Srečanje notranjih revizorjev v Občini Ig

Ig, 1. 6. 2022. Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut je organiziralo 139. redni mesečni sestanek »Notranja revizija v občini«. Predavateljica Anita Nikolić nam je na sestanku predstavila primer izvajanja notranje revizije v občini, in sicer na področju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo. Na sestanku, ki je potekal dne 1. 6. 2022 na Igu, sta se nam pridružila tudi župan Občine Ig, g. Janez Cimperman, in direktor občinske uprave Občine Ig, g. Janez Miklič. V združenju smo bili počaščeni, saj se rednega mesečnega sestanka do sedaj župani ali direktorji občinskih uprav niso udeležili.

Tekom prezentacije primera izvajanja notranje revizije smo izmenjali izkušnje in informacije ter različne poglede na izvajanje notranjih revizij v občini. Pridobili smo ideje, ki jih bomo v prihodnosti lahko prenesli v svoje vsakdanje delo. Po zaključku rednega dela se je razvila zanimiva razprava med notranjimi revizorji ter županom in direktorjem občinske uprave. Skupaj smo ugotovili, da so takšni dogodki koristni za vse deležnike in lahko pripomorejo k boljšemu sodelovanju med njimi tekom izvajanja notranje revizijskih nalog.

V okviru neformalnega dela smo se seznanili z razvojem Občine Ig, pa tudi s težavami, s katerimi se občina pri svojem delu srečuje. Prijetno druženje smo zaključili v sproščenem vzdušju in z željo, da organizacija tovrstnih dogodkov postane redna praksa.

Za zaključek še besede župana Občine Ig, g. Janeza Cimpermana: »Spoštovani članice in člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta. Iskreno se vam zahvaljujem za povabilo na vaš redni mesečni sestanek oziroma posvet, ki ste ga organizirali na Igu. Ko sem prejel vabilo, je bilo moje mnenje, da pravzaprav na tem sestanku nimam kaj počet, kajti župani smo pod nekim stalnim pritiskom institucij, ki nenehno preverjajo naše delo, postopke in spoštovanje zakonodaje. Po temeljiti debati znotraj občinske uprave in temeljitem razmisleku, ali se je smiselno odzvat vabilu, sem se odločil, da se te seanse, na katerih na koščke trgajo delo občinskih uprav (tako sem takrat razmišljal in bil tudi prepričan) udeležim. Moram priznati, da sem bil prijetno presenečen. Ugotovil sem, da je stereotip o vašem delu odveč. Debata, ki se je razvila na samem sestanku je bila zelo pozitivna, in je tudi pokazala, da bi bilo zelo smiselno, da bi take debate potekale večkrat v dobro obeh strani.«