Vabimo vas k včlanitvi

Obveščamo vas, da The Institute of Internal Auditors (IA) z ustanovitvijo 28.11.2018 in vpisom v register 21.12.2018 v Sloveniji odslej deluje kot društvo Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut[1]. Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani za 2019 tudi v The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč >>>KONTAKT<<<.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2019, ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, prosimo  pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika. Predračunov ne izstavljamo.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA oz. in/ali želite prejemati revijo v papirni obliki. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenja IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

 • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih;
 • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih
 • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe) :
 • Members-only popusti IIA certification or qualification
 • Brezplačni dostop do revije Internal Auditor® .
 • Neomejen dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
 • Dostop do globalnih trendov in publikacij Tone at the Top, Global Perspective and Insights.
 • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije »Internal Auditor«, ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA);
 • Ugodnost pri kotizaciji letne konference Združenja IIA – Slovenskega inštituta ter občasno pri izobraževalnih dogodkih drugih partnerskih organizacij
 • Popust pri vsakoletnem obnavljanju nazivov, ki jih podeljuje IIA;
 • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja;
 • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev;
 • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja
 • Več o prednostih IIA Global si lahko preberete v letaku (link do priloge).

Veselimo se našega povezovanja v letu 2019 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica,
Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
Ana Adamič, zakladnica,
člani upravnega in nadzornega odbora ter ostali ustanovni člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

 

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

 

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Vsak član izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračnski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).