NOTRANJA REVIZIJA 4.0.: ČLOVEK, STROJ IN NOTRANJA REVIZIJA

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta, ki združuje slovenske člane mednarodne organizacije The Institute of Internal Auditors, je na Bledu med 26. do 27.5.2022 organiziralo že 11. Mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta.

Letošnja konferenca je bila prvič organizirana v hibridni obliki, v živo na Bledu in virtualno istočaso. Poskrbeli smo, da je bila cena konference za člane dostopna, saj želimo, da se je lahko udeležijo vsi notranji revizorji. To je namreč priložnost, da se srečamo v velikem številu, med seboj izmenjamo izkušnje, stkemo nove in ohranimo tesne vezi in skupaj gradimo stroko še naprej.

S konferenco, na kateri se je  predstavilo nekaj najbolj priznanih strokovnjakov s področja notranje revizije v Evropi in svetu, želimo dati svoj prispevek k izboljšanju poznavanja upravljanja v Sloveniji.

Pomen robotizacije, avtomatizacije in ITja je v notranji reviziji postal stalnica, vendar vse to ne more in ne sme zamenjati tudi strokovne presoje notranjih revizorjev. In tega se moramo notranji revizorji zavedati: naša največja prednost je naše široko znanje o organizaciji.

Teme konference so bile tako različne: od robotizacije do delovnih navad Slovencev, od korupcije do “deep fake”, od družbenih omrežij do agilnosti, od možganov do etičnega hekanja.

Vse to pa so nam predstavili najboljši predavatelji iz tujine in Slovenije. Tako smo gostili  letos kar tri glavne govornike, in sicer:

  • dr. Marc Eulerich,profesor in eden najbolj citiranih raziskovalcev na svetu o notranjih reviziji
  • Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
  • Charles T. Wright, predsednik odbora IIA Global, 2021-22.

Letošnjo konferenco je otvoril predsednik dr. Matej Drašček, ki nam je predstavil delovanje IIA Slovenija v zadnjem letu, prispevke in dosežke v mednarodnem okolju, v okviru IIA Global, kakšne prednosti prinaša prostovoljno delo v tem okolju.

V nadaljevanju nam je Maja Milosavljević predstavila  možnosti izvajanja revizij družbenih omrežij, kako zgraditi revizijski pristop in opredeliti pomembne vidike za revizijsko obravnavo.

Dr. Dominik Foerscher nam je z interaktivno predstavitvijo predstavil učinkovito notranjo revizijo v svetu digitalne transformacije. Marko Maksić iz IIA Srbija nam je predstavil izzive,  s katerimi se notranje revizijske enote soočajo v hitrem okolju vse večjega obsega informacij, pomanjkanja človeških virov, rastočih zahtev in novih tehnologij ter možnosti uravnoteženja med vsemi temi elementi.

Mag. Polona Pergar Guzaj in Nataša Miklavčič, članici odbora IIA Slovenija sta osvetlili aktualne tematike notranjega revidiranja v javnem sektorju v Sloveniji in tujini.

Dr. Vitomir Štruc  nam je predstavil tehnologijo globokih ponaredkov (angl. DeepFake), ki omogoča ustvarjanje ponarejenih video vsebin, ki vsebujejo ljudi. Predstavil je odmevnejše primere zlorab, ki so jim botrovali globoki ponaredki, ter poudaril potrebo po učinkovitih mehanizmih za samodejno zaznavanje ponarejenih video vsebin.

Milan Gabor in Marko Jagodic sta nam predstavila tri primere sodelovanja revizorjev IT in etičnih hekerjev z različnim angažmajem tako enih kot drugih, z razlogi za sodelovanja, v poslih, katerih naročnik je lahko tudi notranja revizija. V živo so bile prikazane tudi nekatere tehnike, ki jih pri napadih uporabljajo hekerji.

Prvi dan predavanj je zaključil Charlie T. Wright, predsednik IIA Global 2021-22, ki nam je z interaktivno predstavitvijo osvetlil načine kako lahko notranji revizorji postanejo pripravljeni na prihodnost, in tako pripravijo svoje organizacije na prihodnji uspeh.

Druženje članov smo prvi dan zaključili s slavnostno večerjo z veličastnim ognjemetom nad Blejskim jezerom.

Drugi dan konference nam je dr. Robert Šumi predstavil dileme kaj je osebnostna integriteta, kako vpliva na odločanje, etične dileme ter stanje integritete v javnem sektorju in gospodarstvu.

Prof. Dr. Matej Tušak je v svoji predstavitvi nadaljeval z etičnimi dilemami in jih prikazal na primerih športnikov. Predavanje je zaključil s tematiko odnosa Slovencev do dela, samopercepcije tega, kako veliko in dobro delamo, kaj smo pripravljeni narediti za uspeh, kako verjamemo, da je delo povezano z našim zdravjem, kako doživljamo stres na delovnem mestu in kaj so resnice in dejstva v zvezi z obravnavano tematiko.

Prof. dr. Marc Eulerich se je v svoji predstavitvi osredotočil na strukture in tehnične možnosti digitalizacije funkcije notranje revizije, podrobno predstavil posamezne tehnologije in pojasnil osnovno strukturo za nadaljevanje digitalizacije funkcije notranje revizije.

Gorazd Podbevšek nam je predstavil vlogo revizijske komisije kot podpore nadzornega sveta ter pomen nadzornega sveta k imenovanju, razrešitvi, prejemkom, k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu in večletnemu načrtu dela notranje revizije.

V nadaljevanju nam je Mina Ličen predstavila nedavno objavljeno nevroekonomsko raziskavo, kako kognitivna in afektivna empatija vpliva na (ne)etično vedenje, je trideset računovodskih strokovnjakov opravilo nalogo opazovanja čustev, med katero je bila zabeležena možganska aktivnost s pomočjo funkcijskega slikanja možganov (fMRI).

Na koncu konference pa nam je Luka Brazda predstavil prednosti uporabe Agilinih principov in kako le te implementirati pri svojem delu.

S konferenco smo vse deležnike povabili k boljšemu medsebojnemu razumevanju ter vpogledu v različna razmišljanja in stališča. Le strokovni in združeni bomo v bodoče kos izzivom, ki jih od nas zahteva hitro razvijajoče se poslovno okolje in le združeni bomo družbam, v katerih delujemo, v podporo in navdih.

Notranji revizorji v mesecu maju po celem svetu ozaveščamo na pomembnost notranje revizije, s tem dogodkom tako sodeluje tudi IIA Slovenija.

Ob koncu bi se želeli zahvaliti podpornikom, ki so omogočili izvedbo konference, dostopno vsem notranjim revizorjem.

Srednji sponzorji

Mali sponzor

Donatorji