Konferenca IIA - Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)

Povabilo

Polona Pergar Guzaj
Vsi vemo, da je korporativno upravljanje v vsaki organizaciji najpomembnejše!

In vemo, da je ključen “glas z vrha”: pomembno je, da je na vrhu organizacije oseba, ki ima vizijo, karizmo, vodstvene sposobnosti, zna delati z ljudmi, je etična, ciljno usmerjena, kompetentna idr.

Notranja revizija je eden od štirih stebrov dobrega korporativnega upravljanja. Pomembno je, da ima tudi notranji revizor lastnosti, ki mu omogočajo, da lahko notranja revizija daje tako zagotovila glede preteklosti kot tudi vpogled v poslovanje v sedanjosti ter predvidevanja glede tveganj v prihodnosti. Na ta način nudi ostalim stebrom oporo in spodbuja organizacijo k stalnemu napredku.

Da pa bi to nalogo lahko opravljali, moramo dobro poznati svojo organizacijo: poznati moramo panogo, v kateri deluje, tveganja, s katerimi se sooča in se bo soočala v prihodnje, dovolj tehničnih znanj in sposobnosti, da bomo kos izzivom, pa tudi dovolj čustvene inteligence in empatije, da bomo s svojim delom sodelavcem v podporo in inspiracijo.

Potrudili smo se pripraviti konferenco, ki vam bo prinesla vpogled v razmišljanja naših deležnikov, nova znanja o tveganjih, tudi tistih, povezanih z digitalizacijo in globalizacijo. Naj vam da nove ideje za napredek v vaši organizaciji.

Konferenca pa je tudi priložnost, da se družimo in še bolje spoznamo. Bodimo drug drugemu v oporo tudi po konferenci.

Polona Pergar Guzaj
predsednica IIA – Slovenskega inštituta

7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Z notranjo revizijo do boljšega korporativnega upravljanja

Ljubljana, 24. in 25. maj 2018
Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
Prenos brošure za konferenco

Program

1. dan

24. maj 2018

9.00–9.30

Uvodni nagovor
mag. Polona Pergar Guzaj, IIA – Slovenski inštitut

9.30–10.15

Prihodnost notranje revizije
dr. Ian Peters, MBE, IIA Velika Britanija in Irska*

10.15–11.00

Korporativno upravljanje v Sloveniji in vloga notranje revizije:
Pogled nekdanje revizorke, članice uprave, nadzornega sveta in njegove revizijske komisije
dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, Prva group d.d.

11.00–11.30

Odmor za kavo in druženje

11.30–12.15

Razvoj različnih institutov korporativnega upravljanja in spremljanje skladnosti s kodeksi – njihov vpliv na dvig standardov korporativnega upravljanja v praksi
Irena Prijović, Združenje nadzornikov Slovenije

12.15–13.00

Digitalna ličila ali digitalna preobrazba?
Monika Zajc, EPPS, d. o. o.

13.00–14.00

Odmor za kosilo

14:00–14.45

Vgrajena in preostala tveganja: kako pojma jasno ločiti
Sanja Suman, Syllabus, d. o. o.**

14:45–15.30

Kako se etično in strokovno odločati: praktični primeri dilem iz 20-letnih izkušenj v notranji reviziji
Peter Brady, ESB Irska*

15.30–16.15

Kako prikazati vrednost notranje revizije našim deležnikom
Paul Boyle, Aviva plc, Public concern at work*

16.15–16.30

Zaključek 1. dneva

18.30
Večerno druženje članov IIA na ladjici; Vstopna točka: Mesarski most
(prijave na info@si-revizija.si; cena 25,00 € zajema hrano in pijačo; plačilo na ladjici)

2. dan

25. maj 2018

9.00–9.45

Organizacija in način dela Službe za notranjo revizijo mesta Beograd
mag. Milena Milojevič, Mesto Beograd***

9.45–10.30

“Heineken svet” ali kako se dela v urejenih okoljih
Mirjam Hočevar, Pivovarna Laško Union, d. o. o.

10.30–11.15

Kje vidi poslovodstvo koristi dobrega korporativnega upravljanja?
mag. Sonja Šmuc, Gospodarska zbornica Slovenije

11.15–12.00

Odmor za kavo

12.00–12.45

Kam pluje ta ladja?
Nenad Novović, Narodna banka Srbije***

12.45–14.15

Družbena oz. družabna omrežja: tveganja, izgube in ugled
Nejolla Korris, Interveritas, Kanada

14.15–14.30

Zaključek 2. dneva

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
** Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.
***Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku.

Cena konference za člane IIA  – Slovenskega inštituta znaša 61,00 EUR z vključenim 22 %  davkom na dodano vrednost.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj, če ste registrirani v SIS, pa tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 11. maja 2018. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Za vnos ur dodatnega izobraževanja v register vas prosimo, da v prijavnico obvezno vpišete vpisno številko, če ste vpisani v register.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@iia.si.

Za udeležnino na 7. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Prosimo, da se prijavite čim prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udeležbe ne bomo mogli več zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@iia.si. Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4713-18.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si ali pokličite na 01/568 55 54.

Predavatelji

Dr. Ian Peters MBE, izvršni direktor angleškega inštituta IIA (Velika Britanija in Irska)

Dr. Ian Peters

Ian je izvršni direktor IIA-ja Velika Britanija in Irska od junija 2009. Pred tem je bil zadolžen za zunanje zadeve na inženirski zbornici (od 2001) še pred tem pa namestnik generalnega direktorja gospodarske zbornice Velike Britanije. Na zvezi angleške industrije je vodil delo majhnih in srednje velikih podjetij in za mednarodno PR-agencijo Burson-Marsteller.
Ian vodi neodvisen nadzorni svet organizacije, ki je v Angliji zadolžena za določanje strokovnih standarov ravnanja bančnikov, bil je član več odborov v javnem sektorju. Sicer je na Univerzi v Lancestru diplomiral iz geografije, doktoriral pa na področju poslovanja majhnih podjetij na Univerzi v Southamptonu.V letu 2015 je bil nagrajen s posebno nagrado MBE za prispevek k zakonodajnim reformam in sodelovanje pri članstvu v odboru za zakonodajo (RPC).

Povzetek predavanja: Prihodnost notranje revizije

Svet notranje revizije se hitro spreminja. Spremembe ne sproža le tehnološki razvoj, ampak tudi zdrsi na področju korporativnega upravljanja, ki pa pod vprašaj postavljajo tudi vlogo notranje revizije. V tem kontekstu bo dr. Ian Peter MBE govoril o novi viziji notranje revizije in o tem, da je prišel čas, da se notranja revizija pozicionira kot zaupanja vredna svetovalka in partnerica nadzornih svetov.

Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
Foto: Jože Suhadolnik

Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc je doktorica poslovno-organizacijskih znanosti. Danes je znana predvsem kot podjetnica, ki se že več kot dvajset let ukvarja z izzivi podaljševanja življenja, ki so povezani s finančnimi vprašanji.Po duši je raziskovalka, s skoraj dvesto objavljenimi članki in devetimi samostojnimi knjigami. Po letu 2000 je ustanovila tri startupe, katere še vedno aktivno vodi in je njihova večinska lastnica. Le-ti zaposlujejo skoraj 800 ljudi. V javnosti je najbolj poznana kot predsednica uprave Prve Group ter po svoji družbi DEOS, ki je največji koncesionar in izvajalec dejavnosti domov za starejše v Sloveniji. Svojo akademsko in znanstveno pot je začela kot mlada raziskovalka na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato je opravljala delo vodje centra za ekonomsko analizo, Slovenskega inštituta za management. Med drugim je predavala na Visoki zdravstveni šoli, na Fakulteti za družbene vede in na Visoki pomorski in prometni šoli v Kopru. Dela tudi kot pooblaščena revizorka ter svetovalka na področju investicijskih skladov, ekonomike in strateškega razvoja. Leta 2008 je prejela priznanje Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) za svoje dosežke na področju podjetništva.

Mag. Irena Prijović

Mag. Irena Prijović

Mag. Irena Prijović je od leta 2004 zaposlena kot generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, s katerim je povezana že od njegove ustanovitve leta 1997. Je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani), ki je študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, kjer je magistrirala z delom Učinkovitost delovanja nadzornih svetov. Profesionalno se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja in vodenjem neprofitnih in nevladnih organizacij. Na področju korporativnega upravljanja se ukvarja s postavljanjem različnih standardov, kodeksov in priporočil, raziskavami in certificiranjem znanj za delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih. Je soavtorica in urednica različnih publikacij in priročnikov s tega področja. V praksi deluje kot predavateljica in svetovalka s področja korporativnega upravljanja pri nas. V letu 2015 je svoje poznavanje dela nadzornih svetov nadgradila z izobraževanjem s področja učinkovitosti upravnih odborov na Harvard Business School. Je tudi predavateljica in izvajalka projektov samoocenjevanja nadzornih svetov. Od maja 2010 do aprila 2017 je bila članica (od leta 2013 namestnica predsednika) nadzornega sveta Petrola, d. d., in članica revizijske komisije. Od leta 2017 je predsednica ecoDa (European Confederation of Directors’ Association) v Bruslju, kjer je že vrsto let aktivna kot članica Upravnega odbora ter različnih delovnih skupin in komisij. Je tudi članica ECGCN-ja (European CG Codes Network). Že več let mednarodno sodeluje in predava pri IFC Corporate Governance Group, ki deluje v okviru Svetovne banke. Od leta 2012 je svetovalka Svetovne banke na projektih v JVE? in Evroaziji.

V svojem prispevku bo predstavila temeljno pravno ureditev upravljanja družb v Sloveniji in razvoj kodeksov ter različnih avtonomnih pravnih virov, ki natančneje določajo dobro prakso. Na predavanju bo posebej osvetlila problematiko spremljanja skladnosti s kodeksi za različne segmente družb ter izzive s tega področja. Prav tako bo predstavila agendo, ki k nam prihaja iz EU-ja in Bruslja.

Monika Zajc

Monika Zajc

Monika Zajc že več kot 17 let gradi svojo poslovno pot na vodilnih položajih tehnoloških podjetij pri upravljanju in transformaciji poslovanja. Ne vodi samo ljudi, ampak spodbuja vizijo in spremembe, omogoča sodelovanje in odprto komunikacijo, združuje kritično razmišljanje, organizacijsko znanje in strateški čut. Sklepa strateška zavezništva in podjetja vodi ter usmerja na povsem novi ravni.

Delovala je v tehnoloških podjetjih, kot so SAS Institute, RRC in SAP, kjer je vrsto let vodila regijsko ekipo ekspertov za 27 različnih industrij in množico aplikativnih rešitev. Pred prevzemom direktorskega mesta v največjem hčerinskem podjetju Pošte Slovenije, je na SAP-u vodila CEE regijo kot COO Program Manager. Vsa leta je pridobivala izkušnje iz Coachinga, Design Thinkinga ter Digitalne transformacije, ki jih s pridom uporablja tudi v lokalnem okolju.

Ima bogate in dolgoletne izkušnje iz transformacijskega voditeljstva tako v korporativnem kot domačem okolju, kjer so bili vedno cilji širitev poslovanja, vpeljeva novih storitev in poslovnih modelov, doseganje in preseganje zastavljenih poslovnih rezultatov ter širitev poslovanja na tuje trge.

Povzetek predavanja: Digitalna ličila ali digitalna preobrazba?

Digitalizacija je danes povsod in v digitalni revoluciji ni nihče premajhen, da bi postal zmagovalec, in nihče ni dovolj velik, da bi bil nepremagljiv. Naša odločitev je bila, ali bomo podjetje preoblikovali in postavili stranko ter nove stebre poslovanja, nove poslovne modele v sam center ali ne. Če ne bomo storili ničesar, je verjetnost nedoseganja rezultatov blizu 100 %. Digitalni ličila namreč ne bodo trajala večno. Z vami bom delila zgodbo, kako smo pripravili našo digitalno strategijo, kako smo se učili nanašati ličila in kako smo se na koncu odločili za popolno preobrazbo.

Paul Vincent Boyle

Paul Vincent Boyle

Paul Vincent Boyle je bivši predsednik IIA v Veliki Britaniji in Irski v letu 2016/17. Je predsednik odbora za javljanje nepravilnosti pri Public Concern at Work. Od maja 2017 je upokojen, pred tem pa je bil vodja notranje revizije v Aviva zavarovalnici, tudi član izvršnega odbora. V Avivi je največji napredek na področju dviga učinkovitosti notranje revizije, bil je tudi sosponzor programa “povečanje učinkovitosti delovanja notranjih kontrol v skupini Aviva”. Bil je vodja operativnega poslovanja na FSA v Veliki Britaniji (Financial Services Authority) in glavni izvršni direktor na FRC (Financial Reporting Council) v Veliki Britaniji. V zgodnjem obdobju svoje kariere je delal v številnih javnih družbah, ki delujejo na področju maloprodaje in proizvodnje potrošnih dobrin.

V predstavitvi bo Boyle podal svoja razmišljanja na temo:
• “Notranja revizija je dobra za …” Bi znali našteti veliko prednosti?
• Če želimo, da bo notranja revizija bolj zaželena, moramo naše deležnike prepričati, da dodajamo vrednost.
• Znati moramo bolje utemeljiti, kako notranja revizija dodaja vrednost.

Mag. Sanja Suman

Mag. Sanja Suman

Vgrajena in preostala tveganja: kako jasno ločiti pojma

Sanja Suman je izkušena notranja revizorka in strokovnjakinja s področja upravljanja tveganj, z več kot 20-letnimi izkušnjami na vodstvenih mestih v štirih bankah. Poleg notranja revizije in upravljanja tveganj ima izkušnje v projektnem menedžmentu, izboljševanju poslovnih procesov, upravljanju kvalitete in dokumentov. Svojo poklicno pot je začela na področju notranje revizije v Zagrebački banki (danes članici Unicredit Group), po sedmih letih zapustila notranjo revizijo in se posvetila analizi poslovnih procesov v Hypo Alpe-Adria-Bank (danes Addico Bank). Kasneje je postala projektna menedžerka, vodja poslovnih procesov in operativnih tveganj. V tem obdobju je uspešno vodila in zaključila več uspešnih projektov v banki. V letu 2008 je postala direktorica kontrolinga tveganj v Banka Kovanica in se v letu 2011 vrnila v notranjo revizijo kot vodja notranje revizije v Partner Banko. Od leta 2012 je tudi članica odbora upravljalcev hrvaškega IIA inštituta, kjer vodi finančno sekcijo. V letu 2017 je ustanovila podjetje Syllabus d.o.o. Nudi zlasti svetovalne storitve in izobraževanje s filozofijo “nauči se – uvedi – požanji koristi”. Sanja je magistrica računovodstva, revizije in financ, ima hrvaški certifikat za notranjega revizorja, govori 5 tujih jezikov (delno razume tudi slovenski jezik), predava na konferencah in drugih predavanjih, objavlja strokovne članke in je predana vseživljenjskemu učenju (trenutno se trudi obvladati znanje bridža).

Preprosto povedano, upravljanje tveganja je zlasti prepoznavanje in ocenjevanje vgrajenih tveganj, uvajanje primernih kontrol in ocenjevanje preostalih tveganj. Termina “vgrajeno” in “preostalo tveganje” sta poznana, pa vendarle IMHO ugotavlja, da manjka razumevanje uresničevanja poznavanja enega in drugega, še posebej vgrajenega tveganja. Cilj predstavitve je s praktičnimi primeri razložiti oba termina, še posebno vgrajena tveganja.

Peter Brady

Peter Brady

Peter Brady se je po diplomi iz matetematike in matematične fizike na Univerzi College v Dublinu pridružil elektropodjetju ESB v letu 1977. ESB je elektropodjetje v državni lasti, ki deluje po celotni elektro verigi: od proizvodnje, prenosa, distribucije, prodaje. Prvih 10 let je delal na področju informacijske tehnologije, od tega je pet let delal na projektu uvajanja celotnega sistema poslovanja s strankami (na področju elektrike, vod in mestnega prispevka) z ministrstvom za delo, energijo in vodo v Bahrainu. Naslednjih 10 let je bil specialist za izobraževanje in razvoj na ESB-ju in kasneje kot svetovalec uprave za elektropodjetja v srednji in vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu in Afriki, v tem času je bil v letu 1997 za leto dni napoten tudi v Sirijo. Nato je bil 20 let (do upokojitve v letu 2017) zaposlen v ESB-ju kot vodja notranje revizije. Njegov bistveni prispevek je bil tako na področju notranje revizije kot tudi upravljanja tveganj, uvajanja ISO-standardov, strogega izobraževanja in razvoja novih revizorjev, uvajanja tehnik prepoznavanja prevar, uvajanja linij javljanja prevar, cosourcinga idr. Ima tudi certifikat CIA. Še vedno dela kot svetovalec na različnih notranjerevizijskih projektih.

Njegova predstavitev bo osredotočena na to, kaj etika sploh je, na njeno kompleksnost in načela, ki jih morajo poznati notranji revizorji, da bi lahko delovali skladno z IIA-jevim kodeksom etike in z njim povezanih pravil. Predstavljeni bodo različni tipi etičnih dilem notranjih revizorjev, ki temeljijo na dolgoletni praksi predavatelja pri vodenju notranje revizije. Na koncu bodo podana tudi priporočila, kako uspešno obvladovati etične dileme.

Mirjam Hočevar

Mirjam Hočevar

Mirjam Hočevar je finančna direktorica Pivovarne Laško Union (od leta 2017). Pred tem (2011–2015) je bila članica uprave Pivovarne Laško in Pivovarne Union, odgovorna za finance in IT. Pred združitvijo obeh pivovarn je opravljala številne funkcije v Pivovarni Union (od projektne vodje za IT, vodje IT-ja, pomočnice finančnega direktorja do finančnega direktorja).

Po izobrazbi je diplomirana matematičarka, ki je po začetnih izkušnjah v IT-ju opravljala številne odgovorne naloge v obeh pivovarnah. Po uvedbi sistema za načrtovanje virov so jo pritegnili operativni procesi v družbi in finančno področje, kjer je v letu 2002 prevzela strateške naloge in koordinacijo finančnega področja. V času prestrukturiranja skupine Pivovarne Laško je poleg opravljanja rednih strateških in operativnih nalog aktivno sodelovala pri prestrukturiranju in v procesu prevzema s strani pivovarne Heineken. Po uspešno zaključenem finančnem prestrukturiranju in prevzemu pivovarne s strani Heinekena v letu 2015 je bila kot namestnica glavnega direktorja odgovorna za poslovno prestrukturiranje, upravljanje sprememb in proces vključitve v skupino Heineken, od leta 2017 tudi aktivno sodeluje v zvezi Heinekenovih pivovarn v Adria regiji.

