujejo primere zrelostnih modelov za obvladovanje tveganj in osnovno metodologijo, ki jo lahko uporabijo notranji revizorji, da bi dali neodvisno zagotovilo, da je postopek obvladovanja tveganj v organizaciji učinkovit. Z uporabo smernic bodo notranji revizorji lahko zaščitili in povečali vrednost organizacije ter izpolnili pričakovanja organa nadzora in višjega vodstva.

Te smernice bodo pomagale notranjim revizorjem, da:
–    uporabijo načela Etičnega kodeksa IIA in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju za izboljšanje in zaščito organizacijske vrednosti s podajanjem nepristranskih zagotovil, nasvetov in vpogledov, ki so zasnovani na tveganjih;
–    razumejo potrebo po ocenjevanju dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    razumejo ključne sestavine učinkovitega postopka obvladovanja tveganj;
–  oblikujejo pristop za ocenjevanje, ki upošteva poslovno in regulativno okolje organizacije ter stopnjo zrelosti;
–    zberejo potrebne informacije za določitev obsega posla, s katerim ocenijo dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    ocenijo uspešnost postopka obvladovanja tveganj;
–    prispevajo k izboljšanju postopka obvladovanja tveganj.

Praktični vodnik je za naše člane brezplačno dostopen >>>TUKAJ<<<.

Nimate dostopa do prevoda? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

Vsi smo se znašli pred izzivom, ki ga nismo pričakovali in nanj nismo bili pripravljeni. Vsak dan smo izpostavljeni novim okoliščinami tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Izzivi, ki jih prinaša koronavirus (COVID-19), z vsakim dnem rastejo in se razvijajo, kar velja tudi za notranjo revizijo.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut smo se agilno odzvali na krizo, saj smo takoj začeli z iskanjem rešitev. Predstavili smo tudi naš osrednji dogodek leta, letno konferenco, kot tudi marsikateri drugi dogodek. Dogodke nismo odpovedovali, ampak smo jih za začetek preselili na spletno platformo. Druge dogodke, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, bomo organizirali, ko bo konec izrednih razmer. Ob tem smo se lotili tudi prevodov gradiv in smernic, ki jih člani IIA v teh časih najbolj potrebujemo. Skratka COVID-19 nam je postavil izziv in mi smo se nanj odzvali.

Notranja revizija ima pomembno vlogo pri podpiranju organizacijskih prizadevanj za reševanje teh izzivov. Za odziv na to dinamično tveganje, tako kratkoročno kot dolgoročno, je potreben dostop do ustreznih najnovejših informacij.

08.06.2020

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV
V IIA – Slovenski inštitutu smo že pripravili in objavili pet aktualnih prevodov v slovenski jezik, ki so vam že na voljo:
NOVO ! Praktični vodnik: Ocenjevanje postopka obvladovanja tveganj
Notranje revidiranje na daljavo za COVID-19 in dalje – Kratkoročni in dolgoročni vidiki
Okolje, zdravje in varnost: Načrtovanje za COVID 19 in dalje – Vloga notranje revizije v pripravi in odzivu na krizo
IIA Buletin: Ponovno razmislimo o pripravljenosti: pandemija in kibernetska varnost (februar 2020)
IIA Buletin: Pandemije: Premisleki za družbeno distanciranje (marec 2020).

06.04.2020

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV

V IIA – Slovenski inštitut smo pripravili in objavili dva aktualna prevoda v slovenski jezik, ki sta vam že na voljo:
NOVO! IIA Buletin: Ponovno razmislimo o pripravljenosti: pandemija in kibernetska varnost (februar 2020)
NOVO! IIA Buletin: Pandemije: Premisleki za družbeno ditanciranje (marec 2020)

30.03.2020

Spremljajte našo spletno stran in LinkedIn , kjer bomo sproti dopolnjevali novice in vire IIA v zvezi s COVID-19.
Izmenjava virov IIA COVID-19 je celovit vir za vse notranje revizorje po vsem svetu, ki vključuje smernice o tveganjih, usposabljanja, orodja, dogodke in več v zvezi s COVID-19. Novice na IIA GLOBAL lahko spremljate TUKAJ.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

V IIA – Slovenskem inštitutu smo zaradi preventivnih ukrepov, glede omejitve širjenja koronavirusa, to je zaradi omejitev srečanj večjega števila udeležencev, sprejeli ukrepe o odpovedi dogodkov v mesecu marcu in aprilu, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, ki jo bomo izvedli takoj ko bodo to razmere omogočale. Prav tako smo se odločili da 9. konferenco IIA – Slovenskega inštituta prestavimo na 17. in 18. september 2020.

