Novo poročilo IIA: Agility and Innovation

IIA je izdala novo poročilo v seriji Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation

Notranjerevizijski standardi med drugim zahtevajo, da notranji revizorji pri svojem delu izhajamo iz strateških tveganj, s katerimi se organizacija sooča. Dejansko pa se organizacije poleg strateških, soočajo tudi z večjim številom tveganj, ki izhajajo iz hitro se spreminjajočega in nepredvidljivega okolja. Notranjerevizijska funkcija se mora temu dejstvu prilagoditi in organizaciji z okretnim in inovativnim delovanjem pomagati pri obvladovanju tveganj, izboljševanju procesov in dodajanju vrednosti.

Poročilo se ukvarja z vprašanjem okretnosti in inovativnosti v notranji reviziji ter njuni soodvisnosti. Pojma okretnosti in inovativnosti obravnava z več vidikov – od kakovostnejšega prepoznavanja, ocenjevanja in razumevanja tveganj kot osnove, do spremembe razmišljanja notranjih revizorjev ter mešanice sposobnosti in tehnologije, ki so potrebne za uspešno notranjerevizijsko delo. Poročilo posebej opozarja na pomen kakovostnega obvladovanja podatkov (data management) in podatkovne analitike z namenom, da se notranji revizor lahko osredotoči na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Poročilo je dostopno na povezavi https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx