Vabljeni k včlanitvi v Združenje IIA – Slovenski inštitut

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani v letu 2023 tudi v mednarodnem inštitutu The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se z izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč  >>>KONTAKT<<<.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo, v letu 2023, poleg rednih aktivnosti, kot je organizacija že 12. mednarodne konference notranjih revizorjev in mesečnih strokovnih sestankov, objavili tudi več prevodov, smernic in stališč IIA Global ter nadaljevali h krepitvi stroke notranje revizije.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Dostopi zaprtega dela do stališč IIA , smernic in strokovnih revij, so imenski in so nujni del razvoja vsakega notranjega revizorja, zato je za strokovno delo notranje revizije organizacije pomembno, da ste člani vsi,  ki opravljate delo notranje revizije.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenje IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

  • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
  • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe), dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
  • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije Internal Auditor® , ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA).
  • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih.
  • Dostop do globalnih trendov, stališč in publikacij Tone at the TopGlobal Perspective and Insightster publikacij in stališč Evropskega združenja ECIIA.
  • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja.
  • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev.
  • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2020ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika.

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, po pojasnilu Finančne Uprave Republike Slovenije, ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA ali ne. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Veselimo se našega povezovanja v letu 2023 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
mag. Matej Drašček, predsednik in
člani upravnega in nadzornega odbora

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Za članstvo se izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračunski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko. Člani, ki podaljšujete članstvo pošljete naročilnico najkasneje do 31.12.2020 za članarino 2021.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).