Prihodnost notranjega revidiranja – kako smo začeli in kako naprej

Ljubljana, 30. in 31. maj 2019
Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
Prenos brošure 8 konference

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta, ki združuje slovenske člane mednarodne organizacije The Institute of Internal Auditors, je v Ljubljani od 30. do 31.5.2019 organiziralo že 8. mednarodno konferenco.

Letošnja konferenca, ki je organizirana na prostovoljni osnovi, je bila prvič organizirana v okviru samostojnega Združenja. Poskrbeli smo, da je bila cena konference za člane dostopna, saj želimo, da se je lahko udeležijo vsi notranji revizorji. To je namreč priložnost, da se srečamo v velikem številu, med seboj izmenjamo izkušnje, stkemo nove in ohranimo tesne vezi in skupaj gradimo stroko še naprej.

S konferenco, na kateri se je  predstavilo nekaj najbolj priznanih strokovnjakov s področja notranje revizije v Evropi in svetu, želimo dati svoj prispevek k izboljšanju korporativnega upravljanja v Sloveniji.

S temami predavateljev smo zajeli različna področja že uveljavljenih dobrih praks korporativnega upravljanja: nova revizijska regulativa in prihodnost revidiranja, zlasti notranjega revidiranja, pomen notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije, kako lahko vodstvo podpira delovanje notranje revizije, revizijske komisije v javnem sektorju,  kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade  ter mnogo drugih tem, ki  nas spodbujajo  k novim pristopom in k stalnemu napredku.

Ob 25-letnici notranjega revidiranja v Sloveniji smo se spomnili še začetkov našega delovanja in skupaj razmislili o želenem razvoju notranjega revidiranja v prihodnje.

Letošnjo konferenco je otvorila predsednica mag. Polona Pergar Guzaj, ki nam je predstavila delovanje IIA Slovenija v zadnjem letu, prispevke in dosežke v mednarodnem okolju, v okviru IIA Global, kakšne prednosti prinaša prostovoljno delo v tem okolju, ter nam osvetlila kaj za stroko notranje revizije pomeni novi predlagani ZGD.

V nadaljevanju nam je Metka Tuerk osvetlila začetke delovanja notranjih revizorjev v Sloveniji, povezovanja z ostalimi notranjimi revizorji v Evropi in svetu, ter predstavila izzive ob uvajanju notranjerevizijske dejavnosti v slovenskih bankah. Podala nam je tudi svoje videnje trenutne situacije na področju notranje revizije in s svojimi bogatimi izkušnjami prispevala dragocene nasvete, tako za tiste, ki si v posameznih okoljih šele utirajo pot, kot za tiste, ki delujejo v okoljih, kjer je sicer notranja revizija že uveljavljena, a se viri za to dejavnost nenehno zmanjšujejo, zvišujejo pa se pričakovanja in zahteve vseh deležnikov.

Mag. Mojca Majič nam je na konferenci predstavila novosti na področju zunanjega revidiranja, pa tudi svoj pogled na razvoj in prihodnost notranjega revidiranja.

Seznanili smo se tudi z dvema praktičnima primeroma o delovanju notranjerevizijskih služb na »sodoben način«, in sicer Dave Howell nam je predstavil primer agilnega notranjega revidiranja v zavarovalnici RSA in Alexandar Geshkov nam je prikazal primer virtualnih timov v skupini Telenor.

Izkušeni notranji revizorji iz različnih držav Evrope (Anglija, Bolgarija, Srbija, Hrvaška, Belgija, Nizozemska) so z udeleženci konference delili različna razmišljanja:

Dr. Gressenbauer nas je spodbudil k  kritičnem razmišljanju o lastnem položaju in potrebah glede na ključne lastnosti, ki bi jih moral imeti vodja.

Marija Banović nas je povabila, da na podlagi predstavitve in diskusije osvežimo svojo prakso kako obvladovati tveganja notranje revizije.

Svoj pogled na delovanje notranje revizije in podporo s strani uprave sta nam predstavila Aleš Mikeln, ki je v okviru predavanja spregovoril o delovanju notranje revizije v Vzajemni z vidika uprave, Marinka Kamnik pa z vidika vodje notranje revizije.

Višnja Komnenić nam je predstavila praktičen primer vzpostavitve elektronske podpore spremljanju uresničevanja priporočil notranje revizije.

Dr. Rainer Lenz   je z nami poskušal poiskati odgovor na vprašanje, kako lahko notranji revizorji izboljšamo svoje odločanje s ciljem uspešnega dela z izzivoma preozkega pogleda (narrow framing) in previsokega zaupanja (overconfidence).

Dr. Zorica Bozhinovska Lazarevska nam je predstavila pomen poguma, nevarnosti s katerimi se notranji revizorji soočamo, in kaj nam lahko pomaga, da delujemo pogumno.

Jean Pierre Garitte nam je  predstavil vlogo revizijskih komisij, njihov zgodovinski razvoj in sedanji položaj revizijskih komisij v modelu treh linij obrambe. Nadaljeval je s predstavitvijo obstoja in praks revizijskih komisij v javnem sektorju v Evropi, prikazal priložnosti in ovire pri vzpostavljanju revizijskih komisij ter končal s predstavitvijo osebnih izkušenj na primerih revizijskih komisij pri Evropski komisiji ter lokalnih uprav v Belgiji.

Vid Doria nam je predstavil izsledke in ugotovitve raziskave s področja pomena notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije, ki jo je izvedel na vzorcu treh gospodarskih družb v Sloveniji.

Na koncu konference pa sta bila predstavljena še dva zanimiva primera, ki na prvi pogled nista tesno povezana z notranjo revizijo pa vendar nam podata širši pogled na aktualne dejavnosti, njihov vpliv v svetovnem merilu in tveganja, s katerimi se soočajo in jih lahko impliciramo tudi v lastno oceno tveganj in sicer prispevek prof. dr. Miha Humerja z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, o lesu in prispevek Sama Tomažiča iz Urada za jedrsko varnost, Ministrstvo za okolje in prostor, o tem, kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade v jedrskem sektorju.

S konferenco smo vse deležnike povabili k boljšemu medsebojnemu razumevanju ter vpogledu v različna razmišljanja in stališča. Le strokovni in združeni bomo v bodoče kos izzivom, ki jih od nas zahteva hitro razvijajoče se poslovno okolje in le združeni bomo družbam, v katerih delujemo, v podporo in navdih.

Ob koncu bi se želeli zahvaliti podpornikom Gora, Atlantic Group, Pivovarna Union, Mercator, Petrol, Luka Koper in Ljubljanske mlekarne, ki so omogočili izvedbo konference, dostopno vsem notranjim revizorjem.