ECIIA se zavzema za učinkovito notranjo revizijo v evropskih zavarovalnicah

IIA predstavlja nov dokument Internal Audit in the insurance industry Guidance.  Namen dokumenta je povečati splošno učinkovitost notranje revizije in njen vpliv na evropsko zavarovalniško industrijo v luči okvira Solvency II.