The Institute of Internal Auditors (IIA) presegel 200.000 članov

April 2019 je bil pomemben za IIA, tako na globalnem, kot lokalnem nivoju.

Globalno je število članov IIA preseglo pomemben mejnik, 200.000 članov po vsem svetu; ponosni smo, da smo del tega združenja tudi IIA – Slovenski inštitut, ki trenutno šteje 259 članov.

Med svojim 78-letnim potovanjem se je IIA uveljavila kot globalna organizacija za vse notranje revizorje z največjo kompetenco in najvišjo stopnjo strokovnosti.

Z rastjo je IIA Global postal najbolj priznan izdajatelj standardov, smernic in certifikatov. Tako je na voljo tudi slovenski prevod Standardov in Smernic za izvajanje.

Lokalno smo uredili odprte zadeve s Slovenskim inštitutom za revizijo in tako s podpisom sporazuma o ureditvi medsebojnih obveznosti po preoblikovanju IIA – Slovenskega inštituta ter nakazilom denarnih sredstev (presežkov iz preteklega poslovanja) zaključili proces osamosvojitve.