Informacije za vse prijavitelje:
1. Vse prijave neetičnega ravnanja članov našega inštituta IIA, prejete prek tega spletnega obrazca, bodo skrbno varovane, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Reševane bodo skladno s pravilnikom, objavljenim TUKAJ.
2. Identiteto prijavitelja se skrbno varuje. Ukrepe, ki ga zadevajo, se sprejema le na podlagi njegovega predhodnega soglasja.
3. Vsi primeri bodo obravnavani kronološko, tj. glede na čas prejema.
* Samo polja, označena z zvezdico, so obvezna.

1.) OSEBNI PODATKI PRIJAVITELJA:
Prijaviteljem, ki želijo ostati anonimni, ni treba vpisati svojih osebnih podatkov. V tem primeru je treba opozoriti, da prijavljenega primera zaradi morebitnega pomanjkanja preverljivih ali dodatnih informacij ne bo mogoče celostno obravnavati oz. prijavitelju poslati povratnih informacij.
Opozorilo: prijave, ki bodo imele izpolnjene vse podatke, bodo obravnavane prioritetno.


MoškiŽenski


DaNe

2. Ali lahko v obravnavanem primeru stopimo z vami v stik? (obvezni odgovor)
Če boste izbrali možnost "DA", morate obvezno navesti vsaj en kontakni podatek v zgornjih poljih, sicer vas ne bomo mogli kontaktirati za morebitni intervju ali pisno korespondenco.

DaNeNe vem

V primeru zanimanja medijev za vaš primer:
DaNeNe vem

3. Podatki o osebi, ki naj bi ravnala neetično:

4. Podrobni opis primera neetičnega ravnanja, ki je predmet te prijave:
Zagotovite čim več podatkov o situaciji, za katero verjamete, da gre za neetično ravnanje, ne glede na to, ali so pri tem kršene vaše pravice ali pravice drugih. Pri tem navedite čim več verodostojnih podatkov in dokumentov, razen tistih, ki so v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. V primeru, da obstajajo za vaš primer pomembne spletne povezave, jih, prosimo, navedite.

Priloženi dokumenti