OKVIR USPOSOBLJENOSTI NOTRANJE REVIZIJE

IIA Global je predstavil Okvir kompetenc notranje revizije, ki bo zagotovil poti poklicnega razvoja in podporo, ki bo ustrezna za izvajalce na vseh ravneh.

Naraščajoča pričakovanja naših zainteresiranih strani predstavljajo izzive – pa tudi priložnosti -, da se notranji revizorji razvijejo in povečajo njihovo vrednost za organizacijski uspeh. Okvir kompetenc, ki ga je IIA posebej izdelal za notranjo revizijo, je namenjen opremljanju članov in notranjih revizorjev na splošno, z orodji za ocenjevanje poklicne moči in razvojnih potreb. Ne samo, da bo okrepila naš temelj v okviru Mednarodnega okvira za poklicne prakse (IPPF), temveč bo tudi postavila notranje revizorje v prihodnost.

S poudarkom na treh ravneh kompetenc – splošni ozaveščenosti, uporabljenem znanju in strokovnjakih – bo okvir uporabnikom omogočil, da ocenijo, kakšne so njihove kompetence na različnih področjih znanja, nato opredelijo standarde in smernice, vire za usposabljanje in izobraževanje, ciljno vsebino in še več, štiri različna področja:

  • Strokovnost – to so kompetence, potrebne za dokazovanje pristojnosti, verodostojnosti in etičnega ravnanja, ki so pomembna za uspešno notranjo revizijo.
  • Uspešnost – od znanja o organizacijskem upravljanju in obvladovanju tveganj do notranjega nadzora, terenskega dela in rezultatov, so te kompetence usmerjene k načrtovanju in izvajanju nalog notranje revizije v skladu s standardi.
  • Okolje – predpogoj za prepoznavanje in obravnavanje tveganj, specifičnih za industrijo in okolje, v katerem organizacija deluje, je razumevanje organizacijskega strateškega načrtovanja, poslovnih praks, trajnosti in družbene odgovornosti, IT in financ.
  • Vodenje in komunikacije – vodenje dejavnosti notranje revizije ali angažma zahteva sposobnost razumevanja in določanja strateške usmeritve, učinkovitega komuniciranja ter vzpostavljanja in vzdrževanja produktivnih medsebojnih odnosov z notranjimi in zunanjimi deležniki ter upravljanja in ustreznega vodenja notranjerevizijskega osebja in postopkov.

Več o kompetencah notranje revizije si preberite TUKAJ

Okvir kompetenc notranje revizije je preveden v slovenski jezik TUKAJ.