WHEN: Ljubljana, 30. – 31. May 2019
WHERE
: Biotehniška fakulteta (big hall), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Eventbrite - 8. MEDNARODNA KONFERENCA IIA - SLOVENSKEGA INŠTITUTA

Participation fee:

EUR  200/person including taxes

EUR  100/person including taxes IIA Members only

EUR  61/person including taxes IIA Members only first minute payment till 31.3.2019

Credit points:

You can get 14 credit points for the conference.

Organizing Company:

The conference is organized by Združenje IIA – Slovenski inštitut

Sending the registration is regarded as an order and brings about payment liability.

Payments by bank transfer must be made free of charges to the beneficiary using the following bank account information:
Holder: Združenje IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljulbjana

BANK OF BENEFICIARY: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
(Addresss: Miklosiceva 5, Ljubljana)

IBAN: SI56 6100 0002 1016 755
(
WIFT/BIC HDELSI22)

Please indicate clearly the registration ID on the bank transfer.
Please send us the copy of the bank transfer to info@iia.si

You will get your original invoice during the registration on the first day of the conference.

PROGRAM

Day 1 May 30th 2019
8.00–8.45 registration
8.45–9.30 Opening speech
Polona Pergar Guzaj,  IIA Slovenia, President
9.30–10.15 How We Started – The Beginning of Internal Audit in Slovenia, Metka Tuerk
10.15–11:00 The Future of Audit with Focus on the Future of Internal Audit, mag. Mojca Majič, ANR
11.00–11.30 Coffe and networking break
11.30–12.15 Agile Auditing. Reinventing Internal Audit and changing the mind-set. The RSA INSURANCE experience), Dave Howell – Chief Auditor for our UK & International
12.15–13.00 Managing Virtual Teams: Challenges and Solutions, Aleksandar Geshkov, Senior Auditor at Telenor (part of PPF Group)
13.00–14.00 Lunch break
14:00–14.45 Transparency, Vid Doria, SKB Bank
14.45–15.30 “Quo vadis Chief Audit Executive?”, Klaus Gressenbauer, Former ECB Director Internal Audit
15.30–16.15 Audit risks – Do We manage them? Marija Banović, IIA Srbia
16.15 – 16.30 Clossing day 1
Dinner on boat on Ljubljanica river
Day 2 May31st 2019
8.30–9.00 Registration and networking
9.00–9.45 How can CEO offer support to internal audit function; Vzajemna Insurance company, Aleš Mikeln, MBA, President of the Board
9.45–10:30 Holistic view on risks from internal audit point of view, Sergej Dolezil, Croatia Osiguranje
10:30-11:15 WRAPS – How to make better decisions, dr. Lenz Rainer, SAF-HOLLAND GmbH (to be confirmed)
11.15–11.45 Coffe and networking break
11.45–12.30 PhD Zorica Bozinovska Lazarevska, Chief of Accounting and Auditing Department, Faculty of Economics – Skopje, (topic to be defined)
12.30–13.15 Audit committees in public sector, Jean Pierre Garitte, CEO IIA Belgium
13.15–14.00 PhD Miha Humar, Biotehnical Faculty, University Ljubljana (topic to be defined)
14.00–14.45 “How to ensure an appropriate response to cyber-attacks in the nuclear sector?”, Samo Tomažič, Slovenian Nuclear Safety Administration
14.45–15.00 Closing remarks

Program 8. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta

1.dan 30. maj 2019
8.00–8.45 Registracija in druženje udeležencev
8.45–9.30 Uvodni nagovor, mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
9.30–10.15 O začetkih notranjega revidiranja v Sloveniji, Metka Tuerk
10.15–11:00 Prihodnost revidiranja in zlasti notranjega revidiranja, mag. Mojca Majič, direktorica Agencije za nadzor nad revidiranjem
11.00–11.30 Odmor za kavo in druženje
11.30–12.15 Agilno revidiranje. Ponovno odkrivanje notranje revizije. Sprememba miselnega modela. Praktični primer: izkušnje zavarovalnice RSA INSURANCE, Dave Howell – Vodja notranje revizije za Veliko Britanijo in internacionalizacijo
12.15–13.00 Vodenje virtualnega tima: izzivi in rešitve, Aleksandar Geshkov, Telenor (PPF Skupina)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14:00–14.45 Transparentnost, Vid Doria, SKB
14.45–15.30 “Kam gremo, vodja notranje revizije?”, Klaus Gressenbauer, bivši direktor notranje revizije, ECB
15.30–16.15 Tveganja notranjega revizorja: kako jih obvladovati?, Marija Banović, IIA Srbia
16.15 – 16.30 Zaključek prvega dne
Večerja na ladjici z vožnjo po Ljubljanici
2.dan 31. maj 2019
8.30–9.00 Registracija in druženje
9.00–9.45 Kako lahko vodstvo podpira delovanje notranje revizije Aleš Mikeln, MBA, Predsednik uprave, Vzajemna d.v.z.
9.45–10:30 Celovit pogled notranjega revizorja na tveganja, Sergej Dolezil, Croatia Osiguranje
10:30-11:15 WRAPS – kako sprejemati boljše odločitve, dr. Lenz Rainer, SAF-HOLLAND
11.15–11.45 Odmor za kavo in druženje
11.45–12.30 Aktualna tema s področja notranje revizije, dr. Zorica Božinovska Lazarevska, predstojnica oddelka za računovodstvo in revizijo, Ekonomska fakulteta Skopje
12.30–13.15 Revizijske komisije v javnem sektorju, Jean Pierre Garitte, CEO IIA Belgija
13.15–14.00 dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
14.00–14.45 Kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade v jedrskem sektorju?, Samo Tomažič, mag., vodja Oddelka za radiološki monitoring, Uprava RS za jedrsko varnost
14.45–15.00 Zaključek konference