IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

Vsi smo se znašli pred izzivom, ki ga nismo pričakovali in nanj nismo bili pripravljeni. Vsak dan smo izpostavljeni novim okoliščinami tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Izzivi, ki jih prinaša koronavirus (COVID-19), z vsakim dnem rastejo in se razvijajo, kar velja tudi za notranjo revizijo.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut smo se agilno odzvali na krizo, saj smo takoj začeli z iskanjem rešitev. Predstavili smo tudi naš osrednji dogodek leta, letno konferenco, kot tudi marsikateri drugi dogodek. Dogodke nismo odpovedovali, ampak smo jih za začetek preselili na spletno platformo. Druge dogodke, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, bomo organizirali, ko bo konec izrednih razmer. Ob tem smo se lotili tudi prevodov gradiv in smernic, ki jih člani IIA v teh časih najbolj potrebujemo. Skratka COVID-19 nam je postavil izziv in mi smo se nanj odzvali.

Notranja revizija ima pomembno vlogo pri podpiranju organizacijskih prizadevanj za reševanje teh izzivov. Za odziv na to dinamično tveganje, tako kratkoročno kot dolgoročno, je potreben dostop do ustreznih najnovejših informacij.

30.03.2020

Spremljajte našo spletno stran in LinkedIn , kjer bomo sproti dopolnjevali novice in vire IIA v zvezi s COVID-19.
Izmenjava virov IIA COVID-19 je celovit vir za vse notranje revizorje po vsem svetu, ki vključuje smernice o tveganjih, usposabljanja, orodja, dogodke in več v zvezi s COVID-19. Novice na IIA GLOBAL lahko spremljate TUKAJ.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

V IIA – Slovenskem inštitutu smo zaradi preventivnih ukrepov, glede omejitve širjenja koronavirusa, to je zaradi omejitev srečanj večjega števila udeležencev, sprejeli ukrepe o odpovedi dogodkov v mesecu marcu in aprilu, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, ki jo bomo izvedli takoj ko bodo to razmere omogočale. Prav tako smo se odločili da 9. konferenco IIA – Slovenskega inštituta prestavimo na 17. in 18. september 2020.

WEBINAR DELAVNICE

Webinar Delavnica: Priprave na Certifikat – Certified Internal Auditor® (CIA®)
Kdaj: 1. april (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<.
Na delavnici bomo predstavili:

 • administracijo prijave na izpite,
 • pregled vsebine izpitov,
 • pregled literature za pripravo na izpite,
 • reševanje izpitnih vprašanj,
 • taktike in nasvete glede priprave in reševanje izpitov;
 • spremembe izpitov v letu 2020.

Webinar: Vodenje sodelavcev na daljavo v času koronavirusa
Kdaj: 15. april (sreda) pb 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

V izredni situaciji, ki smo ji priča, smo morali – tako rekoč – z danes na jutri, začeti delati od doma. Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

 • Kaj to pomeni za vsakega posameznika?
 • Kako se delo v službi razlikuje od dela na domu?
 • Kakšne posebnosti ima delo na domu in kakšne delo na domu v izolaciji? Kako preseči delovne izzive, ki jih pred nas postavlja življenje v izolaciji?

V kratkem načrtujemo:

 • Webinar delavnico: Etika v notranji reviziji
 • Webinar o notranjem revidiranju korporativnega upravljanja

 WEBINARJI IIA Global – za člane IIA brezplačno:

7. april 2020:: IIA Members-only Webinar: Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) and its Growing Importance to Corporate Boards

7. maj 2020: : IIA Members-only Webinar: Utilizing Resources and Technology to Advance Internal Audit to Solve Company Problems

IIA izobraževalni portal OnDemand z interaktivnimi tečaji

Tečaji IIA Global pokrivajo vse od osnovnih notranjerevizijskih znanj do naprednih nišnih področij (IT varnost, analiza podatkov…). Portal OnDemand nam je na voljo vedno in povsod kot pomoč pri premagovanju strokovnih izzivov. Opravljeni tečaji v OnDemand štejejo tudi v kvoto CPE točk.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo v izobraževalni portal IIA – OnDemand dodajali tudi vsebine v slovenščini oz. s slovenskimi podnapisi, zato ste vsi člani prijazno vabljeni k sooblikovanju novih vsebin.

Novi aktualni tečaji

Vse člane vljudno vabimo, da si vsebino izobraževalnega portala ogledajo >>>TUKAJ<<<.
Odgovori na najpogostejša vprašanja so na voljo >>>TUKAJ<<<.

IIA eSEMINARJI
V kratkem bodo na voljo posnetki IIA eSeminarjev. V IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo izbrane seminarje tudi prevedli. Več kmalu.

