KDAJ: 27. maj 2021
KJE: ONLINE | Gradivo za sponzorje | Brošura konference | Gradivo konference

0Dni0UR0MINUT0Sekund

NOTRANJA REVIZIJA BREZ MEJA: SODELOVANJE, POVEZOVANJE IN USTVARJANJE VREDNOSTI

Notranja revizija na splošno je v času pandemije in dela v virtualnem okolju pri doseganju ciljev organizacij za rast in razvoj ter modernizacijo poslovanja pred velikimi izzivi. Zato je toliko bolj pomembno, da prepoznamo in promoviramo pomen notranje revizije, ki ga predstavlja novi model treh linij. Verjamemo v pomen in vlogo notranje revizije v organizacijah, ki je ne moremo spregledati in bo oblikovala našo prihodnost, zato je tema letošnje konference: Notranja revizija brez meja: Sodelovanje, povezovanje in ustvarjanje vrednosti. Na konferenci nam bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili, kako naj notranja revizija deluje v trenutnih dinamičnih okoliščinah in kaj nas čaka v prihodnje. Osrednje teme konference so povezane s  sodelovanjem notranje revizije z drugo linijo, pri čemer pa se posvetimo tudi drugim aktualnim temam, predvsem, kako se najbolje pripraviti na prihodnost.

Veseli pa smo, da je letos nas osrednji gost in glavni govorec:

Naohiro Mouri, Izvršni direktor notranje revizije v največji zavarovalnici na svetu AIG in prejšnji predsednik IIA Global (2018-2019).

PROGRAM KONFERENCE

       
8:00-8:30 Pozdravni nagovor Matej Drašček Predsednik IIA Slovenija
8:30-9:00 Veščine  notranjih revizorjev za prihodnost* Leticia Lucas Vodja notranje revizije pri European Stability Mechanism
9:00-9:30 Zakaj večina kazalnikov uspešnosti vodi notranjo revizijo v napačno smer* Maciej Piołunowicz Vodja notranje revizije pri banki Gospodarstwa Krajowego
9:30-10:00 Odmor
10:00-10:30 Samo nas tri: Model treh linij s pomočjo upravljanja, tveganj in kontrol* Verra Marmalidou Vodja notranja revizije pri Narodni banki Grčije
10:30-11:00 Sodelovanje med notranjo revizijo in obvladovanjem tveganj Miha Mihič Direktor – Delavska hranilnica
11:00-11:30 Sodelovanje med notranjo revizijo in informacijsko varnostjo Miha Ozimek Predsednik ISACA Slovenija
11:30-12:00 Sodelovanje med notranjo revizijo in skladnostjo Andrijana Bergant Direktorica Evropskega instituta za skladnost in etiko
12:00-13:00 Odmor za kosilo
13:00 – 13:30 Sodelovanje med notranjo revizijo in preiskovalci prevar* Mary Breslin Direktorica Verracy
13:30-14:00 Kako uspešna je notranja revizija pri revidiranju kibernetske varnosti* Tina Vuko, PhD Profesor na Univerzi v Splitu
14:00-14:15 Odmor
14:00-15:00 Prihodnost notranje revizije* Naohiro Mauri Izvršni direktor notranje revizije pri AIG
15:00-15:30 Pogovor z Naohiro Mauri Matej Drašček
15:30-15:45 Zaključek
*Predavanje bo v angleščini.

Program se lahko do pričetka konference še lahko spremeni.

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta) cena udeležbe 50,00 EUR, za člane drugih IIA inštitutov in naših partnerskih organizacij (SiRisk; EISEP, ISACA, Združenje Manager, Združenje nadzornikov, ACFE, ICS) znaša 100,00 EUR, za vse ostale udeležence znaša 160,00 EUR.

Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.  Za odpovedi do 20. maja se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi po 20. maju pa se obračuna polna udeležnina.

Nosilci IIA-jevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na Konferenci uveljavljajo 8 CPE točk, od tega 1 za etiko.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na Konferenci uveljavijo 8 ur z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

CENE KONFERENCE na udeleženca

(cena ne vključuje DDV, ker nismo DDV zavezanci)

Prijave do 20.5.2021
Člani Združenja IIA – Slovenski inštitut 50,00€
Člani drugih IIA inštitutov in partnerskih organizacij (SI.RISK,  ICS, EISEP ZNS, Združenje manager,  ISACA, ACFE, ) 100,00 €
Ostali udeleženci 160,00 €

Udeležnino se nakaže najkasneje do 20. 5. 2021 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 2705-2021.

Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ s klikom. na gumb REGISTER (navodila najdete TUKAJ). Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!