Obvestilo za imetnike nazivov in kandidate za nazive, ki jih podeljuje IIA

IIA Global bo v prvi polovici leta 2019 prenovil spletni portal CCMS (Certification Candidate Management System). S tem v zvezi bi vas želeli opozoriti na pomembno dejstvo:

Ob prvem obisku prenovljenega portala bo za vpis kot uporabniško ime veljal vaš e-mail naslov. Če doslej v obstoječem portalu CCMS svojega e-mail naslova še niste vnesli, vpis v prenovljen portal ne bo mogoč.

Posledično vam svetujemo, da z vpisom v obstoječi portal CCMS (https://www.theiia.org/ccms) preverite, ali je podatek o vašem e-mail naslovu v portalu CCMS pravilen in ažuren.