WEBINAR DELAVNICE

Webinar: Kibernetska varnost in izzivi, ki jih prinaša uporaba IoT naprav
Predavatelja:
Dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije – ICS-Ljubljana
Žiga Podgoršek (Certificirani Etični Hecker) – Institut za korporativne varnostne študije – ICS-Ljubljana
Kdaj: 6. maj (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Na Webinarju bomo dobili bistvene informacije o:
– Izzivih, ki jih prinaša uvajanje IoT naprav v luči zagotavljanja kibernetske varnosti;
– Neposrednih primerih zlorabe IoT naprav;
– Tveganjih in grožnjah za zagotavljanje zasebnosti in varovanja ključnih podatkov, med katerimi imajo poseben pomen osebni podatki;
– Napotkih za sistemsko obvladovanje tveganj s področja uvajanja in delovanja IoT naprav;
– Vlogi revizorjev in metodah, ki jim nudijo strokovno pomoč pri odkrivanju ranljivosti in tveganj za sistema, ki delujejo v naših organizacijah.

Webinar: Nazaj k osnovam: Kako dobro poznamo Standarde?
Predavatelj: Profesor dr. Thomas Amling, CIA, CRMA
Kdaj: 13. maj (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Na Webinarju bomo spoznali:
– Kako si s standardi pomagati pri delu notranje revizije?
– Kateri standardi so najpomembnejši oz. jih je najtežje slediti?
– Kako ocenjujemo kakovost našega dela?
– Kje poiskati vire za razumevanje standardov?
– Kaj prinaša prihodnost razvoja standardov?
– Kakšne so izkušnje v Nemčiji s sledenjem standardov?

Webinar: Obvladovanje tveganj v povezavi s COVID-19
Predavatelj:
Doron Rozenblum, CIA in CRMA, podpredsednik IIA Izrael
Kdaj: 22. maj (petek) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Ker je COVID-19 spremenil poslovanje in razumevanje tveganj vseh organizacij, bomo v webinarju prestavili:
– Vpliv na obvladovanje tveganj v organizaciji v povezavi s COVID-19
– Kako naj organizacija ustvari prihodke in posluje z drugimi organizacijami in deležniki »off-line« ali pri delu od doma?
– Katera so glavna tveganja, ki jim bodo izpostavljene organizacije, ko se bo COVID-19 kriza poglobila?
– Koraki za boljše obvladovanje tveganj, o katerih bi morale razmišljati organizacije v povezavi s tveganji, povezanimi s COVID-19

 

Webinar: Kako ohraniti integriteto, kljub turbulentnim časom? Primer IT škandala na Švedskem.
Predavateljica: Annette Olofsson, vodja notranje revizije Agencije za transport na Švedskem
Kdaj: 21. april (torek) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Julija 2017 je izbruhnil škandal na Švedskem 2017. Direktor Agencije za transport je dal v zunanje izvajanje pomembne IT sisteme, kar je imelo za posledico, povečanje tveganja uhajanja ključnih informacij o švedski infrastrukturi potencialnim tujim kot tudi nezakonitim organizacijam. Annette Olofsson, vodja notranje revizije na Agenciji za transport, se je znašla sredi uradne preiskave škandala in medijske nevihte. Pokazalo se je, da je poskušala o tem tveganju komunicirati tako s predsednikom nadzornega sveta kot uprave, vendar brez uspeha. Na koncu je prav dokumentacija pridobljena s strani Annette pomagala preiskovalnim organom, da so odpustili celotno vodstvo Agencije kot tudi za odstop več ministrov vlade.

Annette bo v Webinarju predstavila svojo neverjetno zgodbo in pokazala, kako je kljub pritiskom ohranila osebno integriteto. Pokazala bo, kako naj notranji revizorji kljub težkim časom, ostanejo pogumni.

 

Webinar Delavnica: Priprave na Certifikat – Certified Internal Auditor® (CIA®)
Kdaj: 1. april (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<.
Na delavnici bomo predstavili:

 • administracijo prijave na izpite,
 • pregled vsebine izpitov,
 • pregled literature za pripravo na izpite,
 • reševanje izpitnih vprašanj,
 • taktike in nasvete glede priprave in reševanje izpitov;
 • spremembe izpitov v letu 2020.

Webinar: Vodenje sodelavcev na daljavo v času koronavirusa
Kdaj: 15. april (sreda) pb 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

V izredni situaciji, ki smo ji priča, smo morali – tako rekoč – z danes na jutri, začeti delati od doma. Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

 • Kaj to pomeni za vsakega posameznika?
 • Kako se delo v službi razlikuje od dela na domu?
 • Kakšne posebnosti ima delo na domu in kakšne delo na domu v izolaciji? Kako preseči delovne izzive, ki jih pred nas postavlja življenje v izolaciji?

V kratkem načrtujemo:

 • Webinar delavnico: Etika v notranji reviziji
 • Webinar o notranjem revidiranju korporativnega upravljanja

 WEBINARJI IIA Global – za člane IIA brezplačno:

7. april 2020:: IIA Members-only Webinar: Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) and its Growing Importance to Corporate Boards

7. maj 2020: : IIA Members-only Webinar: Utilizing Resources and Technology to Advance Internal Audit to Solve Company Problems

IIA izobraževalni portal OnDemand z interaktivnimi tečaji

Tečaji IIA Global pokrivajo vse od osnovnih notranjerevizijskih znanj do naprednih nišnih področij (IT varnost, analiza podatkov…). Portal OnDemand nam je na voljo vedno in povsod kot pomoč pri premagovanju strokovnih izzivov. Opravljeni tečaji v OnDemand štejejo tudi v kvoto CPE točk.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo v izobraževalni portal IIA – OnDemand dodajali tudi vsebine v slovenščini oz. s slovenskimi podnapisi, zato ste vsi člani prijazno vabljeni k sooblikovanju novih vsebin.

Novi aktualni tečaji

NOV ! ON DEMAND TEČAJ: Auditing Mobile Computing

IZPITNI CENTRI – od 29. aprila dalje na voljo ONLINE IZPITI 

Obveščamo vas, da je LANCom izpitni center v Mariboru tako kot ostali izpitni zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno zaprt. Da bi podprl nadaljnji strokovni razvoj kandidatov za certificiranje po vsem svetu in kot odziv na množično zaprtje testnega centra Pearson VUE, IIA pripravlja spletno platformo, ki bo kandidatom omogočil, da bo  izpit ZA naziv Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance®️ (CRMA®️) možno izvajati od doma. S Pearson VUE IIA sodeluje pri izvajanju te začasne rešitve za obdobje 3 mesecev, s pričetkom 29. aprila 2020. Več >>>TUKAJ<<<

IIA bo članom IIA ponudila 20-odstotni popust na vse nove pristojbine za prijavo in registracijo za CIA in CRMA do 31. maja 2020. Popust velja samo za nove prijave za izpite in registracije, za predhodne transakcije pa ne bo zagotovljeno vračilo. Če želite izkoristiti to ponudbo,  uporabite kodo za popust Save20. Več >>>TUKAJ<<< 

 

Vse člane vljudno vabimo, da si vsebino izobraževalnega portala ogledajo >>>TUKAJ<<<.
Odgovori na najpogostejša vprašanja so na voljo >>>TUKAJ<<<.

IIA eSEMINARJI
V kratkem bodo na voljo posnetki IIA eSeminarjev. V IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo izbrane seminarje tudi prevedli. Več kmalu.

Drugi Webinar delavnice in aktivnosti naših partnerskih organizacij

Z drugimi partnerskimi organizacijami smo se dogovorili, da se lahko naši člani prijavijo na naslednje Webinar delavnice:

Bureau Veritas: 9. april ob 18:00. Izvajanje revizij na daljavo (Remote auditing). Prijava:>>> TUKAJ<<< 

Ekonomska fakulteta: 1. april ob 15:00: Kako dolgo lahko zaposleni »zmrzujemo« na daljavo. Prijava >>>TUKAJ<<<.
:
Wolters Kluwer: 2. april ob: 19:00 Revidiranje v COVID-19 svetu. Prijava: >>>TUKAJ<<<

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV

V IIA Slovenija smo se odločili, da prevedemo naslednja gradiva (prevodi bodo na voljo naslednji teden)::

V kratkem načrtujemo tudi prevode novih izvedbenih navodil. Vabimo vse člane, ki bi nam želeli pomagati pri prevodih, da nam pišete na info@iia.si. Tudi s prevodi si namreč lahko pridobite  CPE točke.

IZPITNI CENTRI

Obveščamo vas, da je LANCom izpitni center v Mariboru tako kot ostali izpitni zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno zaprt. Pripravljajo se druge možnosti opravljanja izpitov. Več informacij kmalu oziroma jih lahko spremljajte >>>TUKAJ<<<

Delavnica Kibernetska varnost
Kibernetska varnost je na vseh seznamih svetovnih svetovalnih in ostalih organizacijah opredeljena kot eno najpomembnejših tveganj. Zato smo se v Združenju IIA – Slovenski inštitut odločili, da premierno organiziramo delavnico na temo KIBERNETSKA VARNOST.
Predavali nam bodo domači vrhunski strokovnjaki, pri čemer bodo teme: osnove kibernetske varnosti; penetracijski testi, sodelovanje med informacijsko varnostjo in notranjo revizijo, izvedba notranje revizije na področju kibernetske varnosti.
Delavnica bo potekala 12. 6. 2020 v Ljubljani z začetkom ob 8:30.
Kotizacija za člane IIA je 80 EUR.
Število mest je omejeno. Prijave >>>TUKAJ<<<: