Kmalu novi Strokovni okvir delovanja pri notranjem revidiranju ( (IPPF)

Strokovni okvir delovanja pri notranjem revidiranju (IPPF) se bo kmalu spremenil, zato vas vabimo, da spremljate in sodelujete v procesu.

Notranji revizorji pomagajo organizacijam pri soočanju z izzivi s pravočasnim in objektivnim zagotavljanjem, svetovanjem in vpogledom, pri čemer uporabljajo standarde in smernice Strokovnega okvira delovanja pri notranjem revidiranju  (IPPF)

Današnje hitro razvijajoče se globalno okolje zahteva, da se IPPF spremeni, da bo bolje služil notranjim revizorjem, organizacijam in deležnikom po vsem svetu. Zaradi tega je Internal Audit Standards Board (IIASB) IIA začel razvojni projekt IPPF za posodobitev in racionalizacijo okvira in mednarodnih standardov  notranje revizije. Razvojni projekt IPPF vključuje zbiranje in skrbno preučitev prispevkov različnih deležnikov, ki jih zanima prihodnost IPPF.

Prva javna predstavitev je na voljo na povezavi.

Več informacij je na voljo na spletni strani IIA.