Drugi Webinar delavnice in aktivnosti naših partnerskih organizacij

Z drugimi partnerskimi organizacijami smo se dogovorili, da se lahko naši člani prijavijo na naslednje Webinar delavnice:

Bureau Veritas: 9. april ob 18:00. Izvajanje revizij na daljavo (Remote auditing). Prijava:>>> TUKAJ<<< 

Ekonomska fakulteta: 1. april ob 15:00: Kako dolgo lahko zaposleni »zmrzujemo« na daljavo. Prijava >>>TUKAJ<<<.
:
Wolters Kluwer: 2. april ob: 19:00 Revidiranje v COVID-19 svetu. Prijava: >>>TUKAJ<<<

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV

V IIA Slovenija smo se odločili, da prevedemo naslednja gradiva (prevodi bodo na voljo naslednji teden)::

 • IIA Buletin: Ponovni razmislek o pripravljenosti: kibernetska varnost in pandemija (februar 2020)
 • Načrtovanje za COVID-19
 • IIA Buletin: Koronavirus in družbena razdalja (marec 2020).

V kratkem načrtujemo tudi prevode novih izvedbenih navodil. Vabimo vse člane, ki bi nam želeli pomagati pri prevodih, da nam pišete na info@iia.si. Tudi s prevodi si namreč lahko pridobite  CPE točke.

IZPITNI CENTRI

Obveščamo vas, da je LANCom izpitni center v Mariboru tako kot ostali izpitni zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno zaprt. Pripravljajo se druge možnosti opravljanja izpitov. Več informacij kmalu oziroma jih lahko spremljajte >>>TUKAJ<<<

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut izvajalec izobraževanj za dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se je prijavilo in bilo uspešno izbrano za izobraževanja:

 • Mesečni sestanki, na katerih se obravnavanjo različne strokovne teme iz različnih področij. Za udeležbo na mesečnem sestanku se prizna 2 točki in poteka mesečno v popoldanskem času.
 • Letna največja mednarodna konferenca notranjih revizorjev (poteka konec maja). Za udeležbo se prizna 13 točk.

Člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se udeležujejo mesečnih sestankov brezplačno (udeležnina za nečlane znaša 39,00 EUR). Člani Združenja imajo tudi nižjo kotizacijo za mednarodno konferenco IIA.

Prijave na prvi letošnji mesečni sestanek na temo preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma so že odprte in se lahko prijavite »tukaj«.

Vsi, ki želite postati člani Združenja notranjih revizorjev IIA, se za leto 2020 lahko včlanite »tukaj«.

Višino članarine za leto 2020 si lahko ogledate »tukaj« (najnižja znaša 100 EUR).

Upravni odbor

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Vabljeni k včlanitvi v Združenje IIA – Slovenski inštitut

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani v letu 2020 tudi v mednarodnem inštitutu The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se z izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč  >>>KONTAKT<<<.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo, v letu 2020, poleg rednih aktivnosti, kot je organizacija že 9. mednarodne konference notranjih revizorjev in mesečnih strokovnih sestankov, objavili tudi več prevodov, smernic in stališč IIA Global ter nadaljevali h krepitvi stroke notranje revizije.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Dostopi zaprtega dela do stališč IIA , smernic in strokovnih revij, so imenski in so nujni del razvoja vsakega notranjega revizorja, zato je za strokovno delo notranje revizije organizacije pomembno, da ste člani vsi,  ki opravljate delo notranje revizije.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenje IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

 • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
 • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe), dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
 • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije Internal Auditor® , ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA).
 • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
 • Dostop do globalnih trendov, stališč in publikacij Tone at the TopGlobal Perspective and Insightster publikacij in stališč Evropskega združenja ECIIA.
 • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja.
 • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev.
 • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2020ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika.

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, po pojasnilu Finančne Uprave Republike Slovenije, ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA oz. in/ali želite prejemati revijo v papirni obliki. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Veselimo se našega povezovanja v letu 2020 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
mag. Matej Drašček, predsednik in
člani upravnega in nadzornega odbora

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Za članstvo se izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračunski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko. Člani, ki podaljšujete članstvo pošljete naročilnico najkasneje do 31.12.2019 za članarino 2020.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).

