Novo poročilo Global Perspectives and Insights

November, 2019

Izšla je nova izdaja poročila Global Perspectives and Insights na temo optimizacije upravljanja s človeškimi viri v spreminjajočem se revizijskem okolju (Optimizing Talent Management in an Evolving Audit Landscape). Poročilo naslavlja naslednje ključne dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje in ohranjanje najboljših kadrov v notranji reviziji:

  • Nova področja revidiranja
  • Tehnološki napredek
  • Tveganja, ki izvirajo iz tehnologije
  • Pričakovanja kadrov