Člani Združenje IIA – Slovenski inštitut smo del mednarodnega inštituta IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranje revizije v svetu. Deluje že več kot 75 let, njeno poslanstvo pa je razvoj notranje revizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja, širitev principov upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. V Sloveniji že več kot deset let delo IIA predstavlja Združenje IIA – Slovenski inštitut.

Člani Združenje IIA – Slovenskega inštituta smo notranji revizorji s področja bančništva, zavarovalništva, gospodarskih družb, javnega sektorja, specialisti za IT, za forenzično revidiranje ipd. Združenje IIA – Slovenski inštitut vodita predsedstvo in svet upravljavcev, vsi predstavniki delamo izključno prostovoljno.