Nadomestni predsednik, zakladnik in člani upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Ljubljana, 4. december 2019

Na rednem Zboru članov dne 4. 12. 2019 so člani, na predlog Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni predsednik in prvi zastopnik Združenja IIA – Slovenski inštitut mag. Drašček Matej z naslednjo utemeljitvijo:

Mag. Matej Drašček je bil na ustanovnem zboru imenovan kot član Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, na katerih sejah aktivno  sodeluje. Matej je imetnik nazivov IIA in svoje izkušnje za pridobitev nazivov prenaša na delavnicah med člane IIA ter sodeluje pri prevodih gradiv IIA Global v slovenski jezik. Kot prvi slovenski avtor je objavil  dva članka v prestižni reviji za notranjo revizijo Internal Auditor. Bil je predavatelj na evropski konferenci ECIIA in nemški DIIR konferenci, predaval bo tudi na globalni IIA konferenci leta 2020 v Miami. V letu 2017 je pri SIR-u pridobil naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov) in CRMA (Certification in Management Assurance). Matej  je tudi del skupine IIA Global, ki pripravlja izpitna vprašanja za izpit CIA.

Poleg tega so člani, na predlog upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni zakladnik mag. Hribernik Aljaž ter za nadomestne člane Upravnega odbora imenujejo: Grubar Polona, mag. Finžgar Petra, Horvat Mitja, Miklavčič Nataša in Nikolič Anita.

Upravni odbor Združenja IIA – Slovenski inštitut, za mandat do 31.12.2022, tako sestavljajo:

 • mag. DRAŠČEK Matej (CIA, CRMA, preizkušeni notranji revizor); Predsednik
 • mag. HRIBERNIK Aljaž (CIA); Zakladnik
 • mag. FINŽGAR Petra (CRMA, preizkušena notranja revizorka)
 • GRUBAR Polona (državna notranja revizorka)
 • mag. HITI ŠKETA Mojca (CISA, preizkušena revizorka informacijskih sistemov, preizkušena notranja revizorka)
 • HORVAT Mitja (preizkušeni notranji revizor)
 • MIKLAVČIČ Nataša (državna notranja revizorka)
 • NIKOLIĆ Anita (preizkušena notranja revizorka)
 • mag. PERGAR GUZAJ Polona (CIA, CRMA, CFSA, CFE, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka);
 • VEZJAK Jure (CIA, preizkušeni notranji revizor)
 • dr. ŠTEFE Erna (državna notranja revizorka).

Vsem imenovanim želimo veliko uspeha pri prostovoljnem delu v Združenju IIA – Slovenski inštitut!

 

Mojca Lahajner

Izvršna direktorica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Novo poročilo Global Perspectives and Insights

November, 2019

Izšla je nova izdaja poročila Global Perspectives and Insights na temo optimizacije upravljanja s človeškimi viri v spreminjajočem se revizijskem okolju (Optimizing Talent Management in an Evolving Audit Landscape). Poročilo naslavlja naslednje ključne dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje in ohranjanje najboljših kadrov v notranji reviziji:

 • Nova področja revidiranja
 • Tehnološki napredek
 • Tveganja, ki izvirajo iz tehnologije
 • Pričakovanja kadrov

ODGOVOR FURS NA VPRAŠANJE BONITETE ZA ČLANSTVO

Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

November, 2019

Ker ste nas člani spraševali glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2., smo na FURS postavili vprašanje ali se lahko plačilo delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu z 2. tč. tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 obravnava kot izjemo in ne kot ugodnost oz. boniteto opredeljeno v prvem in drugem odstavku istega člena.

V preteklosti je Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) že odgovorila na podobno vprašanje v pojasnilu št. 4210-1110/2006-01031-04 z dne 26. 10. 2006. Ker je pojasnilo že iz leta 2006, poleg tega pa izpostavlja zgolj obravnavo članarine plačane s strani proračunskih uporabnikov kot delodajalcev za notranje revizorje zaposlene v proračunskih uporabnikih, smo prosili za podajo celovitega odgovora.

Finančna Uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad nam je 4.11.2019 posredoval sledeče pojasnilo (celotni dokument je na voljo TUKAJ):

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

V kolikor gre za plačila, namenjena izobraževanju in usposabljanju notranjih revizorjev v lastnem interesu, ki se ne prekriva z interesi delovnega procesa, pa navedena plačila za notranjega revizorja pomenijo ugodnost, za katero je potrebno obračunati boniteto.

Notranja revizija v javnem sektorju: posnetek stanja in izzivi za prihodnost

 1. september 2019

Na 110. rednem mesečnem sestanku Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut na temo Notranja revizija v javnem sektorju,  spregovorili s predstavniki Urada za nadzor proračuna in Računskega sodišča RS o dobrih praksah sodelovanja in izzivih, ki jih lahko skupaj premagamo.

Pri nadzoru javnih financ je namreč pomembno, da uspešno in učinkovito delujejo vsi akterji: poleg predstojnikov tudi notranji revizorji, računsko sodišče in urad za nadzor proračuna. Vsak akter ima svoje ključne naloge, ki jih bolj ali manj uspešno uresničuje. Pri tem pa je še kako pomembno, da akterji med seboj sodelujejo in na ta način prispevajo k temu, da notranji nadzor javnih financ zagotavlja, da finančno poslovodenje (menedžment) in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti, kot to predpisuje Zakon o javnih financah.

S predstavniki Urada za nadzor proračuna in računskega sodišča RS smo se dogovorili o nadaljevanju medsebojnega sodelovanja ter pripravili akcijski načrt za izboljšanje, ki ga bomo naslednje leto na podobnem sestanku lahko skupaj preverili ali se je medsebojno sodelovanje in premagovanje ovir izboljšalo.

Novi stališči IIA: Notranjerevizijska listina in Odnosi temelječi na zaupanju

IIA je objavil dve novi stališči:

Stališče Notranjerevizijska listina: Načrt za uspešno dajanje zagotovil

Za uspešno delovanje notranje revizije je bistvenega pomena, da razpolaga z jasno opredeljenimi pristojnostmi in navodili, ki jih sprejme organ nadzora, uprava pa z njimi soglaša. Ta cilj najlaže dosežemo z dobro zasnovano notranjerevizijsko temeljno listino, ki služi kot osnova za delovanje notranje revizije in omogoča organu nadzora, da poda jasen signal glede pomena neodvisnosti notranje revizije. Temeljna listina tudi jasno opredeli vlogo in položaj notranje revizije v organizaciji in vzpostavi merila za ocenjevanje njene uspešnosti.

Stališče izpostavlja sedem področij, ki podpirajo moč in uspešnost notranje revizije in ki naj bi bila zajeta v temeljni listini. Poleg tega izpostavlja pet ključnih ugotovitev in pet vprašanj, ki si jih morajo deležniki notranje revizije zastaviti, da bi lahko izdelali temeljno listino, ki bo dala jasno sporočilo o vlogi notranje revizije v organizaciji. Stališče je dostopno TUKAJ

Stališče Odnosi temelječi na zaupanju: Do boljše povezanosti med revizijsko komisijo in notranjo revizijo

Odnos med notranjo revizijo in revizijsko komisijo je z vidika dobrega korporativnega upravljanja izjemno pomemben. Predstojnik notranje revizije mora z revizijsko komisijo vzpostaviti partnerski odnos z odprtim in jasnim komuniciranjem.  Takšen odnos obema stranema omogoča postavitev ambicioznih ciljev kakovostnega razvoja notranje revizije, spremljanje tega razvoja in izboljšano razumevanje delovanja notranje revizije. Poglobljen partnerski odnos med revizijsko komisijo in notranjo revizijo tako lahko pomembno okrepi sposobnost notranje revizije za doseganje najvišjih standardov pri podajanju zagotovil in izvajanju svetovalnih poslov.

Stališče prepoznava pet ključnih ugotovitev katerih skupno izhodišče je razumevanje dolžnosti poročanja in usklajevanja med notranjo revizijo in revizijsko komisijo ter izpostavlja pet vprašanj, ki bi si jih v zvezi z delovanjem notranje revizije moral zastaviti organ nadzora. Stališče je dostopno TUKAJ

6 mitov etike

Oktober, 2019

V oktoberski reviji IA si lahko preberete drugi članek slovenskega avtorja, ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je objavil članek z naslovom 6 mitov etike (6 Myths of Business Ethics).

Zaupanje v podjetja kot tudi ostale organizacije je tako v Sloveniji kot v svetu na nizki ravni. Zadnji korporacijski škandali so pokazali, da podjetja kot tudi ostale organizacije tveganja neetičnega obnašanja ne obvladujejo uspešno. V članku je predstavljen drugačen okvir notranjega revidiranja etike, saj morajo biti notranji revizorji pozorni na tako imenovane “tihe resnice”, ki velikokrat niso veljavne. V članku je predstavljenih 6 mitov etike in načine, kako naj se le ti miti bolje obvladujejo. Predstavljeni miti in kako jih obvladovati so naslednji:

 • etični kodeks pripomore k boljši etični kulturi;
 • programi skladnosti pomagajo organizaciji k boljši etični kulturi;
 • orodja “žvižgaštva” pripomorejo k manj neetičnega obnašanja;
 • več usposabljanja iz etike je boljše kot manj;
 • značaj osebe se lahko obvladuje s primernimi notranjimi kontrolami in
 • cilji povezani z etiko pomagajo organizaciji k boljšemu obvladovanju etičnih tveganj.

Več si preberite v februarski reviji IA  >>>TUKAJ<<<

Nimate dostopa do članka? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<