8. MEDNARODNA KONFERENCA IIA – SLOVENSKEGA INŠTITUTA

Vabimo Vas na 8. Mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta , ki bo potekala

30. maja in 31. maja 2019 Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

8. MEDNARODNA KONFRENCA IIA SLOVENSKEGA INŠTITUTA

Prihodnost notranjega revidiranja – kako smo začeli in kako naprejŽivljenje organizacije je v marsičem podobno življenju človeka: začetka ne bi bilo brez iskrice ljubezni, brez strasti. Potem je potrebno narediti prve korake, ki jih brez opore ni možno narediti. Sledijo preizkušnje, s katerimi dobimo potrebne izkušnje, da stopimo na lastno samostojno pot, da postanemo »sebi lastni«, da uresničimo svoje poslanstvo.

In tako je tudi v primeru IIAja v Sloveniji: na konferenci boste lahko slišali, kako je bilo čisto na začetku, ko se je notranja revizija v Sloveniji šele uveljavljala, lahko boste slišali, kako vidimo razvoj stroke v prihodnje. Z nami bodo številni uveljavljeni strokovnjaki, s področja notranje revizije in drugih področij. Prikazali nam bodo sodobna razmišljanja in uveljavljene prakse, s pomočjo katerih lahko razvoj notranje revizije sledi spremembam v okolju. Konferenca bo priložnost, da govorcem postavimo vprašanja, pa tudi, da se z njimi po prvem dnevu konference neformalno družimo in prediskutiramo tudi kakšno aktualno strokovno vprašanje. Kot vsako leto bodo tudi leto vsi predavatelji na konferenci sodelovali voluntersko, saj IIA deluje pod motom »Progress Through Sharing«.

Lahko pa konferenco podprete v vaših organizacijah s sponzorskim prispevkom! Veseli bomo!

Veselimo se srečanja in druženja z vami!PROGRAM

1.dan

30. maj 2019

8.00–8.45 Registracija in druženje udeležencev

8.45–9.30 Uvodni nagovor, mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

9.30–10.15 O začetkih notranjega revidiranja v SlovenijiMetka Tuerk1

0.15–11:00 Nova revizijska regulativa in prihodnost revidiranja, zlasti notranjega revidiranja, mag. Mojca Majič, direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

11.00–11.30 Odmor za kavo in druženje

11.30–12.15 Agilno revidiranje. Ponovno odkrivanje notranje revizije. Sprememba miselnega modela. Praktični primer: izkušnje zavarovalnice RSA INSURANCE*Dave Howell – Vodja notranje revizije za Veliko Britanijo in internacionalizacijo

12.15–13.00 Vodenje virtualnega tima: izzivi in rešitve*, Aleksandar Geshkov, Telenor (PPF Skupina)

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14:00–14.45 Pomen notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije, Vid Doria

14.45–15.30  Vodje notranje revizije, kam gremo?”*, dr. Klaus Gressenbauer, bivši direktor notranje revizije, ECB

15.30–16.15 Tveganja notranjega revizorja:  ali jih obvladujemo?***, Marija Banović, IIA Srbija

16.15 – 16.30 Zaključek prvega dne 

18:30  Večerja na ladjici z vožnjo po Ljubljanici (doplačilo)


2.dan

31. maj 2019

8.30–9.00 Registracija in druženje

9.00–9.45 Kako lahko vodstvo podpira delovanje notranje revizijeAleš Mikeln, MBA, Predsednik uprave, Vzajemna d.v.z.

9.45–10:30 E-revizija – aplikativna podpora funkciji notranje revizije **, Višnja Komnenić, direktorica Sektora za internu reviziju u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP d.d.)

10:30-11:15 Kako lahko notranji revizorji sprejemo boljše odločitve*dr. Lenz Rainer, SAF-HOLLAND11.15–

11.45 Odmor za kavo in druženje

11.45–12.30 Prekinimo tišino: etični pogum notranjih revizorjev*, dr. Zorica Božinovska Lazarevska, predstojnica oddelka za računovodstvo in revizijo, Ekonomska fakulteta Skopje

12.30–13.15 Revizijske komisije v javnem sektorju*, Jean Pierre Garitte, CEO IIA Belgija

13.15–14.00 Les, dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

14.00–14.45 Kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade v jedrskem sektorju?*  Samo Tomažič , vodja Oddelka za radiološki monitoring, Uprava RS za jedrsko varnost

14.45–15.00 Zaključek konference

PROGRAM

Day 1

May 30th 2019

8.00–8.45 Registration

8.45–9.30 Opening speech  Polona Pergar guzaj, IIA Slovenia, President

9.30–10.15 How We Started – The Beginning of Internal Audit in Slovenia, Metka Tuerk

10.15–11:00 The Future of Audit with Focus on the Future of Internal Audit, mag. Mojca Majič, Agency for Public Oversight of Auditing

11.00–11.30 Coffe and networking break

11.30–12.15 Agile Auditing. Reinventing Internal Audit and changing the mind-set. The RSA INSURANCE experience), Dave Howell – Chief Auditor for our UK & International

