Posodobitev široko uporabljenega pristopa k upravljanju in obvladovanju tveganj

Lake Mary, Florida, 20.7.2020 – V kontekstu hitrih sprememb poslovnega okolja, novih tveganj in rastoče kompleksnosti organizacij je IIA Global predstavil pomembno posodobitev široko sprejetega modela treh linij obrambe.

Model treh linij obrambe se je uveljavil kot model ureditve korporativnega upravljanja in obvladovanja tveganj v organizacijah. Ker pa odločanje na podlagi tveganj obsega tako izkoriščanje priložnosti kot defenzivne poteze, prenovljeni model treh linij obrambe organizacijam pomaga bolje prepoznati in strukturirati sodelovanje in odgovornosti ključnih deležnikov z namenom bolj uspešnega usklajevanja, sodelovanja, delitve odgovornosti in doseganja ciljev.

Prenovljeni model jasno opredeljuje vloge posameznih vodij znotraj organizacije: funkcije nadzora, managementa in operativnih vodij s funkcijami obvladovanja tveganj in skladnosti (prva in druga linija) in notranjerevizijske funkcije kot tretje linije. Poleg tega naslavlja vlogo zunanjih dajalcev zagotovil in je kot tak uporaben za vse vrste organizacij ne glede na njihovo velikost ali kompleksnost.

Predsednik in izvršni direktor IIA Global Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA je poudaril, da se je model treh linij obrambe uveljavil kot temelj dobrega obvladovanja tveganj, posodobitev pa krepi njegovo uporabnost in vrednost za organizacije.

Posodobljeni model je plod dela strokovne skupine sestavljene iz revizorjev, strokovnjakov s področij obvladovanja tveganj in skladnosti in drugih deležnikov pod vodstvom IIA Global. Namen posodobitve modela je poudariti pomembne relacije med posameznimi gradniki organizacij in zagotoviti njegovo nadaljnjo uporabnost.

Vodja strokovne skupine in bodoča predsednica IIA Global Jenitha John je poudarila, da je »obstoječi model z enostavnim konceptom ureditve obvladovanja tveganj in odgovornosti za notranje kontrole v tri linije obrambe uporabilo že na tisoče organizacij. Posodobitev pa utrjuje pomen pristopa pri katerem organizacije na podlagi modela same izberejo strukture, v skladu s svojimi potrebami, pri čemer upoštevajo svoje cilje in okoliščine poslovanja, predvsem neprestano spreminjajoča se tveganja.«

Richard Chambers dodaja, da »obvladovanje tveganj pomeni več kot obrambno delovanje. Organizacije potrebujejo učinkovite strukture in procese za dosego ciljev in podporo močnemu korporativnemu upravljanju in obvladovanju tveganj. Posodobljeni model treh linij obrambe naslavlja kompleksnost sodobnega sveta.«

Dodatne informacije o posodobljenem modelu treh linij obrambe, ključna načela pri njegovi implementaciji in posodobljen prikaz modela so dostopne v SLOVENŠČINI na The IIA’s website.