V aktualnih, vse bolj zahtevnih, gospodarskih in javnofinančnih okoliščinah, prepogostih primerih šibkih etičnih organizacijskih kultur ter odsotnosti močnih in neodvisnih organov nadzora so notranji revizorji vse pogosteje izpostavljeni različnim (političnim in ekonomskim) pritiskom, ko se na primer od njih zahteva

(1) bodisi da v okviru izvajanja poslov dajanja zagotovil prilagodijo (ali v poročilu zamolčijo) določene izsledke ali se jim celo naroči, kakšne izsledke naj v okviru posameznega posla najdejo

(2) bodisi da ne revidirajo področij visokih tveganj, za katera se poslovodstvo zaveda, da niso ustrezno obvladovana, vendar zanje iz različnih razlogov ne želi pridobiti negativnih zagotovil.

V teh primerih je pomembno, da se notranji revizorji zavedajo svoje vloge in odgovornosti ter zahtev Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju za strokovno in poklicno skrbno opravljanje nalog notranjega revidiranja v skladu s temeljnimi načeli strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ter v smislu uresničevanja poslanstva notranjega revidiranja v organizaciji.

Več:


  • NAVODILO O PRIJAVI PRITOŽB NAD DELOVANJEM ČLANOV IIA – Slovenskega inštituta zaradi sumov kršitve kodeksa etikeDOKUMENT
  • Formular prijave kršenja etičnega kodeksa IIADOKUMENT

Med člani IIA – Slovenskega inštituta so tudi številni državni notranji revizorji. Za državno notranje revidiranje na področju etike veljajo dodatne zahteve, ki so opredeljene v Usmeritvah za državno notranje revidiranje in so v pristojnosti Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna:

USMERITVE ZA DRŽAVNO NOTRANJE REVIDIRANJE

http://www.unp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/usmeritve/