12.15–13.00 Managing Virtual Teams: Challenges and Solutions, Aleksandar Geshkov, Head of Telenor Sub-Group Internal audit Telenor (part of PPF Group)

13.00–14.00 Lunch break

14:00–14.45 The Role of Internal Mechanisms to Detect and Prevent Fraud and Corruption, Vid Doria

14.45–15.30 “Quo vadis Chief Audit Executive?”, Klaus Gressenbauer, Former ECB Director Internal Audit

15.30–16.15 Audit risks – Do We manage them? Marija Banović, IIA Srbia

16.15 – 16.30 Clossing Day 1

Dinner on boat on Ljubljanica river

Day 2

May31st 2019

8.30–9.00 Registration and networking

9.00–9.45 How can CEO offer support to internal audit function; Vzajemna Insurance company, Aleš Mikeln, MBA, President of the Board

9.45–10:30 E-Audit – Application Support for the Internal Audit Function, Višnja Komnenić, HEP

10:30-11:15 How internal auditor can make better decisions, dr. Lenz Rainer, SAF-HOLLAND GmbH (to be confirmed)

11.15–11.45 Coffe and networking break

11.45–12.30 Breaking the Silence: Internal Auditors’ Moral Courage PhD Zorica Bozinovska Lazarevska, Chief of Accounting and Auditing Department, Faculty of Economics – Skopje,

12.30–13.15 Audit committees in public sector, Jean Pierre Garitte, CEO IIA Belgium

13.15–14.00 Wood, PhD Miha Humar, Biotehnical Faculty, University Ljubljana 

14.00–14.45 “How to ensure an appropriate response to cyber-attacks in the nuclear sector?” Samo Tomažič, Slovenian Nuclear Safety Administration

14.45–15.00 Closing remarks

 


Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na delavnici uveljavljajo 14 CPE točk


Prijava:

CENE KONFERENCE na udeleženca (cena ne vključuje DDV, ker nismo DDV zavezanci)

Cena konference za člane Združenja IIA  – Slovenskega inštituta znaša 100,00 EUR (nismo davčni zavezanci, DDV ne bo obračunan) z izpolnjeno pristopnico in plačano članarino za tekoče leto najkasneje do 25. maja 2019. Za zgodnje prijave (plačilo članarine in udeležnine najkasneje do konca marca 2019) znaša prijavnina 61,00 EUR* . 

Znižana udeležnina velja za zgodnje prijave in plačilo do vključno 31.3.2019, za vse neposredne proračunske uporabnike pa velja znižana udeležnina v kolikor pošljejo naročilnico do 31.3.2019.


Prijave do 25.5.2019:

Redna cena konference200,00 €

Za člane partnerskih organizacij (SI.RISK,  ICS, EISEP ZNS, Združenje manager,  ISACA, ACFE, SIR ): 180,00 €

Cena za velike in srednje sponzorje: 180,00 €

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in drugih inštitutov IIA): 100,00 €Prijave zbiramo najkasneje do 25. maja 2019. V ceni ni vključena večerja in vožnja po Ljubljanici. Predvideno doplačilo 35 EUR / osebo.

Udeležnino se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite KONFERENCA IIA 2019, ime in priimek najkasneje pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 3005-19.

 

Na konferenco se lahko prijavite s klikom YES oz. na gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na gumb REGISTER (navodila najdete na https://www.iia.si/dokumenti/).

 

Postopek za registracijo udeležencev, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[1]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, prosimo pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

 

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti najkasneje tri dni pred konferenco, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo. Za odpovedi do 25. maja se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi po 25. maju pa se obračuna polna udeležnina.

S seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki. Vstopnica je imenska in ni prenosljiva. Vse, ki prihajate iz tujine, prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@iia.si. Cena udeležbe za člane IIA je enotna.

Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na delavnici uveljavljajo 14 CPE točk.

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si .[1] Postopek za udeležence, ki mu bo udeležnino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:

1. Vsak član izpolni spletno prijavnico, pri izpolnjevanju vnesite podatke proračunskega uporabnika

2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo udeležnine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal udeležnino in vrsto udeležnine za vsakega udeležeca posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.

3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).


FAQs

S seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki.

Vstopnica je imenska in ni prenosljiva.

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si.


Conference’s information:

Venue:

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101

1000 Ljubljana

Date:

30.-31 May, 2019

Participation fee:

EUR  200/person including taxes

EUR  100/person including taxes IIA Members only

EUR  61/person including taxes IIA Members only first minute payment till 31.3.2019

Credit points:

You can get 14 credit points for the conference. 

Organizing Company:

The conference is organized by Združenje IIA – Slovenski inštitut

Sending the registration is regarded as an order and brings about payment liability.                                                  Payments by bank transfer must be made free of charges to the beneficiary using the following bank account information:
Holder: Združenje IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljulbjana
BANK OF BENEFICIARY: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA, Addresss Miklosiceva 5, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 1016 755
WIFT/BIC HDELSI22
Please indicate clearly the registration ID on the bank transfer.
Please send us the copy of the bank transfer to info@iia.si
You will get your original invoice during the registration on the first day of the conference.