Članarina A: z dostopom do elektronske verzije revije IA: 100,00 €
Članarina B: z dostopom do elektronske verzije revije IA za imetnike strokovnih nazivov, ki jih podeljuje IIA: 125,00 €
Članarina C: z dostopom do elektronske verzije revije IA in dostopom do letne IIA konference: 200,00 €
Članarina D: z dostopom do elektronske verzije revije IA za imetnike strokovnih nazivov, ki jih podeljuje IIA in dostopom do letne IIA konference: 225,00 €
Član – študent: član Združenja IIA – Slovenski inštitut lahko brezplačno postane vsak študent s statusom rednega študenta, ki  izpolni Pristopno izjavo in se zaveže k spoštovanju pravil krovne organizacije IIA in IIA – Slovenskega inštituta.
[1] Internal Auditor, 6 številk letno
[2] Člani z plačano članarino C ali D se brez doplačil udeležijo letne konference IIA – Slovenski inštitut, ki bo predvidoma 23-24.5.2024. Članarina mora biti poravnana do vključno 31.1.2024 oziroma za vse neposredne proračunske uporabnike poslana naročilnica najkasneje do 31.1.2024. V primeru neudeležbe na letni konferenci članarine v celoti ali delno ne vračamo.
[2] CIA, CRMA, CFSA, CSSA, CGAP

 

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755 s sklicem na 2023 oz. na vašo člansko številko, ki ste jo prejeli ob prvi včlanitvi in jo uporabljate za dostop do The Institute of Internal Auditors Global.

Plačilni rok: 30 dni po prejemu računa.

Vse rubrike morajo biti obvezno izpolnjene.
Priloga: naročilnica za proračunske uporabnike, dokazilo o plačilu članarine za neproračunske uporabnike, dokazilo o statusu rednega študenta.

Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika.

Ob včlanitvi v Združenje IIA – Slovenski inštitut, vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj. Z odgovori nanje, boste pripomogli našim naporom za večjo prepoznavnost notranjerevizijske stroke v Sloveniji.

CIACGAPCRMACCSACFSAQIAL


CIACGAPCRMACCSACFSAQIAL
Drugo (prosimo opišite)
Drugo (prosimo opišite)

Zahvaljujemo se vam za včlanitev v Združenje IIA – Slovenski inštitut ter za čas, ki ste si ga vzeli za odgovore na naša vprašanja. Želimo vam uspešno delo in upamo, da bodo k temu pripomogla tudi nova znanja, izkušnje in stiki, ki jih boste pridobili v okviru IIA.

Izberite sliko, ki predstavlja - Hiša.

Izjavljam, da želim postati član-ica Združenja IIA - Slovenski inštitut in da sprejemam statut Združenja IIA - Slovenski inštitut ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.
Izjavljam, da sem seznanjen(-a) z določili Kodeksa etike IIA in se s svojim podpisom zavezujem k spoštovanju njegovih določil.
Izjavljam, da lahko vse moje podatke, navedene na omenjenem zahtevku pod zaporednimi številkami 1, 5 in 7, objavljate v zaprtem delu na spletnih straneh Združenje IIA – Slovenski inštitut.
Izjavljam, da dovoljujem, da me Združenje IIA – Slovenski inštitut informira o vseh dogodkih, ugodnostih in drugih zadevah, ki izhajajo iz članstva v Združenje IIA – Slovenskem inštitutu.
Izjavljam, da dovoljujem, da Združenje IIA – Slovenski inštitut obdeluje in uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR -2016/679, slovenska različica: http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da Združenje IIA - Slovenski inštitut ureja varstvo podatkov s Statutom. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni, in da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.
Izjavljam, da dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost Združenja IIA - Slovenskega inštituta in vsebuje moje posnetke.

Določila iz Kodeksa etike IIA si lahko preberete tukaj.