Notranja revizija strategije organizacije

Februar, 2019

V februarski reviji IA si lahko preberete prvi članek slovenskega avtorja., ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je v soavtorstvu dr. Adriane Rejc Buhovac in Gavina Lawrie objavil članek z naslovom Notranja revizija strategije organizacije (An Audit of Strategy).

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju kot tudi novi COSO model celovitega obvladovanja tveganj, ki povezuje uspešnost s strategijo, poudarjata strategijo kot osnovo za izvajanje notranje revizije. Kljub temu notranjim revizorjem še vedno primanjkuje orodij in metodologij za revidiranje razvoja in vpeljave strategije v organizacijo. Z razumevanjem potrebnih kompetenc za začetek revizije strategije, notranji revizorji lahko pripomorejo k izboljšanju upravljanju, obvladovanju tveganj in notranjih kontrol v procesu strategije organizacije.

Proces strategije najboljših praks je ponavadi sestavljen iz štirih korakov:

  • Prepoznavanje pričakovanj lastnikov oz. ključnih deležnikov;
  • Analize širšega okolja, panoge in organizacije;
  • Razvoja dolgoročne vizije uspeha in strategije, ki vodi do te vizije, kjer strategija pokaže vzročnost med strateškimi aktivnosti in strateškimi rezultati;
  • Vpeljavo strategije preko komunikacije, kazalnikov uspešnosti in nadzora ter pregleda.

Čeprav ni vloga notranje revizije, da potrdi vsebino teh korakov s strani vodstva organizacije, je pomembno, da notranja revizija potrdi, da so bili vsi koraki izvedeni in da organizacija uporablja primerne metode v vsakemu koraku. Pomembno je tudi, da notranja revizija potrdi, da se vsak korak izvajajo medsebojno prepleteno, da vsak korak deluje konsistentno in medsebojno povezano.

Več si preberite v februarski reviji IA  >>>TUKAJ<<<

Nimate dostopa do članka? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<