• Članarina A z dostopom do elektronske verzije revije IA: 97,60 € (z vračunanim 22-odstotnim davkom na dodano vrednost);
  • Članarina B z dostopom do elektronske verzije revije IA za imetnike strokovnih nazivov, ki jih podeljuje IIA: 120,00 € (z vračunanim 22-odstotnim davkom na dodano vrednost);
  • Članarina C za dodatno papirno verzijo revije IA: 141,52 € (z vračunanim 22-odstotnim davkom na dodano vrednost) – na papirno verzijo IA se je mogoče naročiti samo začetek koledarskega leta;
  • Članarina D za dodatno papirno verzijo revije IA za imetnike strokovnih nazivov, ki jih podeljuje IIA: 164,00 € (z vračunanim 22-odstotnim davkom na dodano vrednost) – na papirno verzijo IA se je mogoče naročiti samo začetek koledarskega leta.
[1] Internal Auditor, 6 številk letno
[2] CIA, CRMA, CFSA, CSSA, CGAP
Članarina se plača na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo, številka SI56 02085-0015504554 s sklicem na številko 30005.

V primeru, da ste se naročili na papirno verzijo revije IA navedite naslov na katerega želite prejemati revijo.
Plačilni rok: TAKOJ.
Plačilni rok: 30 dni po prejemu računa.

Vse rubrike morajo biti obvezno izpolnjene.
Priloga: dokazilo o plačilu članarine.

Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine.

Izjavljam, da sem seznanjen(-a) z določili Kodeksa etike IIA in se s svojim podpisom zavezujem k spoštovanju njegovih določil.
Izjavljam, da lahko vse moje podatke, navedene na omenjenem zahtevku pod zaporednimi številkami 1, 5 in 7, objavljate na spletnih straneh IIA – Slovenski inštitut.
Izjavljam, da dovoljujem, da me IIA – Slovenski inštitut informira o vseh dogodkih, ugodnostih in drugih zadevah, ki izhajajo iz članstva v IIA – Slovenskem inštitutu.