Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA Državnemu zboru in Poslanskim skupinam

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA  Državnemu zboru in Poslanskim skupinam v zvezi s predlaganimi spremembami zakona o revidiranju, ki se po nujnem postopku sprejema v Državnem zboru.

Dopis v PDF obliki je dostopen tukaj.