CPE poročanje

IIA obvešča svoje člane, da je od 4.9. 2019 v portalu CCMS odprta možnost poročanja CPE za leto 2019. Vsi nosilci certifikata CIA imamo obvezo doseganja CPE (Continuing Professional Education) in poročanja o doseganju te zahteve vsako leto do 31.12.

IIA dodatno opominja nosilce certifikatov CIA, da se morata vsaj dve kreditni točki nanašati na področje etike. Vsi udeleženci letošnje mednarodne konference so to zahtevo dosegli.

Ob potrditvi doseganja zahteve po CPE v CCMS vsem članom svetujemo, da preverijo, ali je v portalu naveden pravilen naslov njihove elektronske pošte.