Tako na slovenskih univerzah in visokih šolah kot tudi v različnih drugih organizacijah nastaja vrsta zanimivih gradiv s področja notranje revizije. Prav tako je zaslediti v slovenskih medijih kar nekaj člankov na temo notranje revizije.

ZNANJE IN STROKOVNA PRAVILA

 

ČLANKI NA TEMO NOTRANJE REVIZIJE

Revizor skrbi za podjetje in se ne pusti utišati

Delo-28 Jan 2018

»Za večja podjetja s kompleksnejšimi procesi bi bilo prav, da imajo zaposlenega notranjega revizorja. Zame je to lep poklic, ki se tudi zelo spreminja, posebno ko vstopamo v digitalizacijo. Karakterno moraš biti tak, da se ne pustiš utišati. Moja skrb je organizacija, v kateri izvajam notranje revidiranje, in če ..

Je revizor lahko tudi svetovalec?

Večer-25 Aug 2017

Tudi v slovenski Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem pravijo, da lahko pride do konflikta interesov: bo revizor dovolj strogo in strokovno opravil … ki lahko vplivajo na postavke računovodskih izkazov; storitve notranjega revidiranja; storitve poslovno-finančnega svetovanja, ki vplivajo na postavke …

Razlike med notranjo in zunanjo revizijo

Finance.si-30 Nov 2015

Notranji revizor pa se bo vprašal tudi, kako je bila sprejeta odločitev o nabavi pisal (torej pretehtana kakovost, količina enkratne nabave, ustreznost plačilnih rokov in drugo). Primer je res poenostavljen, saj praviloma to niso ključne odločitve, ki bi lahko odločale o obstoju ali propadu organizacije, lahko pa …

Večja neodvisnost revizorjev od revidirancev

Delo-15 Nov 2017

Ta prinaša dodatne zaveze glede neodvisnosti revizorjev od revidirane družbe in krepitev njihove skrbnosti. Med drugim določa izogibanje nasprotju interesov, vodenje evidenc možnih nevarnosti in prepoved revidiranja subjektov, v katerih imajo poslovni ali finančni interes. Predlog novele nadalje .