USTANOVLJENO ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

Z željo po neodvisni organiziranosti in še aktivnejšem delovanju smo člani IIA – Slovenskega inštituta 1. oktobra 2018 sprejeli sklep, da se IIA – Slovenski inštitut ustanovi kot samostojen subjekt.

Željo članov smo uresničili  in na ustanovnem zboru v sredo 28. novembra 2018 ustanovili Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, ki deluje kot društvo in je pravna oseba zasebnega prava.  Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Sedež in poslovni naslov društva je na Dunajski 106, v Ljubljani, kamor bomo preselili tudi knjižnico (levi vhod – 1. nadstropje pisarna Računovodski servis Apollo plus).

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Kodeksa.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti. V ta namen smo na mesečnih sestankih v oktobru in novembru pričeli snovati poslovni model Združenja IIA – Slovenski inštitut.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, ki je kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), vodilne strokovne organizacije v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja, širitev načel upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. Trenutno nas je v Sloveniji  že 262 članov.

Ustanovni člani so za zastopnici izvolili predsednico mag. Polono Pergar Guzaj, za izvršno direktorico pa Mojco Lahajner.  Za zakladnico je bila izvoljena Ana Adamič.

upravni odbor so bili imenovani: BAJCAR Anja, mag. DRAŠČEK Matej, GRKMAN Stasja, mag. HITI ŠKETA Mojca, mag. HRIBERNIK Aljaž, VEZJAK Jure, VODLAN Urška in dr. ŠTEFE Erna.

nadzorni odbor so bili imenovani: DOLINAR Darko, mag. NOVAK Irena in mag. RAŠČAN Brigita.

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA Državnemu zboru in Poslanskim skupinam

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA  Državnemu zboru in Poslanskim skupinam v zvezi s predlaganimi spremembami zakona o revidiranju, ki se po nujnem postopku sprejema v Državnem zboru.

Dopis v PDF obliki je dostopen tukaj.

Novo poročilo IIA: Agility and Innovation

IIA je izdala novo poročilo v seriji Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation

Notranjerevizijski standardi med drugim zahtevajo, da notranji revizorji pri svojem delu izhajamo iz strateških tveganj, s katerimi se organizacija sooča. Dejansko pa se organizacije poleg strateških, soočajo tudi z večjim številom tveganj, ki izhajajo iz hitro se spreminjajočega in nepredvidljivega okolja. Notranjerevizijska funkcija se mora temu dejstvu prilagoditi in organizaciji z okretnim in inovativnim delovanjem pomagati pri obvladovanju tveganj, izboljševanju procesov in dodajanju vrednosti.

Poročilo se ukvarja z vprašanjem okretnosti in inovativnosti v notranji reviziji ter njuni soodvisnosti. Pojma okretnosti in inovativnosti obravnava z več vidikov – od kakovostnejšega prepoznavanja, ocenjevanja in razumevanja tveganj kot osnove, do spremembe razmišljanja notranjih revizorjev ter mešanice sposobnosti in tehnologije, ki so potrebne za uspešno notranjerevizijsko delo. Poročilo posebej opozarja na pomen kakovostnega obvladovanja podatkov (data management) in podatkovne analitike z namenom, da se notranji revizor lahko osredotoči na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Poročilo je dostopno na povezavi https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx

Novi stališči IIA (Position Papers)

IIA je objavila dvoje novih stališč:

  • Why Conformance Matters: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil.
  • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije.

Stališči sta IIA dostopni na naslednjih povezavah:

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Why-Conformance-Matters.pdf

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Internal-Auditings-Role-in-Corporate-Governance.pdf

Nadgradite svoje znanje o tveganjih – prijavite se za CRMA® v avgustu

V času od 1. do 31. avgusta 2018  IIA nudi ugodnost do 230$ pri prijavi za certifikat.

Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®), ki pokriva ključna področja zagotavljanja tveganj, procesov upravljanja ali zagotavljanja kakovosti.

Več tukaj

IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”

IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”, ki jo podeljuje The Institute of Internal Auditors, Global Headquarters

Ogled PDF dokumenta

Vodje notranjih revizij so prepoznali 5 glavnih tveganj v letu 2018

Global Perspectives and Insights 2018 Global Risk Report: Top Risks Faced by Chief Audit Executives

Vse večje zahteve organizacij notranji reviziji k dodajanju vrednosti in nudenju strateški podpore  zahteva od notranjih revizorjev, da zagotovijo povezanost svojega dela z vsemi pomembni tveganji, posebej strateškimi in operativnimi. Ker se tveganja spreminjajo, morajo biti tudi najbolje pripravljeni notranjerevizijski načrti prilagodljivi, ne glede na raven organizacije, kjer se tveganje pojavi.

Tako študija, ki je pred vami, in jo je pripravil svetovni inštitut IIA, analizira in predstavlja pet glavnih tveganj (tako notranji reviziji kot organizaciji), s katerimi se srečujejo vodje notranje revizije po vsem svetu.

Vodje notranje revizije so prepoznale pet glavnih tveganj, ki so strateškega pomena za notranjo revizijo:

management talentov (ang. Talent Management);

podatkovna analitika (ang. Data Analytics);

kibernetska tveganja (ang. Cyber);

regulativa (ang. Regulation);

odzivnost na spremembe (ang. Responding to Disruption).

Zato se vprašajte: ali je vaš notranjerevizijski načrt dovolj prilagodljiv, da uspešno obvladuje zgoraj našteta tveganja? 

Prijetno branje.

Posebna ugodnost pri prijavi na izpit CIA v mesecu maju 2018

Z namenom vzpodbujanja strokovnega razvoja svojih članov IIA Global vsako leto omogoča posebne ugodnosti pri prijavi na izpit CIA. V mesecu maju, ko so aktivnosti IIA posvečene osveščanju o pomenu notranjega revidiranja, lahko kandidati za pridobitev naziva CIA pri vpisu prihranijo do 230 USD.  

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Polona Pergar is the part of IIA 2018 Global Council

We are proud that @iia_slovenija delegate Polona Pergar is the part of @TheIIA 2018 Global Council.

@TheIIA 2018 Global Council has wrapped up in Panama. The event was attended by delegates from more than 80 IIA affiliates from around the world. Delegates exchanged perspectives on future strategies to advance the profession worldwide. Thanks to all for a great event!

100. mesečni sestanek

V sredo, 28.3.2018 smo organizirali že 100. mesečni sestanek, namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj članov IIA Slovenskega inštituta notranjih revizorjev. Mesečne sestanke organiziramo že od leta 2006. Tokrat je bilo še posebej prijetno, saj smo dogodek proslavili s slastno torto.