OBJAVLJEN PREVOD PRAKTIČNEGA VODNIKA: OCENJEVANJE POSTOPKA OBVLADOVANJA TVEGANJ

Prizadevanja organizacije za obvladovanje tveganj so pogosto skupno imenovana Program obvladovanja tveganj. Vendar pa je izraz »program« mogoče videti kot omejen ali končen. Ta praktični vodnik obravnava obvladovanje tveganj kot postopek, ne kot program, ter s tem sporoča, da je to nenehno prizadevanje in trajno delovanje.

Te smernice vsebujejo primere zrelostnih modelov za obvladovanje tveganj in osnovno metodologijo, ki jo lahko uporabijo notranji revizorji, da bi dali neodvisno zagotovilo, da je postopek obvladovanja tveganj v organizaciji učinkovit. Z uporabo smernic bodo notranji revizorji lahko zaščitili in povečali vrednost organizacije ter izpolnili pričakovanja organa nadzora in višjega vodstva.

Te smernice bodo pomagale notranjim revizorjem, da:
–    uporabijo načela Etičnega kodeksa IIA in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju za izboljšanje in zaščito organizacijske vrednosti s podajanjem nepristranskih zagotovil, nasvetov in vpogledov, ki so zasnovani na tveganjih;
–    razumejo potrebo po ocenjevanju dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    razumejo ključne sestavine učinkovitega postopka obvladovanja tveganj;
–  oblikujejo pristop za ocenjevanje, ki upošteva poslovno in regulativno okolje organizacije ter stopnjo zrelosti;
–    zberejo potrebne informacije za določitev obsega posla, s katerim ocenijo dejavnosti obvladovanja tveganj;
–    ocenijo uspešnost postopka obvladovanja tveganj;
–    prispevajo k izboljšanju postopka obvladovanja tveganj.

Praktični vodnik je za naše člane brezplačno dostopen >>>TUKAJ<<<.

Nimate dostopa do prevoda? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”