Nadomestni predsednik, zakladnik in člani upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

Ljubljana, 4. december 2019

Na rednem Zboru članov dne 4. 12. 2019 so člani, na predlog Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni predsednik in prvi zastopnik Združenja IIA – Slovenski inštitut mag. Drašček Matej z naslednjo utemeljitvijo:

Mag. Matej Drašček je bil na ustanovnem zboru imenovan kot član Upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, na katerih sejah aktivno  sodeluje. Matej je imetnik nazivov IIA in svoje izkušnje za pridobitev nazivov prenaša na delavnicah med člane IIA ter sodeluje pri prevodih gradiv IIA Global v slovenski jezik. Kot prvi slovenski avtor je objavil  dva članka v prestižni reviji za notranjo revizijo Internal Auditor. Bil je predavatelj na evropski konferenci ECIIA in nemški DIIR konferenci, predaval bo tudi na globalni IIA konferenci leta 2020 v Miami. V letu 2017 je pri SIR-u pridobil naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov) in CRMA (Certification in Management Assurance). Matej  je tudi del skupine IIA Global, ki pripravlja izpitna vprašanja za izpit CIA.

Poleg tega so člani, na predlog upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut sprejeli sklep, da se imenuje nadomestni zakladnik mag. Hribernik Aljaž ter za nadomestne člane Upravnega odbora imenujejo: Grubar Polona, mag. Finžgar Petra, Horvat Mitja, Miklavčič Nataša in Nikolič Anita.

Upravni odbor Združenja IIA – Slovenski inštitut, za mandat do 31.12.2022, tako sestavljajo:

 • mag. DRAŠČEK Matej (CIA, CRMA, preizkušeni notranji revizor); Predsednik
 • mag. HRIBERNIK Aljaž (CIA); Zakladnik
 • mag. FINŽGAR Petra (CRMA, preizkušena notranja revizorka)
 • GRUBAR Polona (državna notranja revizorka)
 • mag. HITI ŠKETA Mojca (CISA, preizkušena revizorka informacijskih sistemov, preizkušena notranja revizorka)
 • HORVAT Mitja (preizkušeni notranji revizor)
 • MIKLAVČIČ Nataša (državna notranja revizorka)
 • NIKOLIĆ Anita (preizkušena notranja revizorka)
 • mag. PERGAR GUZAJ Polona (CIA, CRMA, CFSA, CFE, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka);
 • VEZJAK Jure (CIA, preizkušeni notranji revizor)
 • dr. ŠTEFE Erna (državna notranja revizorka).

Vsem imenovanim želimo veliko uspeha pri prostovoljnem delu v Združenju IIA – Slovenski inštitut!

 

Mojca Lahajner

Izvršna direktorica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut