Spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA

The Institute of Internal Auditors s septembrom uvaja nov  Certification Candidate Management System (CCMS). Glavne spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA bodo :

  1. Sprememba časovnega okvirja za pridobitev naziva CIA:

Zaradi prehoda na 3-delni izpitni kurikulum za pridobitev naziva CIA se skrajšuje tudi časovni okvir v katerem kandidati lahko opravijo izpitne obveznosti in sicer iz 4 na 3 leta. Za kandidate, ki so bili v program za pridobitev naziva CIA sprejeti pred 1.9.2019 sprememb ni, oz. še vedno velja 4-letni rok za zaključek obveznosti. Za kandidate, ki bodo v program sprejeti 1.9.2019 ali kasneje pa bo veljal 3-letni časovni okvir, kandidati pa bodo lahko zaprosili za enoletno podaljšanje. 

  1. Skrajšana čakalna doba za ponovno opravljanje izpita (za vse certifikacijske programe):

Da bi kandidatom omogočili hitrejše opravljanje izpitnih obveznosti je IIA skrajšal čas, ki mora preteči od neuspešnega poizkusa opravljanja izpita do ponovnega pristopa k izpitu in sicer iz 90 na 60 dni.

  1. Zahteva glede delovnih izkušenj za pridobitev naziva Internal Audit Practitioner (IAP):

Ker je naziv IAP namenjen posameznikom, ki so šele vstopili na področje notranje revizije, šestmesečne delovne izkušnje v notranji reviziji ali sorodne ne bodo več pogoj za pridobitev tega naziva.