USTANOVLJENO ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

Z željo po neodvisni organiziranosti in še aktivnejšem delovanju smo člani IIA – Slovenskega inštituta 1. oktobra 2018 sprejeli sklep, da se IIA – Slovenski inštitut ustanovi kot samostojen subjekt.

Željo članov smo uresničili  in na ustanovnem zboru v sredo 28. novembra 2018 ustanovili Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, ki deluje kot društvo in je pravna oseba zasebnega prava.  Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Sedež in poslovni naslov društva je na Dunajski 106, v Ljubljani, kamor bomo preselili tudi knjižnico (levi vhod – 1. nadstropje pisarna Računovodski servis Apollo plus).

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Kodeksa.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti. V ta namen smo na mesečnih sestankih v oktobru in novembru pričeli snovati poslovni model Združenja IIA – Slovenski inštitut.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, ki je kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), vodilne strokovne organizacije v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja, širitev načel upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. Trenutno nas je v Sloveniji  že 262 članov.

Ustanovni člani so za zastopnici izvolili predsednico mag. Polono Pergar Guzaj, za izvršno direktorico pa Mojco Lahajner.  Za zakladnico je bila izvoljena Ana Adamič.

upravni odbor so bili imenovani: BAJCAR Anja, mag. DRAŠČEK Matej, GRKMAN Stasja, mag. HITI ŠKETA Mojca, mag. HRIBERNIK Aljaž, VEZJAK Jure, VODLAN Urška in dr. ŠTEFE Erna.

nadzorni odbor so bili imenovani: DOLINAR Darko, mag. NOVAK Irena in mag. RAŠČAN Brigita.