Novi stališči IIA (Position Papers)

IIA je objavila dvoje novih stališč:

  • Why Conformance Matters: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil.
  • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije.

Stališči sta IIA dostopni na naslednjih povezavah:

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Why-Conformance-Matters.pdf

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Internal-Auditings-Role-in-Corporate-Governance.pdf