Podpisna slovesnost Sporazuma o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2021

Ljubljana, 23. junij 2021

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je dne 23. junija, na svetovni dan žvižgačev, že tretje leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram.

S   podpisom sporazuma o sodelovanju je tokrat pristopilo tudi Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ter tako javno izrazilo podporo iniciativi ‘Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021’ pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja, h kateremu je pristopilo skupaj 28 partnerjev.

V tednu med 15. in 19. novembrom se bodo tako odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.

Gre za iniciativo, ki v svetu uživa velik ugled. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah vsako leto poteka pod okriljem organizacije ACFE (Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar). Pridruženi partnerji zasledujemo enak cilj: ozaveščati javnost o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.

Podpisne slovesnosti se je v imenu Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut udeležila izvršna direktorica Mojca Lahajner. Združenje IIA – Slovenski inštitut bo letos na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah sodelovalo drugo leto. Odločitev, da aktivno podpremo iniciativo ni bila težka saj notranji revizorji predstavljamo pomemben vidik v obvladovanju tveganj prevar v vsaki organizaciji.

Poleg Združenja IIA – Slovenski inštitut so se podpisne slovesnosti udeležili predstavniki uglednih organizacij in ustanov, med njimi so: Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija, družba Deloitte, Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna, Urad za mladino, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Slovenski državni holding, Kapitalska družba, društvo Transparency International Slovenia, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Klub Slovenskih podjetnikov, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Tax-Fin-Lex in časopisna hiša Delo.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021 podpirajo tudi Banka Slovenije, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj ter Agencija za zavarovalni nadzor.

Spremljajte nas – zanimivo bo!