Splošne informacije o pridobitvi naziva CIA (Certified Internal Auditor)


Naziv CIA se podeljuje strokovnjakom na področju notranje revizije, ki izpolnjujejo stroge zahteve ameriškega Inštituta notranjih revizorjev (IIA) za pridobitev strokovnega naziva CIA.

Program za pridobitev naziva CIA vključuje opravljanje izpita v treh delih (v obliki treh samostojnih izpitov), postavlja pa tudi visoke standarde glede izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih značilnosti notranjih revizorjev.

Vsebina izpita za pridobitev naziva CIA (pooblaščeni notranji revizor) odraža trenutne zahteve po znanjih na področju notranje revizije in vključuje tudi ocenjevanje praktičnega znanja kandidata glede tehničnih kompetenc in pomembnih vsebinskih področij, povezanih z notranjo revizijo.

Naziv CIA je svetovno najbolj cenjen in razširjen naziv oz. certifikat na področju notranje revizije. Med vsemi nosilci strokovnih nazivov, ki jih podeljuje IIA, predstavlja število nosilcev naziva CIA, v marcu 2017, več kot 80%.

Število strokovnih nazivov IIA, po stanju na 31.3.2019:

V marcu 2019  znaša število revizorjev s CIA licenco 159.188.

Notranji revizorji, ki imajo naziv CIA, se v svojem delovnem okolju izkazujejo kot člani prepoznane strokovne skupine. Strokovni naziv CIA jim omogoča hitro poklicno napredovanje ter večjo zaželenost s strani poslovodstva na notranjerevizijskem in na svetovalnem področju.

Več o nazivu CIA in o drugih strokovnih nazivih IIA najdete na naslednji spletni strani.

Povezava do VIDEO posnetka
Povezava do dokumenta (Certification Candidate Handbook)