IIA je izdala novo poročilo na temo tveganj –  OnRisk 2020: A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk, ki združuje poglede treh ključnih deležnikov pri obvladovanju tveganj: notranjih revizorjev, vrhnjega managementa in članov nadzornih svetov na 11 ključnih aktualnih tveganj.

Posebnost poročila je, da prikaže razlike v razumevanju tveganj s strani treh skupin deležnikov. Poročilo je nastalo na podlagi kombinacije dveh raziskav: kvalitativne študije s poglobljenimi intervjuji na temo razumevanja in sposobnosti obvladovanja posameznih tveganj ter kvantitativne študije, ki je izpostavila najpomembnejša aktualna tveganja.

IIA načrtuje, da bo  OnRisk postal redna letna publikacija namenjena pomoči organizacijam pri obvladovanju tveganj.

Posredujemo še poziv Predsednika IIA Richarda Chambersa:

»Vsem vodjem notranjerevizijskih funkcij priporočam, da svoje revizijske komisije seznanijo s poročilom OnRisk 2020 in z njimi razpravljajo o tem, kako notranja revizija prispeva k obvladovanju ključnih tveganj.«