Vabimo vas k včlanitvi

Obveščamo vas, da The Institute of Internal Auditors (IA) z ustanovitvijo 28.11.2018 in vpisom v register 21.12.2018 v Sloveniji odslej deluje kot društvo Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut[1]. Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani za 2019 tudi v The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč >>>KONTAKT<<<.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2019, ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, prosimo  pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika. Predračunov ne izstavljamo.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA oz. in/ali želite prejemati revijo v papirni obliki. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenja IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

 • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih;
 • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih
 • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe) :
 • Members-only popusti IIA certification or qualification
 • Brezplačni dostop do revije Internal Auditor® .
 • Neomejen dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
 • Dostop do globalnih trendov in publikacij Tone at the Top, Global Perspective and Insights.
 • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije »Internal Auditor«, ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA);
 • Ugodnost pri kotizaciji letne konference Združenja IIA – Slovenskega inštituta ter občasno pri izobraževalnih dogodkih drugih partnerskih organizacij
 • Popust pri vsakoletnem obnavljanju nazivov, ki jih podeljuje IIA;
 • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja;
 • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev;
 • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja
 • Več o prednostih IIA Global si lahko preberete v letaku (link do priloge).

Veselimo se našega povezovanja v letu 2019 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica,
Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
Ana Adamič, zakladnica,
člani upravnega in nadzornega odbora ter ostali ustanovni člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

 

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

 

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Vsak član izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračnski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).

Obvestilo za imetnike nazivov in kandidate za nazive, ki jih podeljuje IIA

IIA Global bo v prvi polovici leta 2019 prenovil spletni portal CCMS (Certification Candidate Management System). S tem v zvezi bi vas želeli opozoriti na pomembno dejstvo:

Ob prvem obisku prenovljenega portala bo za vpis kot uporabniško ime veljal vaš e-mail naslov. Če doslej v obstoječem portalu CCMS svojega e-mail naslova še niste vnesli, vpis v prenovljen portal ne bo mogoč.

Posledično vam svetujemo, da z vpisom v obstoječi portal CCMS (https://www.theiia.org/ccms) preverite, ali je podatek o vašem e-mail naslovu v portalu CCMS pravilen in ažuren.

USTANOVLJENO ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

Z željo po neodvisni organiziranosti in še aktivnejšem delovanju smo člani IIA – Slovenskega inštituta 1. oktobra 2018 sprejeli sklep, da se IIA – Slovenski inštitut ustanovi kot samostojen subjekt.

Željo članov smo uresničili  in na ustanovnem zboru v sredo 28. novembra 2018 ustanovili Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, ki deluje kot društvo in je pravna oseba zasebnega prava.  Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Sedež in poslovni naslov društva je na Dunajski 106, v Ljubljani, kamor bomo preselili tudi knjižnico (levi vhod – 1. nadstropje pisarna Računovodski servis Apollo plus).

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Kodeksa.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti. V ta namen smo na mesečnih sestankih v oktobru in novembru pričeli snovati poslovni model Združenja IIA – Slovenski inštitut.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, ki je kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), vodilne strokovne organizacije v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja, širitev načel upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. Trenutno nas je v Sloveniji  že 262 članov.

Ustanovni člani so za zastopnici izvolili predsednico mag. Polono Pergar Guzaj, za izvršno direktorico pa Mojco Lahajner.  Za zakladnico je bila izvoljena Ana Adamič.

upravni odbor so bili imenovani: BAJCAR Anja, mag. DRAŠČEK Matej, GRKMAN Stasja, mag. HITI ŠKETA Mojca, mag. HRIBERNIK Aljaž, VEZJAK Jure, VODLAN Urška in dr. ŠTEFE Erna.

nadzorni odbor so bili imenovani: DOLINAR Darko, mag. NOVAK Irena in mag. RAŠČAN Brigita.

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA Državnemu zboru in Poslanskim skupinam

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA  Državnemu zboru in Poslanskim skupinam v zvezi s predlaganimi spremembami zakona o revidiranju, ki se po nujnem postopku sprejema v Državnem zboru.

Dopis v PDF obliki je dostopen tukaj.

Novo poročilo IIA: Agility and Innovation

IIA je izdala novo poročilo v seriji Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation

Notranjerevizijski standardi med drugim zahtevajo, da notranji revizorji pri svojem delu izhajamo iz strateških tveganj, s katerimi se organizacija sooča. Dejansko pa se organizacije poleg strateških, soočajo tudi z večjim številom tveganj, ki izhajajo iz hitro se spreminjajočega in nepredvidljivega okolja. Notranjerevizijska funkcija se mora temu dejstvu prilagoditi in organizaciji z okretnim in inovativnim delovanjem pomagati pri obvladovanju tveganj, izboljševanju procesov in dodajanju vrednosti.

Poročilo se ukvarja z vprašanjem okretnosti in inovativnosti v notranji reviziji ter njuni soodvisnosti. Pojma okretnosti in inovativnosti obravnava z več vidikov – od kakovostnejšega prepoznavanja, ocenjevanja in razumevanja tveganj kot osnove, do spremembe razmišljanja notranjih revizorjev ter mešanice sposobnosti in tehnologije, ki so potrebne za uspešno notranjerevizijsko delo. Poročilo posebej opozarja na pomen kakovostnega obvladovanja podatkov (data management) in podatkovne analitike z namenom, da se notranji revizor lahko osredotoči na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Poročilo je dostopno na povezavi https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx

Novi stališči IIA (Position Papers)

IIA je objavila dvoje novih stališč:

 • Why Conformance Matters: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil.
 • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije.

Stališči sta IIA dostopni na naslednjih povezavah:

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Why-Conformance-Matters.pdf

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Internal-Auditings-Role-in-Corporate-Governance.pdf

Nadgradite svoje znanje o tveganjih – prijavite se za CRMA® v avgustu

V času od 1. do 31. avgusta 2018  IIA nudi ugodnost do 230$ pri prijavi za certifikat.

Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®), ki pokriva ključna področja zagotavljanja tveganj, procesov upravljanja ali zagotavljanja kakovosti.

Več tukaj

IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”

IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”, ki jo podeljuje The Institute of Internal Auditors, Global Headquarters

Ogled PDF dokumenta

Vodje notranjih revizij so prepoznali 5 glavnih tveganj v letu 2018

Global Perspectives and Insights 2018 Global Risk Report: Top Risks Faced by Chief Audit Executives

Vse večje zahteve organizacij notranji reviziji k dodajanju vrednosti in nudenju strateški podpore  zahteva od notranjih revizorjev, da zagotovijo povezanost svojega dela z vsemi pomembni tveganji, posebej strateškimi in operativnimi. Ker se tveganja spreminjajo, morajo biti tudi najbolje pripravljeni notranjerevizijski načrti prilagodljivi, ne glede na raven organizacije, kjer se tveganje pojavi.

Tako študija, ki je pred vami, in jo je pripravil svetovni inštitut IIA, analizira in predstavlja pet glavnih tveganj (tako notranji reviziji kot organizaciji), s katerimi se srečujejo vodje notranje revizije po vsem svetu.

Vodje notranje revizije so prepoznale pet glavnih tveganj, ki so strateškega pomena za notranjo revizijo:

management talentov (ang. Talent Management);

podatkovna analitika (ang. Data Analytics);

kibernetska tveganja (ang. Cyber);

regulativa (ang. Regulation);

odzivnost na spremembe (ang. Responding to Disruption).

Zato se vprašajte: ali je vaš notranjerevizijski načrt dovolj prilagodljiv, da uspešno obvladuje zgoraj našteta tveganja? 

Prijetno branje.

Posebna ugodnost pri prijavi na izpit CIA v mesecu maju 2018

Z namenom vzpodbujanja strokovnega razvoja svojih članov IIA Global vsako leto omogoča posebne ugodnosti pri prijavi na izpit CIA. V mesecu maju, ko so aktivnosti IIA posvečene osveščanju o pomenu notranjega revidiranja, lahko kandidati za pridobitev naziva CIA pri vpisu prihranijo do 230 USD.  

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.