Polona Pergar is the part of IIA 2018 Global Council

We are proud that @iia_slovenija delegate Polona Pergar is the part of @TheIIA 2018 Global Council.

@TheIIA 2018 Global Council has wrapped up in Panama. The event was attended by delegates from more than 80 IIA affiliates from around the world. Delegates exchanged perspectives on future strategies to advance the profession worldwide. Thanks to all for a great event!

100. mesečni sestanek

V sredo, 28.3.2018 smo organizirali že 100. mesečni sestanek, namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj članov IIA Slovenskega inštituta notranjih revizorjev. Mesečne sestanke organiziramo že od leta 2006. Tokrat je bilo še posebej prijetno, saj smo dogodek proslavili s slastno torto.

ECIIA objavila 5 najboljših praks za evropske banke

ECIIA objavila 5 najboljših praks za evropske banke

Z veseljem vam delimo  5 najboljših praks za evropske banke ECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing):

Internal audit’s role in good governance (Vloga notranje revizije v dobrem upravljanju),

Internal audit within a Group (Notranja revizija znotraj skupine),

Follow-up Monitoring (Nadziranje nad izvajanjem priporočil),

Audit Planning Approach (Pristop k načrtovanju notranje revizije),

Internal audit oversight of external outsourcing (Nadzor nad zunanjim izvajanjem)

 

ECIIA objavila 5 najboljših praks za evropske banke

Notranja revizija lahko priskrbi organu nadzora in višjemu vodstvu bank edinstveno in strateško zagotovilo o poslovanju. Stališča, ki jih je pripravila ECIIA, pokrivajo širok razpon tem, vključno z vlogo notranje revizije pri dobrem upravljanju, revizijskem načrtovanju, revidiranju znotraj skupine, zunanjemu izvajanju in nadziranju nad izvajanje priporočil.

Pet stališč je namenjenih notranjim revizorjem in njihovim organizacijam kot smernice najboljših praks v širokem naboru področij.  Skupaj naj bi ta stališča v teh dokumentih močno ojačala zmožnost notranjih revizorjev pri podajanju organu nadzora in vodstvu neodvisni in nepristranski vpogled v celovit sistem notranji kontrol in obvladovanju tveganj njihovih inštitucij.

Stališča je pripravila bančna delovna skupina pri ECIIA. Ustanovljena je bila leta 2014, njeni člani so izvršni direktorji nadzorovanih bank Evropske centralne banke. Dokumenti se nanašajo na izzive, ki potrebujejo dodatno obrazložitev glede na nedavne spremembe v načinu nadzora bančnih inštitucij. Mišljene so kot najboljše prakse, ki naj jih banke prilagodijo ali povzamejo glede na njihovo velikost, kulturo in lokalne zahteve. V poziciji tretje linije obrambe je notranja revizija edinstvena in lahko deluje kot zaupanja vreden svetovalec organu nadzora, predvsem, zaradi jasnega razumevanja poslovanja organizacije, njenega poslanstva, vizije, strategije in dolgoročnih ciljev.

Stališča Vloga notranje revizije v dobrem upravljanju:

Notranje kontrole so pomemben dejavnik pri zagotavljanju dolgoročnega skladnega upravljanja: to naj bi bilo prilagojeno poslovnemu modelu, tveganjem in organizacijski strukturi. Kot tretja linija obrambe in z neposrednim poročanjem vodstvu in organu nadzora podaja notranja revizija celovito mnenje o uspešnosti notranjih kontrol vključno z neodvisnim pregledom funkcij upravljanja tveganja in notranjih kontrol kot tudi vpogleda v učinkovitost.

Stališče Pristop k načrtovanju revizije:

Uspešno obvladovanje tveganj je bistveni del dobrega korporativnega upravljanja. Pomembna vloga vsake organizacije je tudi prepoznavanje vseh poslovnih tveganj in negotovosti, s katerimi se organizacija sooča, hitra vpeljava ukrepov zmanjševanja tveganj in izboljšanje sistema notranjih kontrol. Vodja notranje revizije mora načrt narediti na podlagi tveganj, s katerimi se določijo prednostne naloge notranje revizije, ki so skladne z organizacijskimi cilji.  Ta pristop se težko usklajuje s tradicionalnimi, cikličnimi revizijskimi metodami. Stališča orišejo strategije za povezovanje tradicionalnega cikličnega pristopa s pristop temelječim na tveganjih.

Stališče Notranja revizija znotraj skupine:

Oddelki revizije bančnih skupin morajo izvajati dosledne in zadostne ravni storitev dajanja zagotovil v vsej skupini, in ob tem vzeti v obzir tako regulativo skupine kot posameznih lokalnih enot z namenom spodbujanja skupnega nadzora skozi vso skupino.

Stališče Nadzor nad zunanjim izvajanjem notranje revizije:

Funkcija notranje revizija igra pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in varnosti ključnih procesov, ki se izvajajo namesto v bankah pri tretjih osebah. Ključno je, da se ključni deležniki, vključno z vodstvom, nadzorniki in bančni zunanjimi nadzorniki, lahko zanesejo na delo notranje revizije glede obvladovanja tveganj tretjih oseb in ob enem vzdrževanju sprejemljivih pričakovanj glede na odgovornosti funkcije notranje revizije na tem področju.

Stališče Nadziranje nad izvajanjem priporočil:

Revizijsko poročilo, na splošno, vključuje dejanja vodstva, opredeljena kot odgovor na priporočila, skupaj z rokom vpeljave in aktivnostmi lastnika. Vsaka notranja revizija naj bi imela proces za nadziranje vodstva glede izvajanja priporočil. To lahko predstavlja tudi kazalnik uspešnosti notranje revizije.