JANUARSKI DOGODKI ZDRUŽENJA IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

V januarju smo v Združenju IIA – Slovenski inštitut organizirali kar dva dogodka.

14. januarja smo v sodelovanju z Združenjem SI.RISK organizirali CELODNEVNI SEMINAR O SODOBNIH TVEGANJIH IN ODZIVIH NANJE na katerem smo si pogledali tri izredno zanimive posnetke iz ECIIA konference in sicer predavanje THE LOGIC OF RISK TAKING – (Nassim Taleb,avtor svetovne uspešnice knjige The Black Swan) , MAKING BUSINESS IN A DIGITAL WORLD (José Antonio Alvarez, CEO Banco Santander group) in Assessing social media risks. The CAMPARI experience (Antonio Zucchettivodja notranje revizije skupine Campari).

Na dogodku smo organizirali tudi okroglo mizo z zanimivimi sodelujočimi sogovorniki:

– mag. Klemen Potisek, član upravega odbora Si.Risk;

– Peter Razpotnik, član uprave Loterija Slovenije d.d.,

– Igor Stebernak, MBA, član uprave Petrol d.d.,

– mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana,

Dogodek sta moderirali mag. Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK in mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

V vse bolj tehnološkem in digitalnem poslovnem okolju podjetja vse več tveganj, ki so jim izpostavljena, ocenjujejo (tudi) skozi tehnološko prizmo. S tem sporočilom je izzvenela okrogla miza,

»Prvo tveganje, ki mu bo morali nameniti pozornost, recimo v prihodnjih petih letih, je tveganje prekinitve poslovanja. To pomeni, da je tehnološka povezanost in povezljivost med podjetji v dobavni verigi vse večja. S tem se poveča tudi odvisnost podjetja od tega, da mu dobave pravočasno zagotavljajo njegovi dobavitelji.,« je povedal Klemen Potisek, član upravnega odbora društva Si.Risk, ki se ukvarja s svetovanjem na področju obvladovanja tveganj.

Del tega tveganja je tudi »out- sourcing«, pogodbeno izvajanje izbranih poslovnih funkcij pri partnerjih, je opozoril Miran Vršec z Inštituta za korporativne varnostne študije.

»Pri tveganjih s področja informacijske varnosti je pomembno razmišljati s stališča povezav. Izziv je, kako tveganja prepoznati.« je opozoril Vršec.  »Glavni problem je, da podjetja in organizacije sploh ne zaznavajo, kjer so ranljivi. Pomembni so testi, ki preverijo stanje v praksi. Podjetja morajo preverjati, da so uporabniki njihovih informacijskih sistemov ves čas dovolj ozaveščeni, da sisteme upravljajo varno in da pravočasno zaznavajo morebitne odklone. In jih seveda sporočajo skrbniku sistema,« je povedal Vršec.

»Eno od pomembnih tveganj za nas je strateško tveganje. Petrol tradicionalno temelji na prodaji naftnih izdelkov na drobno in veliko. Čez čas se bo pokazal upad prodaje derivatov. In zato naša strategija temelji na tem, da bo leta 2022 samo 50 odstotkov EBITDA iz naslova nafte in naftnih derivatov,« je na okrogli mizi povedal Igor Stebernak, član uprave Petrola.

»V prvi skupini tveganj so pri nas zakonska in regulatorna tveganja. Pri nas so zelo pomembna, saj delujemo v zelo regulirani dejavnosti. Tako slovenske zakonodaje kakor tudi sodbe evropskih sodišč. Te lahko bistveno spreminjajo zakonodajne okvirje,« je tveganje Loterije Slovenije razložil Peter Razpotnik, član uprave.

Črne labode sta opisala mag. Klemen Potisek in mag. Miran Vršec:

»Nepričakovane dogodke je resnično težko predvideti. Tudi če jih poskušamo uganiti, jih ne moremo. Ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo, je, da se zavedamo pomena tveganj in razvijemo kulturo upravljanja tveganj. Tipičen črni labod je bil napad na dvojčka v ZDA 11. septembra 2001. Nepričakovane dogodke je resnično težko predvideti. Tudi če jih poskušamo uganiti, jih ne moremo. Ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo, je, da se zavedamo pomena tveganj in razvijemo kulturo upravljanja tveganj,« je povedal Klemen Potisek, član upravnega odbora Si.Riska.

»Kdo si je pred časom predstavljal, da bo nekdo prišel v bolnišnico in začel streljati, ker po njegovem mnenju ni bil ustrezno obravnavan? Splet okoliščin lahko pripelje do izrednega dogodka, na katerega niti ne pomislimo. In zelo pomembno je, da znamo razmišljati o povezavah med dogodki in posledicah, ki bodo lahko ustvarile neka nova tveganja, ki se niso še nikoli zgodila,« je črne labode opisal mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana

Več o dogodku si lahko preberete v članku  Financ: Vsi od receptorja do uprave se morajo pogovarjati o tveganjih in jih skupaj preprečevati in članku Delo: Problem je, da podjetja ne zaznavajo, kje so ranljiva

Od 22.1.2019 do 24.1.2019 pa smo organizirali tridnevno delavnico KOMUNIKACIJSKIH SPRETNOSTI S PERSONALIZIRANO PSIHOLOŠKO OSEBNOSTNO ANALIZO, ki sta jo vodila predavateljica: Sandra Jakonić, psihologinja in Nenad Novović, CIA, CISA

Usposabljanje je bilo namenjeno izboljšanju strokovne afirmacije notranjih revizorjev. Cilj usposabljanja je bil vsakemu udeležencu omogočiti, da v svojem vsakodnevnem delu uporablja svoje kompetence (spretnosti, sposobnosti in osebne značilnosti), potenciale, talente in moč svoje osebnosti, da izboljša komunikacijske spretnosti pri komuniciranju s stranko “na pravi način” , pa tudi, da se naučimo ohraniti pod nadzorom svoje značilnosti in občutke, ki blokirajo kakovostno opravljeno revizijsko delo. Uspešnost v veliki meri je odvisna od socialnih veščin in spretnosti, ki vključujejo komunikacijske spretnosti pri poslovnih pogajanjih, sposobnost prepoznavanja poslovnih manipulacij in neverbalnega razumevanja sodelavcev.

Izvedeli smo veliko novega o pravilih komuniciranja, o neverbalni komunikaciji in manipulaciji.

Analizirali smo posamezne problemske situacije, v katerih se znajdemo,

In na koncu naredili skupinsko fotografijo za spomin!

HVALA ŠE ENKRAT ZAVAROVALNICI TRIGLAV ZA PODPORO – RES NAM JE BILO LEPO PRI VAS!

Za vse tiste, ki vam je žal, da ste dogodek zamudili, organiziramo ponovitev v Strunjanu od 17.-19.4.2019.

Za 520 EUR prejmete:

  • osebnostno analizo s priporočili;
  • 3 dnevno delavnico
  • all inclusive v Strunjanu,
  • prevoz iz Ljubljane v Strunjan,
  • in mreženje v prijetnem vzdušju tik ob solinah.

Če razumete srbski jezik, ne zamudite te priložnosti: podrobnosti so objavljene na TUKAJ, kjer je možna tudi prijava.