Mag. Milena Milojević, preizkušena notranja revizorka v javnem sektorju, preizkušena notranja revizorka pri Zvezi pooblaščenih revizorjev

Mag. Milena Milojević

Je magistrica ekonomskih znanosti, namestnica direktorja Službe notranje revizije mesta Beograd, v katerem dela 8 let. Pred tem je bila asistentka na Fakulteti za trgovino in bančništvo. Kot prva predstavnica Srbije je končala specialistični študij “Revizija smotrnosti” v Icisa, Noida India. Dve leti je delala v programu za regionalno izgradnjo zmogljivosti v javnem sektorju, to je kot trenerka za notranjo revizijo (IA TOT program) v organizaciji CFRR in pod pokroviteljstvom Svetovne banke. Ukvarja se z metodologijo dela in izboljševanjem funkcije notranje revizije v službi notranje revizije. Je prostovoljka na IIA Srbija, in sicer predsednica sekcije za javni sektor in članica programskega odbora konferenc.

Povzetek predavanja: Organizacija in način dela Službe za notranjo revizijo mesta Beograd

Predstavila bo, kako je organizirana služba notranje revizije mesta Beograd in kako deluje. Je največja notranjerevizijska služba v Srbiji. Nenehen razvoj in napredek dela na področju notranje revizije so dosegli z možno podporo vodstva in dobrim “tonom z vrha”.

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS-ja

Sonja Šmuc

Sonja Šmuc je v letu 2017 prevzela mesto generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Pred tem je bila 12 let kot izvršna direktorica na čelu Združenja Manager Slovenije (ZMS). S svojim delom aktivno podpira razvoj menedžmenta in voditeljstva v Sloveniji in širše. Posveča se številnim vidikom konkurenčnosti gospodarstva, predvsem trgu dela, davčnemu sistemu ter poslovni etiki. Je specialistka za ženski menedžment ter članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih teles (Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, Akreditacijska komisija DUTB, Svetovalni odbor Evropske komisije za enake možnosti, Svet za enake možnosti RS, Mednarodni grafični likovni center, CEC-European Managers (Evropski menedžerji – CEC)) in odborov za podeljevanje nagrad. Je tudi blagajničarka Evropskih menedžerjev – CEC, evropske konfederacije menedžerskih organizacij s sedežem v Bruslju. V letu 2006 je bila soprejemnica bronastega priznanja za inovacijo v založništvu – Podjetniki v podjetju, ki ga je podelila GZS – Zbornica osrednjeslovenske regije (takrat GZS OE Ljubljana). Je soavtorica knjige Izvozno tveganje pod nadzorom. Pred prevzemov funkcije izvršne direktorice ZMS-ja je bila izvršna urednica revije Manager, ki je specializirana za področje vodenja in upravljanja. Je avtorica prek 700 člankov s poslovno vsebino. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala na ameriški univerzi Stanford (Stanford University of California), v Avstriji (Wirtschaftsuniversität Wien) in na IEDC – Poslovni šoli Bled.

Povzetek predavanja: Kje vidi poslovodstvo koristi dobrega korporativnega upravljanja?

Bistvo korporativnega upravljanja je usklajevanje interesov različnih skupin deležnikov, povezanih z družbo, na primer delničarjev, poslovodstva, potrošnikov, dobaviteljev itn.

Z dobrim korporativnim upravljanjem vzpostavljamo okolje zaupanja, preglednosti in odgovornosti, ki so nujni za spodbujanje dolgoročnih investicij, finančne stabilnosti in poslovne integritete. Kakovostno korporativno upravljanje pozitivno vpliva na stroške gospodarskih družb pri pridobivanju kapitala za rast in zaupanje, s katerim lahko tisti, ki kapital zagotavljajo, sodelujejo pri ustvarjanju vrednosti po poštenih in enakopravnih pogojih. Boljše korporativno upravljanje je tako lahko konkurenčna prednost podjetij ter tudi slovenskega gospodarskega prostora kot celote v očeh investitorjev in mednarodnih pripravljavcev lestvic konkurenčnosti.

Nenad Novović: “Kam pluje ta ladja?”

Nenad Novović

Po diplomi na Beograjski univerzi v letu 1996 je delal v IT-industriji. Leta 2001 se je zaposlil v KPMG Srbija na področju IT-podpore in IT-revizij. Po KPMG-ju se je zaposlil v centralni banki Srbije (NBS), kjer je ustanovil IT-divizijo v okviru oddelka revizije in kasneje postal direktor IT-ja. Še vedno dela na NBS-ju. Ima certifikata CISA in CIA. Je entuziast IT-ja in IT-revizij in ima zelo rad dobre revizije (poudarek je na “dober”).

V predstavitvi bo na kratko predstavljena zgodovina revizije in notranje revizije, s poudarkom na nekaj glavnih tehnoloških prelomnicah, ki so vplivale tudi na stroko notranje revizije. Pri tem bo opozoril tudi na nekaj etičnih dilem.

Nejolla Korris

Nejolla Korris

Nejolla Korris je direktorica InterVeritas International. Nudi svetovalne storitve in izobraževanje na različnih področjih po celem svetu. Njena področja so zlasti: prepoznavanje neresnic in tehnike intervjuvanja, tveganja družbenih omrežij, družbenega inženiringa, etike, online preiskovanja in prevar. Te tehnike poučuje v Severni Ameriki, Evropi, Bližnjem vzhodu, Aziji, Afriki in južni Afriki. Svetuje korporacijam, vladnim agencijam, preiskovalnim organom in vojski. Nejolla od leta 2006 izvaja tudi izobraževanja na IIA-jevih inštitutih. Je tudi predavateljica na IIA-jevih globalnih konferencah (od leta 2007 do 2016, razen konference v Londonu). Od leta 2000 deluje v lastni svetovalni družbi. Prepoznana je kot strokovnjakinja za prepoznavanje laži, družbena omrežja in online zaslišanja. Nejolla je končala magistrski študij na področju prava na univerzi Carleton v Ottawi. Za svoje mednarodno delo na področju prepoznavanja laži je bila leta 2012 nagrajena s Queen’s Diamond Jubilee Medal. Od leta 2009 do 2015 je bila častna konzulka Litve, od 2012–2014 je bila predsednica odbora “Consular Corps” v Edmontonu. Več o njej najdete na spletni strani www.interveritas.com.

Povzetek predavanja: Družbena oz. družabna omrežja: tveganja, izgube in ugled

Družbena omrežja so glavna sila v današnjem svetu povezanosti. Pomen omrežij še narašča povsod po svetu, pri tem pa tveganja eksponentno naraščajo. V organizacijah lahko uporaba družbenih omrežij posameznih oddelkov ogrozi ugled celotne organizacije in njenih zaposlenih. Spremembe v uporabi interneta, kot na primer širjenje mobilnih naprav in naraščajoča uporaba socialnih medijev, predstavljajo nove izzive za kibernetsko varnost.

Dokler so naši zaposleni povezani in na spletu, je nevarnost kibernetskih napadov skorajda neizogibna. Korporativni vdori ogromnih razsežnosti, ki smo jim priča v zadnjih nekaj letih, so posledica človeške ranljivosti. Nobenega od teh incidentov ne bi mogel preprečiti IT. Na predavanju bo predstavljeno, kako lahko notranja revizija odigra vlogo pri zmanjševanju tveganj na sprejemljivo raven. Predavanje bo zanimivo tudi tistim, ki so odgovorni za upravljanje tveganj in njihovo obvladovanje, da bodo lahko uskladili strategije in se na ta način prilagodili spreminjajočim se okoliščinah in razmeram na področju družbenih omrežij.

IIA – Slovenski inštitut