Vodje notranjih revizij so prepoznali 5 glavnih tveganj v letu 2018

Global Perspectives and Insights 2018 Global Risk Report: Top Risks Faced by Chief Audit Executives

Vse večje zahteve organizacij notranji reviziji k dodajanju vrednosti in nudenju strateški podpore  zahteva od notranjih revizorjev, da zagotovijo povezanost svojega dela z vsemi pomembni tveganji, posebej strateškimi in operativnimi. Ker se tveganja spreminjajo, morajo biti tudi najbolje pripravljeni notranjerevizijski načrti prilagodljivi, ne glede na raven organizacije, kjer se tveganje pojavi.

Tako študija, ki je pred vami, in jo je pripravil svetovni inštitut IIA, analizira in predstavlja pet glavnih tveganj (tako notranji reviziji kot organizaciji), s katerimi se srečujejo vodje notranje revizije po vsem svetu.

Vodje notranje revizije so prepoznale pet glavnih tveganj, ki so strateškega pomena za notranjo revizijo:

management talentov (ang. Talent Management);

podatkovna analitika (ang. Data Analytics);

kibernetska tveganja (ang. Cyber);

regulativa (ang. Regulation);

odzivnost na spremembe (ang. Responding to Disruption).

Zato se vprašajte: ali je vaš notranjerevizijski načrt dovolj prilagodljiv, da uspešno obvladuje zgoraj našteta tveganja? 

Prijetno branje.