OBJAVLJEN PREVOD PRAKTIČNEGA VODNIKA: OBLIKOVANJE NAČRTA NOTRANJE REVIZIJE NA PODLAGI TVEGANJ

Učinkovito notranje revidiranje v današnjem poslovnem okolju zahteva temeljito načrtovanje skupaj s spretnim odzivanjem na hitro spreminjajoča se tveganja. Za dodano vrednost in izboljšano učinkovitost organizacije naj bodo prednostne naloge notranje revizije usklajene s cilji organizacije ter naj obravnavajo tveganja z največjo možnostjo vplivanja na sposobnost organizacije, da doseže te cilje.

Usklajenost nalog notranje revizije s cilji organizacije  je  bistvo standardov 2010 – Načrtovanje, 2010.A1, 2010.A2 in 2010.C1, ki vodji notranje revizije nalagajo odgovornost za oblikovanje načrta notranje revizije na podlagi ocene tveganj, ki se izvede najmanj enkrat na leto.

Ta praktični vodnik opisuje sistemski pristop k oblikovanju in ohranjanju načrta notranje revizije, ki je zasnovan na tveganjih. Vodja notranje revizije in imenovani notranji revizorji sodelujejo, da bi:

  • razumeli organizacijo,
  • prepoznali, ocenili in prednostno razvrstili tveganja,
  • uskladili dejavnosti z drugimi izvajalci,
  • ocenili vire,
  • predlagali načrt in zbrali povratne informacije,
  • dokončno pripravili in sporočili načrt,
  • nenehno ocenjevali tveganja,
  • posodobili načrt in sporočili posodobitve.

Te smernice so dovolj splošne, da veljajo za okoliščine, potrebe in zahteve posameznih organizacij. Pri uporabi smernic naj notranji revizorji upoštevajo raven zrelosti svoje organizacije, zlasti raven povezanosti upravljanja organizacije in obvladovanja tveganj. Revizorji bodo morda morali prilagoditi navodila posameznim značilnostim panog, geografskim položajem in politični pristojnosti, v kateri deluje organizacija.

Praktični vodnik je za naše člane brezplačno dostopen >>>TUKAJ<<<.

Nimate dostopa do prevoda? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved.

Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”