Sodobna ureditev sistema nadzora: Tri obrambne linije – pregled in anketa

Model sodobne ureditve sistema nadzora, ki temelji na treh tako imenovanih obrambnih linijah, je že dobrih dvajset let pomemben del vodenja, upravljanja tveganj in izvajanja nadzora v podjetjih najrazličnejših panog.

Prednosti sedanjega modela so v njegovi preprostosti ter enostavni predstavitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov v organizaciji na področju vodenja, upravljanja tveganj in nadzora, hkrati pa poudarja tudi vpliv zunanje revizije, zakonodajalcev in nadzornikov na poslovanje organizacij.

Čeprav je velik del organizacij model sprejel, so bile izpostavljene tudi kritike, in sicer da modelu manjka proaktiven pristop k identifikaciji, analizi in pripravljenosti za odziv na bodoče grožnje. IIA je v dokumentu IIA Exposure document THREE LINES OF DEFENCE predstavil analizo obstoječega modela treh obrambnih liniji in podal predloge za njegovo izboljšanje in krepitev. Ob predstavitvi osnutka dokumenta nas hkrati vabi, da z izpolnitvijo vprašalnika sodelujemo pri končnem oblikovanju modela vodenja, ki bo v pomoč organizacijam pri doseganju poslovnih ciljev. Anketa je od 20.6. do 19,9.2019 dosegljiva na TRI LIJE OBRAMBE – ANKETA IIA . Vljudno vabljeni k sodelovanju!