OBJAVLJEN PREVOD PRAKTIČNEGA VODNIKA: OCENJEVANJE POSTOPKA OBVLADOVANJA TVEGANJ

Prizadevanja organizacije za obvladovanje tveganj so pogosto skupno imenovana Program obvladovanja tveganj. Vendar pa je izraz »program« mogoče videti kot omejen ali končen. Ta praktični vodnik obravnava obvladovanje tveganj kot postopek, ne kot program, ter s tem sporoča, da je to nenehno prizadevanje in trajno delovanje.

Te smernice vsebujejo primere zrelostnih modelov za obvladovanje tveganj in osnovno metodologijo, ki jo lahko uporabijo notranji revizorji, da bi dali neodvisno zagotovilo, da je postopek obvladovanja tveganj v organizaciji učinkovit. Z uporabo smernic bodo notranji revizorji lahko zaščitili in povečali vrednost organizacije ter izpolnili pričakovanja organa nadzora in višjega vodstva.

Te smernice bodo pomagale notranjim revizorjem, da:
–    uporabijo načela Etičnega kodeksa IIA in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju za izboljšanje in zaščito organizacijske vrednosti s podajanjem nepristranskih zagotovil, nasvetov in vpogledov, ki so zasnovani na tveganjih;
–    razumejo potrebo po ocenjevanju dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    razumejo ključne sestavine učinkovitega postopka obvladovanja tveganj;
–  oblikujejo pristop za ocenjevanje, ki upošteva poslovno in regulativno okolje organizacije ter stopnjo zrelosti;
–    zberejo potrebne informacije za določitev obsega posla, s katerim ocenijo dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    ocenijo uspešnost postopka obvladovanja tveganj;
–    prispevajo k izboljšanju postopka obvladovanja tveganj.

Praktični vodnik je za naše člane brezplačno dostopen >>>TUKAJ<<<.

Nimate dostopa do prevoda? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

IIA NOVICE V RAZMERAH COVID-19

Vsi smo se znašli pred izzivom, ki ga nismo pričakovali in nanj nismo bili pripravljeni. Vsak dan smo izpostavljeni novim okoliščinami tako na strokovni kot tudi na osebni ravni. Izzivi, ki jih prinaša koronavirus (COVID-19), z vsakim dnem rastejo in se razvijajo, kar velja tudi za notranjo revizijo.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut smo se agilno odzvali na krizo, saj smo takoj začeli z iskanjem rešitev. Predstavili smo tudi naš osrednji dogodek leta, letno konferenco, kot tudi marsikateri drugi dogodek. Dogodke nismo odpovedovali, ampak smo jih za začetek preselili na spletno platformo. Druge dogodke, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, bomo organizirali, ko bo konec izrednih razmer. Ob tem smo se lotili tudi prevodov gradiv in smernic, ki jih člani IIA v teh časih najbolj potrebujemo. Skratka COVID-19 nam je postavil izziv in mi smo se nanj odzvali.

Notranja revizija ima pomembno vlogo pri podpiranju organizacijskih prizadevanj za reševanje teh izzivov. Za odziv na to dinamično tveganje, tako kratkoročno kot dolgoročno, je potreben dostop do ustreznih najnovejših informacij.

08.06.2020

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV
V IIA – Slovenski inštitutu smo že pripravili in objavili pet aktualnih prevodov v slovenski jezik, ki so vam že na voljo:
NOVO ! Praktični vodnik: Ocenjevanje postopka obvladovanja tveganj
Notranje revidiranje na daljavo za COVID-19 in dalje – Kratkoročni in dolgoročni vidiki
Okolje, zdravje in varnost: Načrtovanje za COVID 19 in dalje – Vloga notranje revizije v pripravi in odzivu na krizo
IIA Buletin: Ponovno razmislimo o pripravljenosti: pandemija in kibernetska varnost (februar 2020)
IIA Buletin: Pandemije: Premisleki za družbeno distanciranje (marec 2020).

06.04.2020

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV

V IIA – Slovenski inštitut smo pripravili in objavili dva aktualna prevoda v slovenski jezik, ki sta vam že na voljo:
NOVO! IIA Buletin: Ponovno razmislimo o pripravljenosti: pandemija in kibernetska varnost (februar 2020)
NOVO! IIA Buletin: Pandemije: Premisleki za družbeno ditanciranje (marec 2020)

30.03.2020

Spremljajte našo spletno stran in LinkedIn , kjer bomo sproti dopolnjevali novice in vire IIA v zvezi s COVID-19.
Izmenjava virov IIA COVID-19 je celovit vir za vse notranje revizorje po vsem svetu, ki vključuje smernice o tveganjih, usposabljanja, orodja, dogodke in več v zvezi s COVID-19. Novice na IIA GLOBAL lahko spremljate TUKAJ.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

V IIA – Slovenskem inštitutu smo zaradi preventivnih ukrepov, glede omejitve širjenja koronavirusa, to je zaradi omejitev srečanj večjega števila udeležencev, sprejeli ukrepe o odpovedi dogodkov v mesecu marcu in aprilu, med drugim tudi Kibernetsko delavnico, ki jo bomo izvedli takoj ko bodo to razmere omogočale. Prav tako smo se odločili da 9. konferenco IIA – Slovenskega inštituta prestavimo na 17. in 18. september 2020.

WEBINAR DELAVNICE

Webinar: Kibernetska varnost in izzivi, ki jih prinaša uporaba IoT naprav
Predavatelja:
Dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije – ICS-Ljubljana
Žiga Podgoršek (Certificirani Etični Hecker) – Institut za korporativne varnostne študije – ICS-Ljubljana
Kdaj: 6. maj (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Na Webinarju bomo dobili bistvene informacije o:
– Izzivih, ki jih prinaša uvajanje IoT naprav v luči zagotavljanja kibernetske varnosti;
– Neposrednih primerih zlorabe IoT naprav;
– Tveganjih in grožnjah za zagotavljanje zasebnosti in varovanja ključnih podatkov, med katerimi imajo poseben pomen osebni podatki;
– Napotkih za sistemsko obvladovanje tveganj s področja uvajanja in delovanja IoT naprav;
– Vlogi revizorjev in metodah, ki jim nudijo strokovno pomoč pri odkrivanju ranljivosti in tveganj za sistema, ki delujejo v naših organizacijah.

Webinar: Nazaj k osnovam: Kako dobro poznamo Standarde?
Predavatelj: Profesor dr. Thomas Amling, CIA, CRMA
Kdaj: 13. maj (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Na Webinarju bomo spoznali:
– Kako si s standardi pomagati pri delu notranje revizije?
– Kateri standardi so najpomembnejši oz. jih je najtežje slediti?
– Kako ocenjujemo kakovost našega dela?
– Kje poiskati vire za razumevanje standardov?
– Kaj prinaša prihodnost razvoja standardov?
– Kakšne so izkušnje v Nemčiji s sledenjem standardov?

Webinar: Obvladovanje tveganj v povezavi s COVID-19
Predavatelj:
Doron Rozenblum, CIA in CRMA, podpredsednik IIA Izrael
Kdaj: 22. maj (petek) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Ker je COVID-19 spremenil poslovanje in razumevanje tveganj vseh organizacij, bomo v webinarju prestavili:
– Vpliv na obvladovanje tveganj v organizaciji v povezavi s COVID-19
– Kako naj organizacija ustvari prihodke in posluje z drugimi organizacijami in deležniki »off-line« ali pri delu od doma?
– Katera so glavna tveganja, ki jim bodo izpostavljene organizacije, ko se bo COVID-19 kriza poglobila?
– Koraki za boljše obvladovanje tveganj, o katerih bi morale razmišljati organizacije v povezavi s tveganji, povezanimi s COVID-19

 

Webinar: Kako ohraniti integriteto, kljub turbulentnim časom? Primer IT škandala na Švedskem.
Predavateljica: Annette Olofsson, vodja notranje revizije Agencije za transport na Švedskem
Kdaj: 21. april (torek) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

Julija 2017 je izbruhnil škandal na Švedskem 2017. Direktor Agencije za transport je dal v zunanje izvajanje pomembne IT sisteme, kar je imelo za posledico, povečanje tveganja uhajanja ključnih informacij o švedski infrastrukturi potencialnim tujim kot tudi nezakonitim organizacijam. Annette Olofsson, vodja notranje revizije na Agenciji za transport, se je znašla sredi uradne preiskave škandala in medijske nevihte. Pokazalo se je, da je poskušala o tem tveganju komunicirati tako s predsednikom nadzornega sveta kot uprave, vendar brez uspeha. Na koncu je prav dokumentacija pridobljena s strani Annette pomagala preiskovalnim organom, da so odpustili celotno vodstvo Agencije kot tudi za odstop več ministrov vlade.

Annette bo v Webinarju predstavila svojo neverjetno zgodbo in pokazala, kako je kljub pritiskom ohranila osebno integriteto. Pokazala bo, kako naj notranji revizorji kljub težkim časom, ostanejo pogumni.

 

Webinar Delavnica: Priprave na Certifikat – Certified Internal Auditor® (CIA®)
Kdaj: 1. april (sreda) ob 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<.
Na delavnici bomo predstavili:

 • administracijo prijave na izpite,
 • pregled vsebine izpitov,
 • pregled literature za pripravo na izpite,
 • reševanje izpitnih vprašanj,
 • taktike in nasvete glede priprave in reševanje izpitov;
 • spremembe izpitov v letu 2020.

Webinar: Vodenje sodelavcev na daljavo v času koronavirusa
Kdaj: 15. april (sreda) pb 17:30
Kje: Preko ZOOM aplikacije (navodila za prijavo dobite po opravljeni prijavi)
Kako se prijaviti? Prijavite se >>>TUKAJ<<<

V izredni situaciji, ki smo ji priča, smo morali – tako rekoč – z danes na jutri, začeti delati od doma. Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

 • Kaj to pomeni za vsakega posameznika?
 • Kako se delo v službi razlikuje od dela na domu?
 • Kakšne posebnosti ima delo na domu in kakšne delo na domu v izolaciji? Kako preseči delovne izzive, ki jih pred nas postavlja življenje v izolaciji?

V kratkem načrtujemo:

 • Webinar delavnico: Etika v notranji reviziji
 • Webinar o notranjem revidiranju korporativnega upravljanja

 WEBINARJI IIA Global – za člane IIA brezplačno:

7. april 2020:: IIA Members-only Webinar: Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) and its Growing Importance to Corporate Boards

7. maj 2020: : IIA Members-only Webinar: Utilizing Resources and Technology to Advance Internal Audit to Solve Company Problems

IIA izobraževalni portal OnDemand z interaktivnimi tečaji

Tečaji IIA Global pokrivajo vse od osnovnih notranjerevizijskih znanj do naprednih nišnih področij (IT varnost, analiza podatkov…). Portal OnDemand nam je na voljo vedno in povsod kot pomoč pri premagovanju strokovnih izzivov. Opravljeni tečaji v OnDemand štejejo tudi v kvoto CPE točk.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo v izobraževalni portal IIA – OnDemand dodajali tudi vsebine v slovenščini oz. s slovenskimi podnapisi, zato ste vsi člani prijazno vabljeni k sooblikovanju novih vsebin.

Novi aktualni tečaji

NOV ! ON DEMAND TEČAJ: Auditing Mobile Computing

IZPITNI CENTRI – od 29. aprila dalje na voljo ONLINE IZPITI 

Obveščamo vas, da je LANCom izpitni center v Mariboru tako kot ostali izpitni zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno zaprt. Da bi podprl nadaljnji strokovni razvoj kandidatov za certificiranje po vsem svetu in kot odziv na množično zaprtje testnega centra Pearson VUE, IIA pripravlja spletno platformo, ki bo kandidatom omogočil, da bo  izpit ZA naziv Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance®️ (CRMA®️) možno izvajati od doma. S Pearson VUE IIA sodeluje pri izvajanju te začasne rešitve za obdobje 3 mesecev, s pričetkom 29. aprila 2020. Več >>>TUKAJ<<<

IIA bo članom IIA ponudila 20-odstotni popust na vse nove pristojbine za prijavo in registracijo za CIA in CRMA do 31. maja 2020. Popust velja samo za nove prijave za izpite in registracije, za predhodne transakcije pa ne bo zagotovljeno vračilo. Če želite izkoristiti to ponudbo,  uporabite kodo za popust Save20. Več >>>TUKAJ<<< 

 

Vse člane vljudno vabimo, da si vsebino izobraževalnega portala ogledajo >>>TUKAJ<<<.
Odgovori na najpogostejša vprašanja so na voljo >>>TUKAJ<<<.

IIA eSEMINARJI
V kratkem bodo na voljo posnetki IIA eSeminarjev. V IIA – Slovenskem inštitutu načrtujemo, da bomo izbrane seminarje tudi prevedli. Več kmalu.

Drugi Webinar delavnice in aktivnosti naših partnerskih organizacij

Z drugimi partnerskimi organizacijami smo se dogovorili, da se lahko naši člani prijavijo na naslednje Webinar delavnice:

Bureau Veritas: 9. april ob 18:00. Izvajanje revizij na daljavo (Remote auditing). Prijava:>>> TUKAJ<<< 

Ekonomska fakulteta: 1. april ob 15:00: Kako dolgo lahko zaposleni »zmrzujemo« na daljavo. Prijava >>>TUKAJ<<<.
:
Wolters Kluwer: 2. april ob: 19:00 Revidiranje v COVID-19 svetu. Prijava: >>>TUKAJ<<<

PREVODI NAVODIL IN ČLANKOV

V IIA Slovenija smo se odločili, da prevedemo naslednja gradiva (prevodi bodo na voljo naslednji teden)::

V kratkem načrtujemo tudi prevode novih izvedbenih navodil. Vabimo vse člane, ki bi nam želeli pomagati pri prevodih, da nam pišete na info@iia.si. Tudi s prevodi si namreč lahko pridobite  CPE točke.

IZPITNI CENTRI

Obveščamo vas, da je LANCom izpitni center v Mariboru tako kot ostali izpitni zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno zaprt. Pripravljajo se druge možnosti opravljanja izpitov. Več informacij kmalu oziroma jih lahko spremljajte >>>TUKAJ<<<

Delavnica Kibernetska varnost
Kibernetska varnost je na vseh seznamih svetovnih svetovalnih in ostalih organizacijah opredeljena kot eno najpomembnejših tveganj. Zato smo se v Združenju IIA – Slovenski inštitut odločili, da premierno organiziramo delavnico na temo KIBERNETSKA VARNOST.
Predavali nam bodo domači vrhunski strokovnjaki, pri čemer bodo teme: osnove kibernetske varnosti; penetracijski testi, sodelovanje med informacijsko varnostjo in notranjo revizijo, izvedba notranje revizije na področju kibernetske varnosti.
Delavnica bo potekala 12. 6. 2020 v Ljubljani z začetkom ob 8:30.
Kotizacija za člane IIA je 80 EUR.
Število mest je omejeno. Prijave >>>TUKAJ<<<:

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut izvajalec izobraževanj za dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se je prijavilo in bilo uspešno izbrano za izobraževanja:

 • Mesečni sestanki, na katerih se obravnavanjo različne strokovne teme iz različnih področij. Za udeležbo na mesečnem sestanku se prizna 2 točki in poteka mesečno v popoldanskem času.
 • Letna največja mednarodna konferenca notranjih revizorjev (poteka konec maja). Za udeležbo se prizna 13 točk.

Člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se udeležujejo mesečnih sestankov brezplačno (udeležnina za nečlane znaša 39,00 EUR). Člani Združenja imajo tudi nižjo kotizacijo za mednarodno konferenco IIA.

Prijave na prvi letošnji mesečni sestanek na temo preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma so že odprte in se lahko prijavite »tukaj«.

Vsi, ki želite postati člani Združenja notranjih revizorjev IIA, se za leto 2020 lahko včlanite »tukaj«.

Višino članarine za leto 2020 si lahko ogledate »tukaj« (najnižja znaša 100 EUR).

Upravni odbor

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Nadomestni predsednik, zakladnik in člani upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Ljubljana, 4. december 2019

Na rednem Zboru članov dne 4. 12. 2019 so člani, na predlog Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni predsednik in prvi zastopnik Združenja IIA – Slovenski inštitut mag. Drašček Matej z naslednjo utemeljitvijo:

Mag. Matej Drašček je bil na ustanovnem zboru imenovan kot član Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, na katerih sejah aktivno  sodeluje. Matej je imetnik nazivov IIA in svoje izkušnje za pridobitev nazivov prenaša na delavnicah med člane IIA ter sodeluje pri prevodih gradiv IIA Global v slovenski jezik. Kot prvi slovenski avtor je objavil  dva članka v prestižni reviji za notranjo revizijo Internal Auditor. Bil je predavatelj na evropski konferenci ECIIA in nemški DIIR konferenci, predaval bo tudi na globalni IIA konferenci leta 2020 v Miami. V letu 2017 je pri SIR-u pridobil naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov) in CRMA (Certification in Management Assurance). Matej  je tudi del skupine IIA Global, ki pripravlja izpitna vprašanja za izpit CIA.

Poleg tega so člani, na predlog upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni zakladnik mag. Hribernik Aljaž ter za nadomestne člane Upravnega odbora imenujejo: Grubar Polona, mag. Finžgar Petra, Horvat Mitja, Miklavčič Nataša in Nikolič Anita.

Upravni odbor Združenja IIA – Slovenski inštitut, za mandat do 31.12.2022, tako sestavljajo:

 • mag. DRAŠČEK Matej (CIA, CRMA, preizkušeni notranji revizor); Predsednik
 • mag. HRIBERNIK Aljaž (CIA); Zakladnik
 • mag. FINŽGAR Petra (CRMA, preizkušena notranja revizorka)
 • GRUBAR Polona (državna notranja revizorka)
 • mag. HITI ŠKETA Mojca (CISA, preizkušena revizorka informacijskih sistemov, preizkušena notranja revizorka)
 • HORVAT Mitja (preizkušeni notranji revizor)
 • MIKLAVČIČ Nataša (državna notranja revizorka)
 • NIKOLIĆ Anita (preizkušena notranja revizorka)
 • mag. PERGAR GUZAJ Polona (CIA, CRMA, CFSA, CFE, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka);
 • VEZJAK Jure (CIA, preizkušeni notranji revizor)
 • dr. ŠTEFE Erna (državna notranja revizorka).

Vsem imenovanim želimo veliko uspeha pri prostovoljnem delu v Združenju IIA – Slovenski inštitut!

 

Mojca Lahajner

Izvršna direktorica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Novo poročilo Global Perspectives and Insights

November, 2019

Izšla je nova izdaja poročila Global Perspectives and Insights na temo optimizacije upravljanja s človeškimi viri v spreminjajočem se revizijskem okolju (Optimizing Talent Management in an Evolving Audit Landscape). Poročilo naslavlja naslednje ključne dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje in ohranjanje najboljših kadrov v notranji reviziji:

 • Nova področja revidiranja
 • Tehnološki napredek
 • Tveganja, ki izvirajo iz tehnologije
 • Pričakovanja kadrov