ODGOVOR FURS NA VPRAŠANJE BONITETE ZA ČLANSTVO

Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

November, 2019

Ker ste nas člani spraševali glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2., smo na FURS postavili vprašanje ali se lahko plačilo delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu z 2. tč. tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 obravnava kot izjemo in ne kot ugodnost oz. boniteto opredeljeno v prvem in drugem odstavku istega člena.

V preteklosti je Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) že odgovorila na podobno vprašanje v pojasnilu št. 4210-1110/2006-01031-04 z dne 26. 10. 2006. Ker je pojasnilo že iz leta 2006, poleg tega pa izpostavlja zgolj obravnavo članarine plačane s strani proračunskih uporabnikov kot delodajalcev za notranje revizorje zaposlene v proračunskih uporabnikih, smo prosili za podajo celovitega odgovora.

Finančna Uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad nam je 4.11.2019 posredoval sledeče pojasnilo (celotni dokument je na voljo TUKAJ):

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

V kolikor gre za plačila, namenjena izobraževanju in usposabljanju notranjih revizorjev v lastnem interesu, ki se ne prekriva z interesi delovnega procesa, pa navedena plačila za notranjega revizorja pomenijo ugodnost, za katero je potrebno obračunati boniteto.