Objavljen prevod Smernic za izvajanje (originalno Implementation Guidance)

Prevod je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx. Prevod je dostopen samo članom IIA, v kratkem bomo sklenili sporazum, da bodo na zaprtem delu spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo dostopni tudi aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu:

»Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

Hkrati Vas obveščamo, da smo ob prevajanju smernic izboljšali prevode tudi nekaterih drugih terminov, ki smo jih že prevajali v Standardih. Tako imate na spletni strani https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Slovenian.pdf objavljen zadnji prevod standardov.

Spremenili smo prevode:

– guides = smernice

– remuneration = prejemki

– risk management = obvladovanje tveganj.

Z Združenjem nadzornikov Slovenije se dogovarjamo tudi o ustreznejšem prevodu standardov, vezanih na “governance” (zlasti 2110), kjer bi bilo zaradi smiselne prilagoditve na dvotirno upravljanje verjetno primerneje “governance” prevajati v “vodenje in nadzor”. Zaenkrat teh sprememb novi prevodi še ne vključujejo.

Ob tem vas obveščamo, da je v teku že prevod novih Smernic za izvajanje, ki se nanašajo na Kodeks etike, v slovenski jezik. Angleški tekst je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx.