Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut izvajalec izobraževanj za dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se je prijavilo in bilo uspešno izbrano za izobraževanja:

  • Mesečni sestanki, na katerih se obravnavanjo različne strokovne teme iz različnih področij. Za udeležbo na mesečnem sestanku se prizna 2 točki in poteka mesečno v popoldanskem času.
  • Letna največja mednarodna konferenca notranjih revizorjev (poteka konec maja). Za udeležbo se prizna 13 točk.

Člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut se udeležujejo mesečnih sestankov brezplačno (udeležnina za nečlane znaša 39,00 EUR). Člani Združenja imajo tudi nižjo kotizacijo za mednarodno konferenco IIA.

Prijave na prvi letošnji mesečni sestanek na temo preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma so že odprte in se lahko prijavite »tukaj«.

Vsi, ki želite postati člani Združenja notranjih revizorjev IIA, se za leto 2020 lahko včlanite »tukaj«.

Višino članarine za leto 2020 si lahko ogledate »tukaj« (najnižja znaša 100 EUR).

Upravni odbor

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut