O mednarodnem inštitutu IIA

The Institute of Internal Auditors (IIA) je najbolj prepoznan inštitut na področju notranje revizije na svetu. Ustanovljen je bil leta 1941 v ZDA. Kasneje je širil svoje delovanje tudi izven ZDA in tako postal mednarodni inštitut. Danes združuje več kot 200 tisoč članov v več kot 170 državah. IIA je aktiven pri promociji notranje revizijske stroke, izobraževanju, certificiranju, izdaja pa tudi Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jim sledi tudi velika večina notranjih revizorjev v Sloveniji. Več informacij najdete na www.globaliia.org